Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Dark Cloud-gjennomtregningslinje og Engulfing Candlestick Mønster

0 0 Vote
Instructor

Dark Cloud-gjennomtregningslinje og Engulfing Candlestick Mønster

Tjuesyvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Dark Cloud-Piercing linje og Engulfing Candlestick mønstre vil bli diskutert i denne leksjonen.

Dark Cloud candlestick

Dark Cloud candlestick, er en av de viktigste mønstrene som vanligvis dukker opp ved vendingspunktet i en oppadgående trend. Mens trenden er på vei opp, vil en betydningsfull nyhet forårsake en brå retningsendring i nedadgående retning følges av en Bearish candlestick. Analysen av Dark Cloud candlesticks er basert på de siste to candlesticks. Hvis åpnings- og høyprisen til den andre candlestick er over avslutnings- og høyprisen på den første candlestick, respektivt, så har det formet et Dark Cloud candlestick mønster. Den ideelle formen til en Dark Cloud candlestick er når avslutningsprisen til den andre candlestick er lavere enn midtpunktet til den første candlestick kroppen. I tillegg til at åpningsprisen for den andre candlestick er høyere enn høyprisen på den første candlestick.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Gjennomtrengingslinjen (piercing line)

Gjennomtreningslinjen formes på en nedadgående trend, et motstykke til et Dark Cloud mønster; indikerer en vendingstrend på en synkende retning. Lik Dark Cloud så består gjennomtreningslinjemønsteret av to candlesticks. En gjennomtreningslinje kan formes når viktige nyheter eller hendelser endrer den nedadgående trend retningen til en oppadgående trend. Åpnings- og lavpris på den andre candlestick er lavere enn avslutnings- og lavprisen på den første candlestick, respektivt. Det ideelle gjennomtreningslinje mønsteret utvikles når åpningsprisen på den andre candlestick er lavere enn lavprisen på den første candlestick, også når som helst som avslutningsprisen på den andre candlestick er over midtpunktet i den første hele candlestick kroppen.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

I Dark Cloud og gjennomtreningslinjen, hvis enhver av de ideelle vilkårene indikerer en passende pris, så kan en trader legge inn en vellykket handel.

Noen eksempler fra MT4 kan være nyttig. En candlestick gjennomtrengningslinje har blitt formet i en nedadgående trend. Åpningsprisen på den andre candlestick er ikke under avslutningsprisen til den første candlestick, derfor, er ikke en av ideell forutsetningene oppfylt. Avslutningsprisen på det andre candlesticken er høyere enn midten på den første candlestick kroppen, ergo så er det andre vilkåret til en ideell gjennomtrengningslinje mønster oppfylt. Inngangsprisen på Buy ordren burde ha vært over høyprisen på den andre candlestick, også SL var lavprisen på den andre candlestick og TP kan ha vært 122 pips høyere enn inngangsprisen ettersom hele lengden på den andre candlestick er lik 122 pips. Markedsprisen har økt etterfulgt av en nedgang, som senere gikk opp til ønsket pris. Et annet eksempel illustrerer et Dark cloud mønster i en oppadgående trend, hvor åpningsprisen på den andre candlestick er høyere enn avslutningsprisen på den første candlesticken, mens høyprisen på den første candlestick er lavere enn høyprisen på den andre candlestick. Hvis en trader sjekker de ideelle forholdene, vil han/hun se at lengden på den første candlestick er på rundt 38 pips. Det andre candlestickens avslutningspris er lavere enn midten på den første candlestick delen, så, en av de ideelle forholdene er oppfylt. Hvis candlestick informasjonen tas med i betraktningen, så er åpningsprisen på den andre candlesticken 98,80, mens høyprisen på den første candlestick også er 98,80. En åpningspris på den andre candlesticken er lik høyprisen på den første candlestick, så dette var en god mulighet for tradere å legge inn en Sell ordre. Tradere kan zoome ut for å finne flere mønstre på diagrammet, etterfulgt av å zoome inn for videre gransking. I et annet eksempel så sjekker man et mønster, og finner indikasjon på at dette ikke er en Dark Cloud mønster etter å ha zoomet inn på det gitte eksempelet. Neste eksempel indikerer at det var en gjennomtrengings linje på en nedadgående trend, noe som er nødvendig for et gjennomtrengings linje mønster. Ordreprisen kan legges inn på høyprisen på den andre candlestick med TP prisen på 100 pips som er høyere enn inngangsprisen på ordren.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Gjennomtrengingslinjen og Dark Cloud candlesticks er viktige og effektive mønstre som må vurderes av tradere.

Bearish Engulfing candlestick

 Bearish Engulfing er en viktig candlestick som formes på et vendepunkt på en oppadgående trend. Den består av to candlesticks, hvor avslutningsprisen på den andre candlestick er lavere enn åpningsprisen på den første candlestick. Den andre candlestick sin lavpris må være lavere enn lavprisen på den første candlestick.

De ideelle forholdene for Bearish Engulfing er som følger:

  1. Åpningsprisen på den andre candlestick er høyere enn avslutningsprisen på den første candlestick
  2. Høyprisen på den andre candlestick er over høypunktet på den første candlestick
  3. Avslutningsprisen på den andre candlestick er under åpningsprisen på den første candlestick
  4. Lavprisen på den andre candlestick er lavere enn lavprisen på den første candlestick

Den andre candlesticken dekker alle prispunktene på det første candlestick, derfor kalles dette Engulfing (Oppsluke).

Bullish Engulfing candlestick

Bullish Engulfing mønster indikerer et vendingspunkt på en nedadgående retning som inkluderer to candlesticks. Kravene som må oppfylles er som følger: høypunktet på den andre candlestick er over høypunktet på den første candlestick, pluss at avslutningsprisen på den andre candlestick må være høyere enn avslutningsprisen på den første candlestick.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

De ideelle forholdene for dette mønsteret er som følger:

  1. Åpningsprisen på den andre candlestick er lavere enn avslutningsprisen på det første candlestick
  2. Høypunkt prisen på den andre candlestick er over høypunktet på den første candlestick
  3. Avslutningsprisen på den andre candlestick er høyere enn åpningsprisen på den første candlestick
  4. Lavpunkt prisen på den andre candlestick er lavere enn lavpunktet på den første candlestick

Det er flere nyttige eksempler på dette i et diagram. En Bullish Engulfing candlestick formes på en nedadgående trend, hvor høypunktet på den andre candlestick er over høyprisen på den første candlestick; avslutningsprisen på den andre candlestick er over åpningsprisen på den første candlestick. Det ble antatt at markedet ville øke til 123 pips opp. Den andre candlestick er en Long candlestick og. Dette var en god tid å legge inn en kjøpsordre.

Et annet eksempel viser en Bearish Engulfing candlestick med ideelle forhold etterfulgt av en nedagående trend. Et annet Engulfing mønster som ble formet ble fulgt av en nedadgående retning. Et annet Bearish Engulfing candlestick ble fulgt av en skarp nedgang. En annen økende Engulfing candlestick på en nedadgående trend ble fulgt av en oppadgående retning. Eksempelet på en Bullish Engulfing candlestick med alle de ideelle vilkårene tilstede, med et vendingspunkt på en nedadgående trend. Det er flere eksempler, spesielt i råvaremarkedet slik som oljemarkedet. Et annet Engulfing mønster kan sees i dette diagrammet. En trader kan identifisere mange mønstre i et diagram svært enkelt etter å ha nøye studert alle mønstrene.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates