Option Provider and Contract Types - Short Term Contract

binæropsjons tilbyder og kontrakttyper

0 0 Vote
Instructor

binæropsjons tilbyder og kontrakttyper

Profesjonelle Forex tjenester     FOREX profesjonell opplæring

Trettende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen skal vi snakke om binæropsjons tilbyder og kontrakttyper og vi vil også se på 24option.com i mer detalj.

24Option

Når du først kommer til 24option nettsiden skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette vil gjøre det mulig å kjøpe eller selge ved å bruke opsjonshandler. Først, hvis du ser øverst i høyre hjørne så ser du innskuddsikonet, ditt brukernavn og saldo.

For personer med en reell konto vises Bank og Min konto knappene så de kan kontrollere kontoen. Det er også en handelsknapp som vi vil snakke mer om senere i denne leksjonen.

 Servertiden vises her som 15:44:08 og det er den 30 mai, 2014. Utløpstidene, som du kan se, er:15:50, 15:55.

Profittens prosentsats og symbolet valgt vises også her.

Prosentsatsen ved å kjøpe og selge aktiva, som er enkel å se, viser at tradere liker å selge raskt.

Hvis du ønsker å analysere markedet så er det bare å trykk på denne knappen og dette vinduet åpnes hvor du kan se ethvert diagram for enhver valuta du ønsker å se nærmere på.

Binary option Provider and Contract Types - 24Option Expiration Contract - High Low Live Account

Innstilling av visningsfelt

Det er flere muligheter enn standard mulighetene som full skjerm eller halvparten av normal størrelse. Det er nyttige funksjoner som vertikal og horisontalt visning og tidsrekker med forskjellige segmenter, slik som 1 min, 3 min, 30 min og 1 time. Du kan åpne diagrammet i Metatrader for å analysere markedstrenden for å oppdage passende spotter, så kan du legge inn en ordre i denne nettbaserte plattformen. All nødvendig informasjon vises også her, slik som selve diagrammet og avsluttningstid.

Høy eller lav

Her må vi ikke kjøpe eller selge i opsjoner, derfor må du velge høy eller lav og investeringsummen i denne ordren (Premium) og så trykke på Kjøp knappen. Dette innebærer at du kjøper en kontrakt med en høyere eller lavere målpris enn den nåværende prisen. Hvis du ser nederst på siden, er opsjonhandler som fremdels er åpne synlig i denne seksjonen, men i dette tilfellet så har vi ingen.

Vedsiden av dette er de avsluttede handlene; dette gir deg en oppsummering av alle handlene du har gjort før.

Binary option Provider and Contract Types - Higher Lower Contract - Premium Buy and Sell Order

Du kan se type handler, slik som høy, lav og korttid. Den neste kolonnen viser om målprisen (avtaltpris)var høyere eller lavere enn inngangsprisen. Vedsiden av dette er aktiva og ditt valgte symbol, og vedsiden av dette igjen er dato og tid for ordren, Premium, målpris, utløpspris rate og tilslutt tidspunktet handlen ble lukket (utløpstid). Den siste kolonnen viser profitten oppnådd av en gitt ordre.

Eksempel

For eksempel, hvis du ser på den første handelen (high og low), så gikk handlene opp; vår forutsigelse var at prisen ville utløpe høyere enn 1.37030, og faktum er at den stengte ved 1.37037. Den stengte med 7 pipet og denne kontrakten gav oss profitt.

Hvis vi skulle investere $100 og gevinsten var $83, ville vi totalt sett fått $183. Dette er fordi, i alle disse type handler, så vil enhver profitt bli lagt til din investering. Men, si at vi investerte $50 og vi ikke fikk profitt, så hadde vi tapt $50.

Binary option Provider and Contract Types - High Low Contract with Certain Payout - Premium Expiry

Signal

Nå skal vi snakke om det som kalles et signal. Dette er relatert til parter  med høyere investeringer som kan aktivere denne seksjonen for å overvåke sine handler og markedet. I denne seksjonen kan du se alle typer handler slik som høy & lav, one touch, boundary og korttid.

Hvis du velger høy & lav, er den første opsjonen høyere eller lavere, noe som betyr høyere eller lavere enn en spesifikk verdi basert på prisindeksen. For eksempel, markedsprisen for øyeblikket for EURUSD er 1.36097 noe som vises her.

Kjøpsmuligheter

Du kan enten velge høyere eller lavere enn markeds prisindeksen og denne konto vil så bli lukket; som du kan se så er stengetid her 16:00. Så du kan velge  lav eller høy basert på din forutsigelse.

 Nå kan du velge summen, for eksempel $50, og den vil si deg hvor mye profit du vil kunne få. Her viser det 83%, derfor, hvis din forutsigelse er korrekt så kan du tjene $91.50 på denne kontrakten, $50 som den initiale investeringen (premium) og 41.50 som din profitt. Nå hvis du kjøper denne opsjonen, så vil du se den registrert i åpne handler seksjonen og alle detaljene om denne handelen vises detaljert, slik som transaksjons ID, innkjøpstid og ditt valg.

Binary option Provider and Contract Types - Above and Below Contract - Payout Percentage of Contract

Den andre delen er over/under seksjonen, som på dette tidspunktet ikke er tilgjengelig for tradere. Prosentsatsen av utbetalingen (profitt) her er høyere enn i høy & lav seksjonen.

Denne er nå tilgjenglig, så du kan igjen velge symbolet, utbetalingssummen, fra 220% til 360%, målprisen og tilslutt utløpstid. For eksempel, for denne kontrakten (EURUSD) vil en målprisen på over 1.36179 gi en  220% payout. En målpris på 1.36186 vil gi 360%, mens en målpris på 1.36111 har en 220% utbetaling.

Handler

Som du kan se, fordi over og under handler er mye vanskeligere enn høy/lav systemet er prosentsatsen for utbetalinger høyere. For eksempel så kan vi velge under og investere 50 dollar og igjen så er dette registrert, men husk folkens dette er en demokonoto og du bør øve og analysere markettrenden nøye før handel i en reell konto.

Neste seksjon handler om Touch kontrakttype. Første del her er touch og no touch. Markets prisindeksen er 1.36114 og vår målpris er 1.36144, nesten 3 pip opp. Hvis vi tror at markedsprisen vil nå vår målpris før utløpstiden, bør vi velge touch; mens hvis vi mener at den ikke vil nå målprisen før utløpstiden, bør vi velge no touch. For eksempel her tenker vi at den vil nå utløpstiden og vi gjør en handel og igjen er dette registrert her.

I High Yield Touch seksjonen, er forskjellen mellom vår estimert pris og markedsprisindeksen mye større. For eksempel, her har vi en nesten 14 pip åpning. Utløpstiden kan også bli satt. Og igjen, du står fritt til å velge om det skal gå opp eller ned, her investerer vi 100 dollar og velger en lavere pris. Det er også mulig å handle i oljemarkedet.

Binary option Provider and Contract Types - Pip gap - Contract Expiry Expiration time - Above and Below

Boundary

I denne opsjonstypen, er en kanal med to priser, en høyere enn den nåværende prisen og den andre lavere enn den nåværende prisen spesifisert. Igjen er utløpstiden satt her. Hvis vi spekulerer i at prisen blir i kanalen, så kan vi velge Inn, mens hvis prisen havner utenfor denne kanalen ved utløpstiden så kan vi velge Ut. Denne typen binæropsjon er et bra å handle med i tiden rundt viktige nyhetsannonseringer. For eksempel i oljehandel, siden vi forutser at prisen går ut av kanalen ved utløpstiden så kan vi velge Out på olje med $100 som Premium sum. High Yield Boundary gir en høyere gevinstutbetaling ettersom traderen må spesifisere om prisen vil bli høyere eller lavere enn visse verdier ved utløpstid.

Binary option Provider and Contract Types - Boundary and Short-term - One and No Touch Target Price

Kortsiktig

Denne seksjonen er spesielt for parter som ønsker å gjennomføre handler innen en mye kortere tidsramme, tidsrammene tilgjengelig her er 30 sekunder, 60 sekunder, 2 minutter og 5 minutter.

 Vi gjør en investering på $50, og igjen blir dette registrert. Denne typen er spesielt nyttig i nærheten av et nyhetsvarsel. Mange sliter med å fokusere med alle de forskjellige symbolene som vises, heldigvis så er det en måte å begrense symbolene til bare de du er interessert i ved å klikke på innstillinger for denne opsjonen. Enhver hovedvaluta eller råvare kan velges for å gjøre det enklere for deg. Dette vil hjelpe plattform ytelsen ettersom dette er nettbasert. Færre symboler og strømmer kan øke farten på plattformen.

Det er selvsagt andre nettsider som vi definitivt vil se nærmere på i fremtiden, men en av de mest pålitelige er 24option.com. For mer informasjon kan du alltid besøk vår nettside.

Husk at du kan kontakte oss for å åpne din opsjonkonto og vi vil hjelpe deg med dedikert assistanse.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates