Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Komplimentære definisjoner i finansmarkedene

0 0 Vote
Instructor

Komplimentære definisjoner i finansmarkedene

Profesjonelle Forex tjenester                                     FOREX profesjonell opplæring

Femte leksjon i Forex opplæringen

Velkomment tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedene.

I denne leksjonen vil vi se nærmere på komplementære definisjoner i finansmarkedet: valutaswap, kommisjon, hedging, carry handel og effekten valutaswap har på handel. Som vi nevnte i den foregående leksjonen, så er det forskjellige måter en megler kan få profitt fra en part. Det ene kalles spread og den andre er kommisjon, et gebyr som agenten eller agentens selskap tar for å tilrettelegge for transaksjoner mellom kjøpere og selgere. Dette er noe som vanligvis skjer på future-kontoer og er en engangsbetaling.

Kommisjon

Kommisjon er svært lik det du ville betalt om du skulle kjøpe eller selge et hus via en eiendomsmegler. Nå hvis vi ser på plattformen, hvis du ser nærmere på oljehandelen vi har fullført, så kan du se at kommisjonen ble betalt og at den var kun knyttet til future-handler: kommisjon ble ikke nevnt i valutautvekslingen. Det er to typer kontoer som vi ikke før har sett på : - NDD (No Dealing Desk) og ECN (Electronic Communication Network). I disse kontoene betales det en kommisjon til megleren for handler i utenlandsk valuta, på samme måte som i future- handler. Vi vil diskutere disse kontotypene nærmere i senere leksjoner.

Valutaswap

 Vi har kort snakket om valutaswap allerede, og gitt deg noe informasjon om dette i den foregående leksjonen, men ettersom dette er et viktig og avansert emne så vil vi gå nærmere inn på detaljene denne gangen. Valutaswap eller fast rentesats er en avgift som en part betaler for langvarige handler. Valutaswap ratene regnes ut midnatt hver dag,  meglerens servertid. Handler som har blitt åpnet før 00:00 og holdes åpen etter denne tiden vil være underlagt valutaswap rater. Vi vil nå se på hvordan valutaswap blir utregnet.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

 For eksempel, i AUDUSD, AUD rentesatsen for øyeblikket er 2.5 prosent minus USD rentesatsen, som for øyeblikket er 0.25 prosent. Basert på denne formelen er forskjellen i rentesatsen mellom AUD og USD på 2.5 minus 0.25 prosent, som er lik 2.25 prosent. Som nevnt før, for hver dollar en lot er lik 100,000 og hvis vi multipliserer det med 2.25%, får vi et årlig valutaswap på 2250 dollar og hvis vi deler dette nummeret på 360 for å indikere daglige summer, er det ca. 6.25 dollars med valutaswap rentesats verdi som skal tas fra eller legges til kontoen din. Dette er avhengig av om du kjøper eller selger i din posisjon. Når du kjøper en veksling med en høyere rentesats, vil  valutaswap være positiv og hvis du kjøper en veksling med lavere rentesats eller selger i AUDUSD, vil valutaswap være negativt. For å få en bedre forståelse for dette, her er et eksempel i AUDUSD. Siden AUD har en høyere rentesats, vil kontoen din få et innskudd med et positivt valutaswap for en åpen kjøpsposisjon og et negativt valutaswap for en åpen salgsposisjon. For å forstå hvordan positive valutaswap regnes ut, se på det følgende eksempel.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

Forskjellen i rentesatsen, i dette tilfellet AUDUSD, som vi regnet ut før er 6.25 minus X, som er meglerens andel, som er lik Y. Derfor, 6.25 ? X = Y. Så Y er et tall som er mindre enn 6.25 og vil bli lagt til din konto hver eneste natt for dine åpne AUDUSD posisjoner. 

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Utregningene for et negativt valutaswap , som vil bli trukket fra din konto hver natt for enhver åpen posisjon, blir som følger:

I dette tilfellet er forskjellen i rentesatsen på 6.25 dollar minus meglerens andel som betyr 6.25 dollar minus X er lik Z og fordi rentesatsen er negativ her så vil Z også være negativ. Nå hvis du ser på plattformen, for eksempel her så har vi kjøpt og solgt en lot med AUDUSD. Hvis du ser nøye etter, så er det positive valutaswap 27.40 og det negative valutaswap er -35.93. Dette betyr at et positivt valtuaswap alltid er mindre enn et negativt valutaswap. Dette fordi meglerens andel i et positivt valutaswap blir trukket fra og i et negativt valutaswap blir den lagt til fordi de begge er negative. Det er viktig å vite at på onsdager så vil valutaswapet bli belastet 3 ganger på kontoene på grunn av helgen (markedet er stengt på lørdager og søndager). Derfor, hver onsdag, vil en åpen posisjon være underlagt 3 ganger verdien av et positivt eller negativt valutaswap.

Hedge

Hedge eller Hedging er en investering i et individuelt valutaswap på to måter i ett. Enkelt sagt, så går dette ut på å selge og kjøpe en bestemt aktiva samtidig. Formålet med hedging er å garantere et aktivums pris til en spesifikk tid i fremtiden. Dette sikrer at man kan motvirke potensielle tap eller gevinster knyttet til aktivum. For eksempel, tenk at en forretningsmann ønsker til å kjøpe sjokoladepulver fra et land og det tar to eller tre måneder før denne varen når blir levert til han. I løpet av denne perioden så kan han ha opplevd dramatiske markedssvingninger. Dette kan være positivt eller negativt. Derfor er hans hensikt å selge den samme mengden sjokoladepulver som han kjøpte ved å åpne en ny konto på samme tid. Med denne ordningen, hvis prisen på sjokoladepulver stiger, så vil aktiva han har kjøpt øke og hans salgsposisjon være utsatt for å gå på et tap med samme summen. Essensielt så betyr dette at han vil gå i null. Og visa versa, hvis prisen på sjokoladepulver faller, så vil hans kjøpsposisjonen skape en profitt og igjen vil deres forskjeller være den samme så han vil igjen gå i null. På denne måten kan alle forretningsmenn forsikre sine aktiva på markedet. Det er også en annen måte, kalt Arbitrage, som er populær i fremtidige handler. Vi skal gå nærmere inn på dette i fremtidige leksjoner.

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

Carry handel

Neste emne er Carry handel, som er opprettet ikke bare for å skape en profitt på selve posisjonen, men for å gi profitt på rentesats forskjellene. For eksempel, hvis du ser på handelen vi har gjort her, som er i en lot i AUDUSD, vil tapene de neste 2 til 3 dagene bli på -24 dollar og valutaswap satsen er 27 dollar noe som betyr at selv om posisjonen i seg selv er et tap, så er valutaswap positivt. Jo lengre posisjonen er åpen, jo flere valutaswap skjer og dette antallet er betydningsfullt. Så carry handel er de som får profitten fra renterate forskjellen eller valutaswap.

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Disse handlene gjøres vanligvis i aksjer med høy valutavekslingsrate. Parter som er interessert i disse handlene trenger to forskjellige meglere: en som er valutswap fri eller rentesats fritt, og en med valutaswap. Som du kan se fra plattformen, så har vi kjøpt og solgt en gang og endte opp med et negativt valutaswap på -35 dollar og et positivt valutaswap på 27 dollar, så for å få profitt så må du handle med en megleren med valutaswap. For positive og negative valutaswap må du handle med en megler med fri valutaswap eller rentesats. En av meglerne som tilbyr valutaswap fritt er ICM (International Creative Management Broker).

Hvis du ser på tallene igjen, så har posisjonene vært åpne i noen dager her og de inkluderer ikke noen valutaswap.

En lot handel i AUDUSD, som har blitt gjort via denne megleren, har ikke blitt underlagt et valutaswap. Derfor kan vi kjøpe fra andre meglere som FXPRO for å få profitt fra positive valutaswap og selge med andre meglere uten valutaswap. På denne måten har vi ?hedged?, som betyr at vi ikke har fått profitt eller tap, men over tid vil valutaswap øke til en betydelig sum. Ser man nærmere på carry handler, så skjer de mest berømte vekslingene i markedene hvor partene er interessert i AUDJPY og AUDUSD. Som du sikkert har lagt merke til, så er det en sterkere tendens til å kjøpe vekslinger med høyere rentesats, noe som fører til et valutaswap. Derfor vil et valutaswap påvirke prosessen, fordi tradere liker å kjøpe så de kan få profitt og samle valutaswap, noe som betyr at partene vanligvis retter sin oppmerksomhet mot handler hvor de kan få profitt og samle valutaswap samtidig. Hvis du ønsker å gjøre en god handel på denne type veksling så må du ha en perfekt forståelse av markedets inflasjonen på det aktuelle tidspunktet. Dette betyr at når det er høy inflasjon, for å kunne få profitt og valutaswap så bør du kjøpe, og når det er et flatt marked eller nedgang i markedet så bør du selge. For eksempel, FXPRO handler i AUDUSD i ukentlige perioder, når markedet opplever en inflasjon vil verdien i denne vekslingen øke raskt. Det har en forholdsvis bra profitt, og har en zigzag rutine i vanlige markeder, som er overkommelig når man tar hensyn til valutaswap. Men ved en deflasjon i markedet vil verdien øke igjen etter noen skarpe nedturer. Dette viser en oppadgående markedstrend tendens i dette valuta paret.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates