Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Andrew\\'s Pitchfork supplerende linjer og signaler

0 0 Vote
Instructor

Andrew\\'s Pitchfork supplerende linjer og signaler

Førti-niende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Andrew?s Pitchfork sine supplerende linjer og signaler vil bli studert i denne leksjonen.

1st type ? Tilleggslinjer

I et Bullish mønster, hvis prisen svinger over den 3dje omdreiningslinjen, som tilslutt bryter denne linjen med et Bearish candle, så vil et gyldig salgslinje kun opprettes hvis pris svingninger ikke  bryter linjen mellom den 1ste og den 3dje omdreiningslinjene. Det Bearish candle må stenges under den 3dje omdreiningslinjen.

I et Bearish mønster, hvis prisen svinger under den 3dje omdreiningslinjen, som tilslutt bryter denne linjen med et Bulish candle, så vil det korrekte kjøpssignalet kun opprettes hvis pris svingningen ikke kunne bryte linjen mellom 1ste og 3dje omdreiningslinjene. Det Bullish candle må lukkes over den 3dje omdreiningslinjen.

Et Bullish Andrew?s Pitchfork på MT4 diagrammet ble tegnet opp. Prisen har svingt mellom linje ½ og den 3dje omdreiningslinjen, så knakk den 3dje omdreiningslinjen og fortsatte mot bunnen.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

2nd type ? Supplerende signal

I et Bullish mønster, hvis prisen berører den 1ste omdreiningslinjen og fortsetter mot bunnen, hvis et GAP oppstår i markedsprisen og trenden fortsetter sin nedadgående bevegelse, så genereres et salgssignal  og traderen kan legge inn en salgsordre med en TP ordre med en TP pris på den 3dje omdreiningslinjen og SL prisen på den 1ste omdreiningslinjen.

I et Bearish mønster, etter at prisen har passert den 1ste omdreiningslinjen og fortsetter mot toppen, hvis et GAP dukker opp i markedsprisen og trenden fortsetter sin oppadgående bevegelse, så vil et kjøpssignal bli opprettet og en trader kan legge inn en kjøpsordre med en TP pris på den 3dje omdreiningslinjen og SL pris på den 1ste omdreiningslinjen.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

3dje type ? Supplerende Signal

I et Bullish mønster, etter at prisen stiger mot den 1ste omdreiningslinjen, hvis den ikke når denne linjen og kun Høy til et candle går nær eller berører den og går tilbake til en lavere pris, så kan en trader legge inn en salgsordre under dette candle. Et slikt candle, som en Shooting Star, viser tendensen til en markedstrend mot bunnen. TP prisen er på den 3dje omdreiningslinjen, mens SL prisen er på den 1ste omdreiningslinjen.

I et Bearish mønster, etter at prisen faller mot den 1ste omdreiningslinjen, hvis denne ikke møter denne linjen og kun lav i et candle, som en Hammer, går nær det eller berører det og returnerer til en pris, så kan en trader legge inn en kjøpsordre over dette candle. Et slikt candle viser et reverseringspunkt i en markedspris. TP prisen er på den 3dje omdreiningslinjen, mens SL prisen er på den 1ste omdreiningslinje.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

På et oljediagram i en ukentlig tidsramme, så er det et nedadgående Andrew mønster. Den høye prisen i Candlestick gikk nær den 1ste omdreiningslinjen etterfulgt av en kraftig Bullish candle. Prisen øker og passerer den 3dje omdreiningslinjen, så en trader kunne legge inn en kjøpsordre over et vist candle.

Traderen må øve ofte for å kunne oppdage tilleggs linjer og signaler vedsiden av støtte og motstandslinjer som påvirker signaler utledet fra Andrew?s Pitchfork mønster. Andrew?s Pitchfork mønstre formes ofte vedsiden av Dobbel topp og Dobbel bunn mønstre. På denne måten kan en trader utlede SL prisen fra Andrew?s mønsteret, mens TP oppnås fra et Dobbel topp/bunn mønster.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates