Breakout Strategy and Pullback strategy - Forex Trading Signals

Utbruddsstrategi og Pullback strategi

0 0 Vote
Instructor

Utbruddsstrategi og Pullback strategi

Femtisyvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen skal utbruddsstrategier og pullback strategier studeres.

Utbruddsstrategier

Utbruddsstrategier er passende for et seriemarked hvor en trend oppstår etter en lengre tidsperiode. Traderen må da tegne opp kanalen i seriemarkedet for å avgjøre om det er horisontalt eller gradering. Støtte og motstandslinjer bør også være spesifisert. Utbruddsregioner kan være i serie eller trendmarkeder.

Inngangspunkt

Traderen må indikere en kanal rundt seriemarkedet. Etter en kanal er brutt av trenden etterfulgt av en Pullback trend mot kanalen, kan traderen legge inn en ordre etter en kraftig reverserings candle er formet i kanten på kanalen.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Support and Resistance Levels on Market Trend and Price

Verdipapir symboler

Denne strategien kan utnyttes på alle symboler, i serie regioner, slik som EURUSD, GBPUSD, gull, sølv og olje. De beste symbolene for denne strategien er olje og gull.

Tidsrammer

Traderen kan velge alle tidsrammer, men den beste tidsperioden for denne strategien er H4 og daglig.

Kjøp og selg posisjoner

På den venstre grafen, etter at prisen svinger i en gradert kanal, så har det brutt ut av kanalen og etterfølges av en Pullback trend. Tilslutt, en reverserings candlestick har blitt formet nær kanten på denne kanalen, på Pullback punktet, ergo, så øker prisen mot toppen. Traderne kan legge inn en kjøpsordre over et Bullish candle som har blitt fullstendig formet. Et Bullish flagg mønster formes i kanalen så en trader kan avgjøre TP summen ved å måle høyden på den første bølgen, H. TP prisen vil være H pips over inngangsprisen, mens SL prisen er lavere enn den Laveste prisen i den gitte Bullish candlestick.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Trading Platform Timeframe and Symbols - Entry and Close Points

På den høyre grafen, etter at prisen har oscillert i en gradert kanal, så har det brutt ut av kanalen etterfulgt av en Pullback trend. Tilslutt, en reverserings Bearish candlestick har blitt formet nær kanten på kanalen, på Pullback punktet, så prisen synker mot bunnen. Traderne kan legge inn en salgsordre under den laveste i et Bearish candle som har blitt fullstendig formet. En kile eller dobbelt topp mønster har blitt formet i kanalen, så traderen kan avgjøre TP summen ved å måle høyden på den siste bølgen, H. TP prisen vil da være H pips under inngangsprisen, mens SL prisen er høyere enn topp prisen til den gitte Bearish candlestick.

Trenden må aldri krysse kanalen på innsiden etter en Pullback, mens candle må berøre kanten på den gitte kanalen.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Bullish and Bearish Candlestick Pattern - Pips and Pippet

Eksempelet på MT4 plattformen viser en oppadgående rangert trend, hvor et triangel mønster har blitt formet før utbruddet. Så kan trenden returnere til kanten av triangel mønsteret, etter at et Engulfing candle har blitt formet, så en trader kan legge inn en kjøpsordre med en inngangspris over det candle. TP vil være 100 pip høyere enn inngangsprisen, mens SL kunne være under det candle. Et annet eksempel med samme mønster. En gjennombrudds linje candle har blitt formet på Pullback punktet, så en trader kan legge inn en kjøpsordre med inngangsprisen over dette candle. TP prisen var 160 pips høyere enn inngangsprisen og SL var 37 pips lavere enn inngangsprisen.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Stop Loss and Take Profit Prices on MetaTrader Chart

I et horisontalt rangert marked, et hode og skulder mønster blir formet, så en trader kan tegne opp utringingen for å avgjøre utbruddspunktet etterfulgt av en Pullback trend. En Shooting Star candle har formes på Pullback punktet, så en trader kunne legge inn en salgsordre med en inngangspris som er lavere enn en lav pris i det gitte candle og TP prisen skulle være 605 pips lavere enn inngangsprisen. På en ukentlig tidsramme, et triangel mønster har blitt formet, så trenden returnerte mot Pullback punktet etter at det har brutt ut av kanalen. På Pullback punktet, en gjennomtrengningslinje candle har blitt formet og trenden beveger seg mot toppen.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates