Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Forex Trading Signals

Andrew\\'s Pitchfork Signaler

0 0 Vote
Instructor

Andrew\\'s Pitchfork Signaler

Førti-syvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil Andrew?s Pitchfork signaler bli gjennomgått.

Første signalmodell

I et Bullish format, etter at prisen når det 3dje omdreiningspunktet, vil det øke til det 1ste omdreiningslinjen. Så vil synke til den 3dje omdreiningslinjen. En salgs ordre kan legges inn på dette utbruddspunktet med TP som er lik den 3dje omdreiningsprisen. SL kan være over utbruddspunktet frem til det siste topp punktet som berørte den 1ste omdreiningslinjen. Et eksempel på en opptrend viser at når prisen har nådd betingelsene for denne modellen, så har prisen møtt den 3dje omdreiningsprisen.

I et Bearish format, etter at prisen nådde den 3dje omdreiningen, vil den synke til den 1ste omdreiningslinjen. Så vil prisen øke frem til den 3dje omdreiningslinjen. En kjøpsordre kan legges inn på dette utbruddspunktet med TP  lik som det 3dje omdreiningsprisen. SL kan være over utbruddspunktet frem til det siste topp punktet berører den 1ste omdreiningslinjen.

Andre signalmodell

I et Bullish format, etter at prisen har nådd det 3dje omdreiningspunktet, vil det øke frem til den 1ste omdreiningslinjen. Så vil prisen synke ned mot den 3dje omdreiningslinjen igjen, men akkurat før den berører denne linjen så vil den endre retning. En kjøpsordre kan bli lagt inn på dette reverseringspunktet med en TP lik 1ste omdreiningsprisen. SL kan være lavere enn den 3dje omdreiningslinjen.

Andrew’s Pitchfork Signals - Pivot and Trigger Lines and Levels, Breakpoints, MetaTrader MT4 Price Chart

I et Bearish format, etter at prisen har nådd det 3dje omdreiningspunktet, vil det synke frem til det 1ste omdreiningspunktet. Så vil prisen øke mot det 3dje omdreiningspunktet igjen, men akkurat før den berører denne linjen så vil den endre retning. En salgsordre kan legges inn på dette reverseringspunktet med en TP lik 1ste omdreiningspris. SL kan være høyere enn den 3dje omdreiningslinjen.

En Bullish type kan tegnes opp på MT4. Etter at prisen har returnert fra den 1ste omdreiningslinjen, så krysset det ikke eller berørt det ikke den 3dje omdreiningslinjen. Så en kjøpsordre kan legges inn på den siste dalen med en TP pris som er lik prisen til den siste 1ste omdreiningslinjen som ble krysset.

Tredje signalmodell

I et Bullish format, etter at prisen har nådd det 3dje omdreiningspunktet, vil det synke men vil ikke krysse eller berøre 1ste omdreiningslinjen. Så den vil endre retning mot bunnen igjen. Etter å ha krysset Utløsningslinjen, kan en trader legge inn en salgsordre med en TP pris som er lik 1ste omdreiningspris. SL prisen er mellom utbruddspunktet og den siste toppen.

Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Point on Awesome Oscillator - Pivot and Trigger Lines

I et Bearish format, etter at prisen har nådd det 3dje omdreiningspunktet, så vil det synke men vil ikke krysse eller berøre den 1ste omdreiningslinjen, så vil den endre retningen igjen og bevege seg mot toppen igjen. Etter at prisen har krysset utløsningslinjen, kan en trader legge inn en kjøpsordre med en TP pris som er lik den 1ste omdreiningsprisen. SL prisen er mellom utbruddspunktet og den siste dalen.

Andrew’s Pitchfork Signals - Median Line, Support and Resistance Levels, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit

På USDJPY symbolet, har prisen formet denne typen Andrew?s Pitchfork. Prisen berørte ikke den 1ste omdreiningslinjen etter at den har passert det 3dje omdreiningspunktet, så traderen kan legge inn en kjøpsordre etter at utløsningslinjen ble krysset. TP prisen ble nådd i dette mønsteret hvis en kjøpsordre ble lagt inn.

Traderen bør trene flere ganger for å forbedre hans/hennes evner til å oppdage gyldige og korrekte mønstre.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates