Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Forex

Breakaway - Stigende og fallende tre metoder

0 0 Vote
Instructor

Breakaway - Stigende og fallende tre metoder

Sekstifjerde leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil Breakaway ? Bearish stigende og Bullish fallende tre metoder candles bli studert.

Bearish Breakaway

Bearish Breakaway candle mønsteret, som vises på venstre grafen, formes på en opptrend og inkluderer 3 sammenkoblede Bullish candles med små kropper, Høy og Lav etterfulgt av et langt Bearish candle. Midt candle i Bullish 3-sett mønsteret kan være Bearish, og. Det siste Bearish candle må ha en lavere avslutningspris enn åpningsprisen i det første candle i 3-sett mønsteret, samtidig som Lav pris i Bearish candle må være lavere enn Lav pris i Bullish candles. Traderen kan legge inn en salgsordre med en inngangspris som er lavere enn Lav pris på den siste Bearish candle. Hvis traderen vurderer at lengden på et Bearish candle er X, så vil TP prisen være X pips lavere enn inngangsprisen, mens SL er høyere enn Høy pris på et Bearish Candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Take Profit and Stop Loss Prices

Bearish Falling tre metoder

Bearish Falling tre metoder candle mønster formes på en nedadgående trend. Etter et Bearish candle, 3 sammenkoblede Bullish små candle former et 3-sett candle mønster, som følges av en lang Bearish candle. Det midterste candle i 3-sett Bullish mønsteret kan være Bearish, og. Lav pris på den siste lang Bearis candle bør være lavere enn Lav pris på det første Bullish candle. I tillegg bør Lukke prisen på den siste Bearish candle være lavere enn Åpen prisen på det første Bullish  candle. Traderen kan legge inn en salgsordre under det siste Bearish candle. Hvis en trader anser at lengden på en Bearish candle er X, så vil TP prisen være X pips lavere enn inngangsprisen, mens SL er høyere enn Høy prisen på Bearish candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Bullish and Bearish Trend - Reversal Signals

Bullish Breakaway

Bullish Breakaway candle mønster kan formes på en nedadgående trend og identifiserer et reverseringspunkt. I likhet med en Bearish Breakaway på en opptrend så har dette mønsteret en 3-sett med sammenkoblede candles men i et et Bearish format etterfulgt av en Lang Bullish candle. Det midterste candle i et Bearish 3-sett kan være Bullish og. Det siste Bullish candle må ha en Lukke pris som er høyere enn Åpningsprisen på det første Bearish candle i et 3-sett mønster, i tillegg til at Topp prisen i det Bullish candle må være høyere enn Topp prisen på den Bearish candle. Traderen kan legge inn en kjøpsordre med en inngangspris som er høyere enn Topp prisen på den siste Bullish candle. Hvis traderen anser lengden på den Bullish candle som X, så vil TP prisen være X pips høyere enn inngangsprisen, mens SL er lavere enn den Laveste prisen i det Bullish candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - High and Low Prices of Bearish and Bullish Patterns

Bullish Rising tre metoder

Bullish Rising tre metoder candle mønster formes på en oppadgående trend. Etter et Bullish canlde, vil 3 sammenkoblede små Bearish candles formes på et 3-sett candle mønster som etterfølges av en Lang Bullish candle. Midt candle for den 3-settet med Bearish mønsteret kan være Bullish og. Topp prisen på den siste Lange Bullish candle bør være høyere enn Topp prisen på det første Bearish candle. I tillegg må avslutningsprisen for den siste Bullish candle være høyere enn Åpningsprisen på den første Bearish candle. Traderen kan legge inn en kjøpsordre over det siste Bullish candle. Hvis en trader anser at lengden på et Bullish candle er X så vil TP prisen være X pips høyere enn inngangsprisen, mens SL er lavere enn Lav prisen i et Bullish candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Buy and Sell Signals - Continuation Trades

Breakaway mønsteret ligner på de Tre metodenes mønster, men Breakaway er i reverserings regionen, mens de Tre metodene er i et fortsettelse mønster.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates