Brokerage and Currency Types - Floating and fixed-rate

Megler og valutatyper

0 0 Vote
Instructor

Megler og valutatyper

Profesjonelle Forex tjenester                                     FOREX profesjonell opplæring

Sjette leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedene.

I denne leksjonen vil vi introdusere meglere og valutatyper og handelsvolum i Forex.

Banker, finansielle institusjoner og meglerpionerer

Først banker. De kan, ved å anskaffe seg relevante lisenser og kreditter, tilby sine kunder flere tjenester. For deres gode kunder og andre meglere så kan de yte sin salgs- og kjøpsstøtte. Omfanget og mangfoldet i bankverden er lav, men de har en sterk mulighet til å tilby sine kunder forskjellige avtaler.

En megler er en bank eller en institusjon som tilbyr sine tjenester innen finansmarkene. En utenlandsk megler, som Forex tilbyr alle mulig forskjellige typer finanstjenester på et sted, i likhet med flere andre slik som CITI Bank og Deutsche Bank. Disse bankene regnes som de topp fem bankene i verden.

Brokerage and Currency Types - Financial Service Institute - Brokerage Firm Definition

Privatmeglere

For det andre så har man privatmeglere som tilbyr sine tjenester i finansmarkedet. Dette er lokale meglere, som i realiteten er utenlandske vekslere eller banker som kun tilbyr tjenester innen veksling med utenlandsk valuta.

Det er også meglere som håndterer hovedsakelig, men ikke nødvendigvis eksklusivt, aksjemarkedet. Det er også utenlandske meglere, slik som Forex.com som tilbyr alle typer finanstjenester på et sted, inkludert aksjemarkedet. Berømte meglere på dette område er FXPro, Fibo Group og HotForex.

Nå skal vi snakke om transaksjonsvolumet i finansmarkedene, spesielt Forex. Dette markedet er et interbank nettverk hvor 1.7 billioner dollar har blitt overført per dag siden 2008. En økning i folks forståelse av finansmarkedet og den stadig økende teknologiske veksten har skapt finansielle muligheter for noen å oppnå profitt i disse markedene. Nå som Internett har inntatt en dominerende rolle, så har dette åpnet opp for kinesiske banker og andre nykommere og de daglige handlene på markedet har nå økt til nærmere 3.2 billioner i 2013. Dette er en økning i daglige handler på 1.5 billioner dollar på 5 år.

Brokerage and Currency Types - Monetary Institutions and Forex Broker Policy

Nå for å avgjøre markedsverdien så er det flere punkter man bør vurdere.

Først, markedsprisen flyter alltid fritt. Den er basert på tilgang og etterspørsel mellom kjøpere og selgere på markedet.

For det andre så er det ingen grense på hvor mye prisen kan øke eller synke.

Brokerage and Currency Types - Types of Foreign Currencies - Floating and Non-floating Currency

Å avgjøre markedsprisen i internasjonale markeder er ikke opptil en enkelt organisasjon, men er basert på tilgang og etterspørsel mellom banker og finansinstitusjoner. Det kan sammenlignes med priser på hus, hvor det ikke er en enkelt organisasjon som er involvert i prisjusteringen.

For å gjenta, prisen er alltid i endring grunnet tilstedeværelsen av kjøpere og selgere i markedet.

Organisasjoner og institusjoner med sin politikk kan kun lede markedstrenden. Markedsverdien blir påvirket av skatter, nasjonale og internasjonale finansnyheter.

Typer utenlandskvaluta

Utenlandsk valuta kan deles opp i to grupper: flytende og ikke-flytende valutaer.

Flytende valuta er de valutaene hvor prisen er basert på tilgang og etterspørsel slik som USD, GBP og JPY.

Brokerage and Currency Types - Major, Floating and Non-Floating Currencies in Financial Markets

Ikke-flytende valuta er de valutaene hvor prisen er regnet ut av regjeringen og sentralbankene.

 Det er kun mulig å handle med flytende valuta på FOREX.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates