Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Fortsettelse og reverserings hode og skuldre

10 1 Vote
Instructor

Fortsettelse og reverserings hode og skuldre

Trettiende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen diskuteres fortsettelse og reverserings hode og skulder mønstre mer detaljert. Før videre forklaring av disse mønstrene må tradere se på noen obligatoriske saker.

Utringning nedtrend

Utringnings linjen kan tegnes av traderen gjennom å koble samme den venstre skulderen til dalen til den høyre skulderen. Den venstre dalen er mellom den venstre skulderen og hodet, mens den høyre dalen er mellom hodet og høyre skulder. Grunnet det faktum at hode og skulder er et reverserings mønster, vil dette formatet formes på en oppadgående trend som en konsekvens av at den forutsette trenden var nedadgående når markedsprisen krysser utringningen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Utringning opptrend

Igjen, utringningen kan tegnes av traderen gjennom å koble sammen den venstre skulderen til toppen av den høyre skulderen. Den venstre toppen er mellom venstre skulder og hodet, mens den høyre toppen er mellom hodet og høyre skulder. Ettersom dette formatet med hode og skulder formes på en nedadgående trend vil den forutsagte retningen være oppadgående etter at den passerer utringningen.

H høyde

En vertikal linje mellom hodets høydepunkt og utringningen i en nedadgående trend eller hodets bunn og utringningen.

Inngangspris

Ordre inngangsprisen er der hvor utringningen krysser markedsprisen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Ta profitt

Ta profitt er lik H eller halvparten av H verdien.

Stopp tap

I en nedadgående modus, er stopp tap over den høyre skulderens høydepunkt, mens i en oppadgående modus kan stopp tap prisen plasseres under den høyre skulderdalen.

Siste kyss

Siste kryss er et fordelaktig punkt hvor tradere kan legge inn en ordre, dette skjer når prisen går tilbake til utringingen etter at det har krysset det før.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Grafer illustrerer spesifikasjonene til forskjellige hode og skulder mønstre. Det er 3 forskjellige reverseringstyper med lite avvik. I en stigende trend, på den første grafen, vil prisen bevege seg oppover i en oppadgående trend inntil den når topp punktet på den venstre skulderen, så en mindre nedgang etterfulgt av en oppadgående trend til toppunktet på hodet, en annen nedadgående bevegelse etterfulgt av en oppstiging og tilslutt en nedadgående bevegelse som passerer utringningen med videre nedgang. Midt grafen viser en annen oppadgående trend eksempel. Venstre skulder, hode og høyre skulder formes og utringingen kan tegnes i en opptrend ved å koble venstre skulder dal til høyre skulder dal. H er en vertikal linje fra hodets toppunkt til utringningen. Utringningen er noen ganger horisontal mens den ofte har en helning. Den høyre topp grafen viser at utringningen er en gradert linje hvor tradere ikke legger inn ordre grunnet uhensiktsmessig eller sen inngangspris.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

I en nedadgående modus vil utringningen kobles til den venstre skulder toppunktet til det høyre skulder toppunktet. H er den vertikale linjen mellom hodets bunn og utringningen. Den nedadgående utringningen vises på den venstre grafen, mens den oppadgående utringingen vises på den høyre grafen med et sent utbrudds punkt som ikke er passende for å legge inn en ordre. Inngangspunktet er utbruddspunktet hvor prisen krysser utringningen, så i en oppadgående trend kan en trader plassere en Sell ordre på et utbruddspunkt, på toppen av 3 grafer. De 3 bunngrafene viser en nedadgående trend marked, hvor tradere kan legge inn en Buy ordre på et utbruddspunkt. Stopp tap på Sell ordre kan være over den høyre skulderen mens på Buy ordre så kan den være lavere enn den høyre skulderens dal.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Det er 3 forskjellige relasjonstyper mellom H og høyre skulder. Den venstre grafen viser et mønster hvor den høyre skulderhøyden er lavere enn H/2. Denne typen hode og skuldre representerer den beste muligheten for en Sell ordre. Den midtre grafen som illustrerer H/2 er lik høyden på den høyre skulderen, så TP og SL har samme sum men i motsatt retning. Den høyre grafen viser at høyre skulder høyde er høyere enn H/2. I denne typen er SL verdien mer enn Tp så denne typen er ikke anbefalt for å legge inn en ordre. Stort sett så er TP satt på H/2 verdien borte fra utbrudds punktet. Den nederste venstre grafen indikerer de beste omstendighetene for en trader å legge inn en Sell ordre, hvor utringningen har en oppadgående trend. Den nedre-høyre grafen illustrerer de verste tilfellene for en trader å legge inn en Sell ordre, hvor utringningen har en nedadgående trend.

Bullish og Bearish hode og skulder mønstre har de samme forholdene og tilstanden når man tar i betraktning forholdet mellom høyre skulder høyden og H/2.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Fortsettelse hode og skulder

Fortsettelse hode og skulder vises i de følgende grafene. Den venstre grafen illustrerer en oppadgående trend, etterfulgt av en liten nedadgående bevegelse. Den venstre skulderen, hode og høyre skulder formes med en oppadgående retning som krysser utringningen. Ettersom det er klart at den oppadgående trenden følges etter at hodet og skulderen formes, vil dette mønsteret klassifiseres som en fortsettelse. På høyre grafen, er fortsettelse hode og skuldrene på en nedadgående trend formet.

Hode og skuldrene er et unikt mønster som tilbyr både fortsettelse og reverserings format.

Tradere kan sjekke MT4 for å få flere eksempler. For eksempel, det er et reverserings hode og skuldre. Trader kan tegne denne figuren med trendlinje opsjonen i verktøylinjen. Venstre skulder følges av hode og høyre skulder, så utringingen enkelt kan tegnes. Trend bevegelsen kan forutsi ved å bruke et Fibonacci mønster på en H linje. Fibonacci viser at trenden passerer H/2 summen etterfulgt av en nedadgående trend, men det krysset H summen fra utbruddspunktet. Tradere bør trene mye for å utvikle hans/hennes trading evner. Det er bedre å tegne asymmetrisk hode og skuldre mønstre som er vanskeligere å identifisere.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Her er et annet eksempel, med en lang venstre skulder etterfulgt av et hode og en liten høyre skulder, hvor utringningen er i en oppadgående linje. Både venstre og høyre daler er koblet sammen og et Fibonacci mønster tegnes med en vertikal format på H, så kan disse flyttes på et utbruddspunkt for å gjenkjenne H/2 og H punktene. Trenden har fulgt den nedadgående retningen og passert H/2 prisen. I dette eksemplet kan en trader tegne andre hode og skulder mønstre, men utbrudd punktet ble formet for sent. En fortsettelse hode og skulder mønster kan enkelt tegnes på en nedadgående trend. En utringning kan tegnes opp ved å koble sammen venstre og høyre daler, som har en oppadgående retning. Et Fibonacci mønster kan hjelpe traderen å enkelt finne H/2 og H prisene, som i det foregående eksemplet. Både H og H/2 prisene har blitt møtt av markedsprisen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Et annet eksempel kan finnes på D1 tidsrammen. På en oppadgående trend, en fortsettelse hode og skulder kan tegnes opp. Et Fibonacci eksempel er plassert på H linjen. Traderen kan flytte Fibonacci linjen for å gjøre diagrammet enklere å få oversikt over. Det er flere eksempler på forskjellige tidsrammer på et symbol. Traderen kan finne hode og skulder mønstre på H4 tidsramme, så en region kan være et markedet for videre studier. Venstre skulder, hode og høyre skulder kan enkelt identifiseres. Det vil være forskjellige lengder på skuldrene i mønsteret, så hode og skuldre kan være et asymmetrisk mønster. En annen reverserings hode og skuldre på en nedadgående trend. Det foregående mønsteret er i en oppadgående linje, men det siste eksempelet har en nedadgående utringning.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates