Different Types of Trading Method- Scalping and Slippage

Forskjellige typer tradingstrategier

0 0 Vote
Instructor

Forskjellige typer tradingstrategier

Niende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedene.

I denne leksjonen så skal vi ta opp forskjellige typer handelsstrategier i tillegg til Scalper, Expert (ekspert strategier) og administrasjonskontoer. Vi vil også ta for oss meningen av slippage.

Øyeblikkelig utførelse (Instant Execution)

Først vil vi se nærmere på øyeblikkelig utførelse. Her vil megleren behandle kjøp eller selg forespørsler fra en investor til nøyaktig den prisen som gjelder da forespørselen gjøres.  Forespørsler fra investorer om å selge eller lukke ordre håndteres på samme måte. Hvis en megler ikke kan utføre investorens forespørsel øyeblikkelig grunnet markeds svingninger, så skal megleren gi investoren informasjon om prisendringen eller gi et nytt pristilbud. Pålitelige meglere har som mål å utføre kundenes forespørsel i et flytende markedet så fort som mulig.

Marketutførelse (Market Execution)

Nå la oss se på markeds utførelse. Her kan en megler kjøpe, selge eller lukke handler med den nærmeste mulige gyldige prisen.

 For eksempel, la oss anta at den gjeldende verdien av EURUSD er på 1.3800 og at du har som intensjon å åpne eller lukke en ordre på dette tidspunktet: din megler kan da åpne eller lukke din ordre med kun et par pip variasjon slik som 1.3803 eller 1.3798.

Denne kontotypen passer best for de som gjør handler hvor prisindeksen er svært verdifull og som ser etter lavest mulige pip.

Scalper

Det er personer i markedet som kalles Scalpers, som alltid gjør mange transaksjoner og handler på liten profitt og forflytninger. De bruker ikke mye tid i markedet og har vanligvis en intensjon om å lukke posisjonen sin med en liten profitt. Som en konsekvens, så vil ikke meglere vanligvis ikke støtte Scalpers og de som ønsker å åpne en konto med en megler bør være klar over dette på forhånd.

Different Types of Trading Method - Instant and Market Execution - Scalper and Slippage or Delay

Slippage

Det er nå på tide å se på noe som kalles forsinkelse eller Slippage. Dette referer til tidsforskjellen fra det øyeblikket en investor eller en trader ser prisen til ordreforespørselen er registrert. Denne forsinkelsen skyldes vanligvis enorme markedssvingninger og en bred spread.

Men det er kontoer med Slippage som meglere kan administrere, for å etablere en forsinkelse på en ordre. Dette er kun mulig for noen tradere med spesielle kontoer. På denne måten kan en megler legge inn en forsinkelse for kontoen så alle ordrer blir påvirket av denne forsinkelsen. Dette er en type megler policy.

Hvis du noensinne føler at plattform farten blir redusert og du får en forsinkelse hver gang du er interessert i å legge inn en ordre, så er det mulig at din konto har blitt gjort om til en slippage type.

For å løse dette problemet, så må du åpne en ny konto i ditt navn eller i et annet navn: hvis du fremdeles møter det samme problemet så bør du se etter en ny megler fordi det mulig at alle kontoene du har jobbet med har blitt omgjort til denne slippage typen.

Expert (ekspert strategier)

Nå skal vi snakke om Expert. Expert er en programvare som er en del av Meta trader programvaren som lar deg bruke matematisk logikk og lar deg skape et program som kan advare deg eller har som intensjon å lage automatiske handler.

Different Types of Trading Method - Scalper, Slippage or Delay - Broker Policy of Instant or Market Execution

Det er helt kritisk å legge til at det ikke finnes en Expert som alltid gir profitt. De vil gi profitt i en periode eller i en spesifikk sesong og etter den tiden så vil de vise tap.

Hvis tradere viser  til et Expert program og hevder at dette har vært veldig vellykket over lengre tid så er det ingen garanti for at programmet vil gjøre det samme i fremtiden. Dette er helt essensielt å ha i bakhodet og du må være ytterst forsiktig med dette emnet.

Administrator kontoer

Det neste er tre administrator kontoer, disse er basert på prosentdel.

Different Types of Trading Method - Expert Advisor - Percentage Allocation Management Module

Den første typen er PAMM eller Percentage Allocation Management Module.

 PAMM kontoer, som er mer gjenkjennelig for meglere, blir vanligvis håndtert av en administrator som avgjør handelssummen. Basert på summen de handler for og kapitalflyten som de ble betrodd av sine følgere, så vil kapitalen bli delt inn i forskjellige kontoer. En følger kan velge å investere en del av kontoen sin, si 10% med en administrator og en annen del, si 20% med en annen administrator.

Den andre typen er MAM eller Multi Account Management.

MAM kontoer er mye mer fleksible, fordi administratoren også kan overføre en høyere prosentandel til spesifikke kontoer i MAM fra investorer som har en høyere risiko toleranse og har samtykket til dette.

 Den tredje typen er LAM eller Lot Allocate Manager. 

I LAM kontoer så vil administratoren bestemme den nøyaktige summen for en lot for en posisjon.

ZULUTRADE

Den største nettsiden som har det høyeste antall investorer i tillegg til aktiva administratorer er ZULUTRADE.

 På denne nettsiden så kan du finne alle informasjonen du trenger: for eksempel:antall handler som har blitt gjort frem til i dag og en liste med investorer med de beste kontoene og så videre.

Hvis du klikker på prestasjoner og så se alt, så vil du på neste side finne personene som jobber som administratorer.

For eksempel, personen som er nummer en her og har den bese mulige rangeringen har en konto med HotForex. Han bruker en Expert og har nesten 1.8 millioner som følger hans konto.

Different Types of Trading Method - ZuluTrade Suitable for Investors and Asset Managers - PAMM

Summen på 4.8 millioner dollar som du ser tilhører 5,325 individer og i løpet av 55 uker så den gitt 785% profitt. Men som vi har nevnt før, så er det ingen garanti at dette vil skje i fremtiden og du kan se alle de andre administratorene her.

Administratorene som jobber på disse nettsidene som forretningsadministratorer faller inn i 2 forskjellige grupper.

 I den første gruppen så er det administratorene som jobber med demo kontoer og vanligvis bruker Expert: i denne programvaren så planlegger de programmet de har utearbeidet og som vil gjøre at investorer følger dem. Resultatet er vanligvis ikke imponerende, fordi administratorene selv tror ikke på sine egne utformede planer og du kan lett avsløre dette ettersom de ofte har demo kontoer.

De aller fleste administratorer er i den andre gruppen. De har reelle kontoer som vanligvis inneholder investeringer så store som 5,000 til 50,000 dollar. Når antall følgere, som bestemmer seg for å følge forretningsplanen øker, så vil de gjøre mange feil på grunn av det høye presset de er under. Som et resultat så kan deres følgere fort måtte tåle store tap.

Different Types of Trading Method - High Profit and Capital of Traders - Performance Table

Det er helt essensielt å nevne at det å bruke Expert og administrator kontoer ikke er anbefalt under noen omstendigheter ettersom de innebærer en høy risiko.

I tillegg så har de fleste administratorene på denne nettsiden ikke nok kontroll over deres planlagte system og kan ikke håndtere situasjonen konsekvent.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon..

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates