Option Regulation - Leverage, Hedge and Margin Limitations

Regulering av binær opsjoner

0 0 Vote
Instructor

Regulering av binær opsjoner

Syttiende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil vi snakke om regulering av binære opsjoner.

Regulering av binære opsjoner

Regulerte finansmarkeds tilbydere er garanterer å holde klientens midler i en separat, pålitelig konto med protokoller på plass for å utvikle gjennomsiktighet, sikkerhet og egenkapital i tillegg til å minske handelsmisbruk, svindel og manipulering.

Driften og tjenestene er overvåket og vurdert av myndighetenes finans avdeling, basert på hvor driften er registrert. Regulerte finansmarkeds utviklere og tilbydere har en høyere kvalitet på sine tjenester sammenlignet med ikke-regulerte tilbydere. Tar man i betraktning at hvert land har en unik tradisjon og regulering, så vil det å tilby markedstjenester i noen land krevet ekstra artikler og klausuler.

Binary Option Regulation - Monetary Legislation, Financial Transparency and Market Manipulation

Binary Option Regulation - SEC FINRA CFTC, Securities and Exchange Commission - United States

Binary Option Regulation - NFA CySEC MIFSA - Cyprus Securities and Exchange Commission

Binary Option Regulation - JFSA FCA BaFIN - Financial Conduct Authority - United Kingdom

Binary Option Regulation - CNMV FMA AFM - Financial Management Association – Australia

Binary Option Regulation - FINMA MAS AMF - Swiss Financial Market Supervisory Authority – Switzerland

Noen (Private eller myndighetene) har organisert sine regulerings organer som følger:

SEC: Securities and Exchange Commission? USA

FINRA:Financial Industry Regulatory Authority ? USA

CFTC:Commodity Futures Trading Commission ? USA

NFA:National Futures Association ? USA

CySEC:Cyprus Securities and Exchange Commission ? Kypros

MFSA:Malta Financial Services Authority ? Malta

JFSA:Japan Financial Services Authority ? Japan

FCA:Financial Conduct Authority ? England

BaFin:Federal Financial Supervisory Authority ? Tyskland

CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores ? Spania

FMA:Financial Management Association ? Australia

AFM:Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)? Nederland

FINMA:Swiss Financial Market Supervisory Authority ? Sveits

MAS:Monetary Authority of Singapore ? Singapore

AMF:Autorité des Marchés Financiers ? Frankrike

Binære opsjoner i Europa og Asia

Binære opsjoner er et nylig fenomen sammenlignet med Valuta handle og Aksjemarkedet. Binære opsjoner er en nykommer på finansmarkedet som kan reguleres av JFSA, MFSA eller CySEC (det første Europeiske MiFID-medlemmet som regulerer tilbydere av binære opsjoner fra 2012) i alle land utenom USA.

Minimum kapital kravet for Binær opsjons regulering er rundt 1,000,000 Euro, en sum som nylig ble økt for større sikkerhet, noenlunde likt Forex sitt megler minimums kapital krav.

Det blir stadig viktigere med regulering og overvåkning fra myndighetenes side når det kommer til binære opsjons tilbydere, som øker i antall. Det er rundt 330 selskaper som tilbyr binære opsjoner til sine klienter verden over.

Binary Option Regulation - MiFID Minimum Capital Requirement for Forex Brokers Binary Options

Binære opsjoner i USA

USA har en av de strengeste reguleringene hvor spesifikk utløpstid, strike price, korte salgsregler, antall hedge poisjoner, lot størrelse, begrensinger på lot, trading enheter, uvektet kapital eller margin begrensinger avgjøres. Alle opsjonshandler overvåkes av noen regulatoriske organisasjoner slik som SEC, FINRA, CFTC og NFA. For eksempel  Bank de Binary, et CySEC regulert selskap basert i Kypros, ble anmeldt CFTC grunnet ulovlig salg av binære opsjoner til US investorer.

Binary Option Regulation - Lot Size, Margin, Hedged Trades and Leverage Limitations

Halal og Islam dommer (Fatwa)

Land i Midtøsten anser en HALAL dom fra de religiøse lederne som regulering. Nylig, ble handel med binære opsjoner ansett som HALAL i Islamske regioner og land grunnet en uklarhet mellom pengespill og binær opsjons handlings funksjon.

Pengespill tilbydere blir regulert av pengespill administratorer slik som IAGR, mens Binære opsjons tilbydere er regulert av investering og finanstjeneste organisasjoner og myndigheters finansbyråd.

Dette avslutter denne leksjonen.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates