Commodity Channel Index-CCI Indicator - Forex Market Analysis

Råvare kanal indeks -CCI indikator

0 0 Vote
Instructor

Råvare kanal indeks -CCI indikator

Førtiende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil Råvare kanal indeks indikator ? CCI indkator, kjøp og selg ekstreme tilstander bli studert.

CCI eller Råvare kanal indeks

CCI,  Råvare kanal indeks, ble først brukt på råvare markeder som har volatile bevegelser og trender. Nå for tiden vil tradere utnytte denne oscillator på alle de finansielle markedene, spesielt på volatile markeder, for å avsløre ekstreme regioner. CCI er basert på Moment Oscillator.

Commodity Channel Index-CCI Indicator - Momentum Oscillator Confirmations - Trading Signals - Technical Analysis

Kjøp ekstrem tilstand viser en større tendens til å kjøpe, noe som skaper en god mulighet for en trader å legge inn en kjøp ordre. Når CCI trenden berører nivået +100, kan traderen legge inn en kjøpsordre.

Selg ekstrem tilstand viser en større tendens til å selge, noe som skaper gode muligheter for en trader å legge inn en selg ordre. Når CCI trenden berører nivået -100, kan traderen legge inn en salgsordre.

Eksempler på USDJPY kan være fordelaktig. Traderen kan legge inn trendmulighet fra indikatormenyen. CCI diagrammet viser flere skarpe bevegelser og trender, til forskjell fra RSI. Et eksempel viser at når CCI trenden berører nivå +100, har markedsprisen økt vesentlig. I tillegg bekrefter et langt candle en oppadgående trend. CCI trenden berører nivå +100 igjen, ergo kan traderen legge inn en kjøpsordre. Når CCI trenden berører nivå -100, har trenden sunket og tradere kan legge inn en salgsordre. En annen salgsordre kan ha blitt lagt inn når CCI trenden berørte nivå -100 igjen. I dette eksempelet, er det en Bearish hode og skulder med en oppadgående utringing. Utbruddspunktet på det sterke Bearish candle bekrefter den nedadgående trenden. Traderen kan bruke CCI som et bekreftelsessignal.

Commodity Channel Index-CCI Indicator - Overbought and Oversold Levels - Extreme Buy Sell Orders

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates