Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Andrew\\'s Pitchfork Indikator

0 0 Vote
Instructor

Andrew\\'s Pitchfork Indikator

Førtisjette leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen skal vi gjennomgå Andrew?s Pitchfork indikatoren.

Andrew?s Pitchfork

            Andrew?s Pitchfork  (AO) er en omfattende indikator i finansmarkedet som indikerer støtte, motstand, reversering og fortsettelse nivåer. Toppunkter og daler er omdreiningspunktene i bølger som kan spesifisere støtte eller motstands nivåer. Fremtidige markedstrender kan forutsees ved hjelp av de nyeste omdreiningspunktene sammen med Andrew?s Pitchfork indikatoren som er tilgjengelig på MT4 plattformen. Disse tre omdreiningspunktene kalles Inngangspunkt, Høyt dreiningspunkt og Lavt dreiningspunkt. I likhet med Fibonacci sekvensen så er Andrew?s Pitchfork utledet fra universelle ordren og systemer, ergo så er Andrew?s Pitchfork en av de mest kraftige finansmarked strategier. Det 1ste prinsippet i denne strategien definerer at i 85% av tilfellene vil markedsprisen vende tilbake til den andre linjen og berøre denne. I tillegg til denne strategien, kan AO brukes for å oppdage markedstrend retningen og RSI eller Stochastic kan brukes for å spesifisere metningsregionene.

Noen eksempler fra MT4 kan være nyttig. Omdreiningspunktene kan markeres av traderen ved å enklet tegne opp Andrew?s Pitchfork. Andrew?s Pitchfork mønsteret kan sette inn fra en knapp på verktøylinjen. Hvis traderen ikke finner den på verktøylinjen, kan han/hun høyre-klikke på verktøylinjen, Andrew?s Pitchfork knappen kan festes fra et skreddersydd vindu. For eksempel, på en opptrend kan traderen oppdage 3 omdreiningspunkter som kan brukes for å tegne opp et Andrew?s Pitchfork mønster. Etter å ha trykket på den innlagte knappen, må traderen velge 3 punkter på diagrammet for å avgjøre omdreinings punktene. Tre parallelle linjer blir tegnet opp på tre omdreiningspunkter. Det 1ste og det 3dje punktet er på en oppadgående trend, mens den 2de omdreiningspunktet er på en nedadgående trend. For å vise klart det 1ste prinsippet, kan et annet eksempel tegnes opp. På en nedadgående trend med en skarp helling kan man tegne opp et Andrew?s Pitchfork mønster. Etter at prisen returnerte fra det 3dje omdreiningspunktet, kunne det ikke berøre den 2de linjen grunnet den skarpe hellingen.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

De likeverdige punktene, den 2de og 3dje Andrew?s Pitchfork punktene på indikator diagrammet har forskjellige faser. Det høyeste toppunktet og den laveste dalen kalle Høy og Lav, respektivt.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Det foregående eksempelet forklarte de forskjellige fasene til den 2de og den 3dje omdreiningspunktet på indikator diagrammet. Traderen kan tegne opp en vertikal Trendlinje for å finne Høy og Lav på trenden. Derfor, å velge 3 omdreiningspunktet på seksjonene kan bli lettere ved å bruke vertikale Trendlinjer. Omdreiningspunktet er korrekt valgt i dette eksempelet.

Hvis prisen berører den andre linjen, vil trend retningen endres på eller etter krysningspunktet i mer enn 65% av alle sakene. På MT4 eksemplet, har prisen endret retning før den berørte den 2dre linjen.

 De 1ste og 3dje omdreiningspunkter har den samme fasen på indikator diagrammet, mens det 2de omdreiningspunktet har en motstående fase. I MT4 eksempelet er de 1ste og den 3dje omdreiningspunktene under nivå 0, mens den 2dre er over denne linjen i indikatoren.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Hvis en trader kobler sammen 1ste og 3dje omdreiningspunkt med en trendlinje, kan en Trigger linje formes som gjør at man har en støtte eller mostandseffekt på markedsprisen. På MT4 plattformen kan Trigger linjen bli tegnet opp med en Trendlinje som vil bli diskutert senere. Det er anbefalt å modifisere Andrew?s Pitchfork punkter så det er en kortere tidsramme for å få mer presise resultater. I MT4 eksempelet, kan tidsrammen på D1 bli satt til H3. Etter å ha satt en ny tidsramme, kan traderen velge presise omdreiningspunkter i et Andrew?s mønster.

Det ideelle forholdet i dette mønsteret er når det 1ste omdreiningspunktet er ute av den 2dre og den 3dje omdreiningspunktenes horisontale kanal. Men hvis det er i denne regionen så vil styrken til Andrew?s Pitchfork synke. MT4 eksempelet viser at det 1ste omdreiningspunktet er ut av regionen mellom 2dre og 3dje omdreiningspunktene. Et annet eksempel kan tegnes opp for å sjekke situasjonen hvor det 1ste omdreiningspunktet er i regionen mellom den 2dre og det 3dje omdreiningspunktene. På tross av mindre styrke, så har dette mønsteret en gyldig forutsigelse. Tradere kan flytte det 1ste omdreiningspunktet til et annet topp punkt som er utenfor det 2dre og det 3dje kanalen.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Trader kan tegne opp et Fibonacci mønster på det 2dre og det 3dje omdreiningspunktene for å sjekke om det 3dje omdreiningspunktet er korrekt oppdaget.  Hvis prisen returnerer før nivå 38.2% så er det 3dje omdreiningspunktet korrekt funnet. På MT4 så kan et Andrew?s Pitchfork mønster legges inn. Et Fibonacci mønster kan tegnes opp fra det 2dre til det 3dje omdreiningspunktet. Prisen har returnert til nivå 38.2%, så det 3dje omdreiningspunktet er akseptabelt.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

På en Bullish trend, en lavere linje vil bli brukt for å opprette et ordresignal, mens en høyere linje brukes for å opprette et ordre signal i en Bearish trend.  I det siste eksempelet, kan signalet opprettes av en lavere linje fra det 3dje omdreiningspunktet. I et annet eksempel, den høyeste linjen som brukes er brukt i en Bearish trend for å produsere signaler og forutsigelser.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates