Brokerage Revenues and Prime Functions - Over the Counter OTC

Meglertjenester og primære ansvar

0 0 Vote
Instructor

Meglertjenester og primære ansvar

Profesjonelle Forex tjenester                                     FOREX profesjonell opplæring

Tiende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle trening i finansmarkedene.

I denne leksjonen skal vi snakke om megleraktiviteter og primær ansvar, meglers kutt eller kommisjon, og en forskyvning. Mange ønsker å vite hva meglere gjør og hvordan de gjør det. vi skal svare på disse spørsmålene i denne leksjonen.

Motstående handler

Det første vi må gjøre er å sammenligne handler. De aller fleste handler er basert på hovedvalutaene slik som EURUSD, GBPUSD og USDJPY. Andre, mindre vanlige valuta å handle med er GBPJPY og EURJPY, og når det kommer til råvarer så handler man mest i gull.

 Opptil 70-75% av alle handlene gjøres i EURUSD og GBPUSD, så en megler vil ha sterkt fokus på disse valutaene og overvåke og sammenligne dem kontinuerlig.

Som du vet så er det alltid personer som er aktive i markedet; noen av dem venter på et oppsving mens andre venter på et fall. Dette betyr at det hele tiden er mange personer som ønsker å kjøpe eller selge.

Her er et eksempel for å gjøre det klarere.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Brokers Services and Policies - Over The Counter OTC

Tenk deg at du har en ordre som på å kjøpe 1.000 lot med gull og, samtidig, har en ordre på å selge 1.000 lot med gull. Dette høres kanskje sjelden ut, men det er et scenario som en megler vil møte. I dette tilfellet så kan det virke som det ikke har blitt gjort en overføring. Meglerens kommisjon vil være på mellom $100.000 og $140.000.

Denne kommisjonen er basert på utregningen om 2.000 ganger gull spread; i dette tilfellet $50 eller $70 er likt $100.000 eller $140.000, respektivt. Det viktigste er at denne kommisjonen utbetales uten at det skjer en handel.

Dette scenarioet er mulig med vekslingsbutikker. For eksempel, tenk deg at $1 million dollar blir overført til et land som også overførere $1 million dollar. De to summene er like og derfor har det ikke egentlig vært en handel. Vekslingsbutikker utligner kapitalen i landet, noe som gir kommisjonen til meglerne. Hvis de skulle betale $0.01 per $1 så ville deres kommisjon være på $10.000.

Overlapping

Det neste vi skal snakke om er overlapping. Meglere har avtaler med hverandre og basert på disse så kan de administrere kundenes kontoer.

For eksempel, tenk deg at vi kjøpte 10.000 lot og solgte 11.000 lot; her er det en forskjell på 1.000 lot. Det megleren gjør nå er overlapping. Enkelt sagt så overlapper deres kontoer og handler med andre meglere og basert på arrangementene nevnt før, så deler de profitten mellom seg.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Risk and Capital Management - Over the Counter OTC

Det neste vi skal fokusere på er OTC loven eller Over the Counter Law.

 Ved å bruke risikoadministrasjon med globale priser så kan meglerne ta hånd om kundene sine direkte, men, dette er avhengig av flere faktorer:

Kundens opprinnelsesland

Landet de åpnet kontoen sin i

Deres turnover og transaksjonsverdi

Valutaene de handler med og deres fleksibilitet

Profitt og tap

Og til slutt, deres initiale kapital

Antall handler som er gjort og type handler er også en faktor her.

For eksempel, et lag med megler spesialister forutså at i dag vil prisen på gull øke fra 1,300 til 1,305. Basert på denne forutsigelsen kan meglerene handle kunder som selger gull direkte istedenfor å overføre ordrene deres til interbank likviditet, på denne måten så får meglerne en stor profitt hvis gullprisen stiger til den forutsatte målprisen.

Når vekslere anser at en valuta pris vil falle, så selger de den valutaen til den nåværende prisen selv om de ikke fysisk har den bestemte summen av den gitte valutaen tilgjengelig der og da. Etter en viss tid, når de ønsker å levere valuta summen de har solgt, så kjøper de opp valutaen til en lavere pris og leverer kontantene til kjøperen. For eksempel, en veksler forutser at Tyrkisk Lira (TRY)vil bli billigere målt mot US Dollar (USD). En part ønsker å kjøpe 1 million TRY, derfor bestiller han denne summen. På tross av at veksleren selger dette antallet til kjøperen så har han ikke denne summen og han kjøper ikke inn dette før det er på tide å levere denne summen i kontanter. Tar man i betrakting at leveringstiden er 1 dag etter bestillingen,  har prisen på TRY falt betraktelig. En veksler vil kjøpe den resterende summen til en lavere pris akkurat i det øyeblikkelig det skal leveres. En veksler sin profitt stammer i stor grad til forsinkelsen mellom øyeblikket bestillingen legges inn og leveringstidspunktet.

Økende spread

Det neste vi skal se på er økende spread.

Når et marked svinger, så vil vanligvis en megler øke spread for å få flere kunder og tradere, som plasserer ordrene etter spread increment, inn i en gruppe.

For eksempel, hvis spread for kjøp og salg av gull øker fra 5 eller 7 pip opptil 12 pip, så kan en megler legge alle kundene mellom 24 pip kanaler som er lik $2.4 dollar avstand og megleren kan oppnå en betydelig profitt sum fra hvert eneste part basert på deres inngangspris.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Negative Offset and Swap Commission - Spread Overlapping and Opposing

Kommisjon for å handle aktiva og STP kontoer

Det neste emnet er kommisjon, som vi veldig kort har beskrevet før. I den siste leksjonen, om STP og NDD kontoer, så forklarte vi hvordan en megler får kommisjon som sin inntekt.

Meglere bytter kommisjon 

Meglere kan også motta kommisjon fra positive eller negative valutaswap, dette kalles megler valutaswap kommisjon.

Meglere har som intensjon å åpne store kontoer hos banker eller med større meglerhus, og når de ikke ønsker å etterfølge OTC loven eller hvis summen av handelsordrene blir høyere enn deres overlappende kapasitet, så kan de utligne disse handlene inn i deres kontoer hos disse mektige meglerne eller bankene. På denne måten kan de fremdeles få profitt på handlene.

 For eksempel, i EURUSD handler fra en typisk megler, vil tilbudet være 2 pip, mens banken tilbyr en 0.3 pip spread på EURUSD til en gitt megler, grunnet deres store saldo, noe som gir megleren en 1.7 pip profitt.

Det neste vi skal snakke om er bruken av et negativ utligningsbytte. Som du vet, kontoer med gratis valutaswap tar ikke for valutaswap og meglere med negative valutaswap  har som intensjon å åpne kontoer i frie valutaswap kontoer, så overfører de eksakte midlene og ordrene til disse kontoene.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Swap Commission and Negative Offset - Broker Spread

 På denne måten så betaler de ikke for valutaswap men de kan fremdeles belaste tradere for negative valutaswap i tillegg til deres kommisjon hver eneste natt.

 Vel, i denne leksjonen har vi forklart alle de forskjellige typer megler kommisjoner. All informasjonen nevnt ovenfor er relatert til den interne megler policyen.

Dette har ingenting med kontotype slik som flytende spread, fastlåst spread, STP, PCN eller NDD og alle meglere er forpliktet til å betale enhver profitt, til enhver part i enhver handel til enhver tid.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates