Bullish and Bearish Hidden Divergence- Financial Trading Signals 

Bullish og Bearish skjult divergens

0 0 Vote
Instructor

Bullish og Bearish skjult divergens

Førtitredje leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen studeres Bullish og Bearish skjult divergens.

Skjult divergens

En av de viktigste punktene som tradere ikke tar hensyn til er skjult divergens. Skjult divergens formes sammen med en markedspris, og ergo indikerer den en passende pris for å legge inn en ordre. Til forskjell fra divergens og konvergens, så er det anbefalt at en trader legger inn en ordre basert på skjult divergens.

Selv etter flere øvelser så kan det være vanskelig å oppdage skjult divergens i et diagram, ergo så vil de fleste tradere ikke dra nytte av dette.

Skjult divergens i en Bullish trend: hvis en nylig dal er høyere enn en tidligere dal i en markedstrend , og en nylig dal er lavere enn en tidligere dal i en Oscillator, så har et skjult divergens på en Bullish trend blitt formet.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Continuation Trading Signals on Agreeing Direction

Skjult divergens i en Bearish trend: Hvis et nylig topp-punkt er lavere enn en tidligere topp-punkt i en markedstrend og et nylig topp-punkt er høyere enn et tidligere topp-punkt i en Oscillator, så vil en skjult divergens på en Bearish trend ha blitt formet.

MACD, RSI og AO er de beste oscillators for å oppdage en skjult divergens i en markedstrend. Traderen kan laste ned skreddersydde AO fra PForex.com, som er forbedret for bedre nytteverdi.

Tradere kan sette inn AO, Awesome Oscillator,  fra Bill Williams sin mening om Indikator menyen. Traderen kan sette inn nivå 0 fra AO egenskapers vinduet. For.eksempel, det er noen topp-punkter over nivå 0 på AO diagram med likelydende markedstrend topp-punkt. Hvis topp-punktene sammenkobles av en Trendlinje, vil linjen på markedsdiagrammet ha en nedadgående helling, mens linjen på AO diagrammet har en oppadgående retning. Ergo har en skjult divergens blitt formet på denne regionen, noe som indikeres etter hvert topp-punkt på en nedadgående trend, så har markedet samlet nok potensial for en ytterligere nedadgående trend. Et annet eksempel på en skjult divergens er på en Bullish trend. Dalene på markedet og AO trendene er koblet til trendlinjen. Trendlinjen har en oppadgående retning i markedet, mens trendlinjen i et AO diagram har en nedadgående helling. Denne skjulte divergens bekrefter en mer oppadgående trend etter at den er formet. På denne opptrenden etter en kort nedgang, har det blitt formet et kraftig potensial for en stigende trend. En annen skjult divergens rett før dette eksemplet har også blitt formet. På tross av det faktum at det er vanskelig å oppdage en skjult divergens så vises en glimrende mulighet for en vellykket ordre. Disse eksemplene ble tegnet opp for hånd, men skreddersydde AO er tilgjengelig hos PForex.com som tegner skjulte divergens automatisk. Traderen kan endre tidsrammen for å identifisere flere skjulte divergens helt automatisk. For eksempel så var det et svært bra sted for å legge inn en ordre som var vanskelig for en trader å identifisere. Et annet eksempel på en bred rekkevidde, en skjult divergens har blitt formet som ikke hadde vært mulig å oppdage hvis man ikke hadde brukt en skreddersydd AO. På gull diagrammet, fra 2001 til 2014 ble en skjult divergens formes som ble tegnet opp automatisk av skreddersydd AO. Flere eksempler kan studeres for å utvikle evnen til å oppdage skjult divergens i markedet.

Bullish and Bearish Hidden Divergence -  Sell Orders, On Peaks, AO Indicator - Uptrend and Downtrend

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Support and Resistance Levels - Forex Market Analysis

Tradere kan kombinere skjult divergens med andre mønstre og tilstander for å oppdage passende punkter. Det er noen nyttige merknader for tradere

Noen reverseringsmønstre, slik som hode og skulder, dobbel topp og bunn, trippel topp og bunn eller en wedge, kan bekrefte den skjulte divergens for å legge inn en vellykket ordre.

Overkjøpt og oversolgt kan bekrefte ordren utledet fra en skjult divergens..

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Double Top Bottom - Fibonacci, Head and Shoulder

Skjult divergens bekrefter at traderen må legge inn ordre som følger markedstrendens retningen.

Hvis det er en kort reverserings dreiepunkt på en lang trend, kan skjult divergens bli utnyttet for å oppdage punkter som passer for å legge inn ordre i samme retning som den lange trenden.

Continuation candles kan bekrefte skjult divergens signaler.

Fibonacci mønstre kan utnyttes for å utlede bekreftelse på skjulte divergens signaler.

Støtte og motstandslinjer kan bli utnyttet for å oppnå bekreftelse på skjulte divergens signaler.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates