Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Konvergens og divergens

0 0 Vote
Instructor

Konvergens og divergens

Førtiandre leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil konvergens og divergens bli grundig gjennomgått.

Konvergens og divergens

Når transaksjonsvolumet ikke støtter en gitt trend på tross av fremgang så får man konvergens eller divergens. Det kan være at prisen har økt til et vist nivå med en videre oppadgående retning, men flesteparten av traderne viser en tendens til å ikke legge inn flere kjøpsordre og noen av dem lukker ordrene. I en konvergens og divergens tilstand vil trenden fortsette i den gjeldende retningen med få ordre lagt inn av tradere..

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Divergens

I en divergens tilstand vil markedsprisen fortsette dens økende retning og de nye topp-punktene er høyre enn tidligere topp-punkt med en oppadgående trend, men oscillator trenden synker og nyhetsbølgene og topp-punktene er lavere enn i tidligere bølger. Dette viser at tradere ikke støtter en ytterlige økning, men likefult øker markedsprisen. Divergens indikerer ikke en salgsordre, men virker avskrekkende så tradere ikke legger inn en kjøpsordre. Det er anbefalt at tradere lukker sine kjøpsordre.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Konvergens eller negativ divergens

I en konvergens tilstand vil markedsprisen fortsette i en nedadgående retning og de nye dalene er lavere enn tidligere daler med en nedadgående trend, men oscillator trenden er økende og de nye bølgene og dalene er høyere enn tidligere daler. Dette viser at tradere ikke støtter ytterligere fall, mens likefult synker markedsprisen. Konvergens indikerer ikke kjøpsordre, men virker avskrekkende så tradere ikke legger inn salgsordre. Det er anbefalt at tradere lukker sine salgsordre.

Divergens formes på topp-punkter mens konvergens formes på daler. RSI, MACD og AO er de mest effektive og populære oscillators som har en vesentlig mulighet til å oppdage konvergens og divergens. Tradere må være oppmerksom på at stort sett så er ikke divergens og konvergens gyldige og de viser ikke korrekt trendretning ettersom de har den motsatte retningen til en markedstrend.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

På MT4 plattformen er  MACD lagt inn i diagrammet. På en oppadgående markedstrend med høyere topp-punkt viser MACD en nedadgående trend hvor de nye topp-punktene er lavere enn tidligere topp-punkt. Denne tilstand viser at tradere ikke støtter videre markedspris økninger. Videre sjekk på de to første topp-punktene viser oss at trenden fortsetter i en oppadgående retning, selv om MACD viser en kraftig divergens i denne regionen. Dette er et annet eksempel på at markedsprisen har en oppadgående trend og MACD trenden synker. I dette eksempelet bør en trader ikke legge inn kjøpsordre ettersom markedet synker. Et eksempel på konvergens på en markeds nedtrend viser at en salgsordre ikke var en passende trend på denne regionen. Markedsprisen sank mens MACD trenden har en oppadgående retning. Traderen kan bruke RSI for å oppdage divergens og konvergens på en markedstrend og. I en nedadgående markedstrend, har RSI en oppadgående trend. Konvergens kan oppdages ved å koble sammen dalene i begge trendene via trendlinjen. En annen konvergens har blitt formet på en annen tidsramme. I motsetning til en nedadgående markedstrend, vil RSI trenden øke så det var et uheldig punkt å legge inn en salgsordre. En divergens har blitt formet på de neste bølgene hvor markedstrenden har en oppadgående retning og RSI trenden synker. MACD passer bedre for å oppdage konvergens og divergens enn RSI.

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Traderen må ta hensyn til følgende kommentarer hvis han/hun har til hensikt å legge inn en ordre ved å bruke divergens eller konvergens;

Noen reverseringsmønstre slik som hode og skuldre, dobbel topp og bunn, trippel topp og bunn eller Wedge, kan bekrefte konvergens eller divergens for å legge inn en vellykket ordre.

Overkjøpt og oversolgt kan bekrefte den foretrukne ordren utledet fra konvergens eller divergens.

Divergens og konvergens bekrefter at traderen må lukke ordren som har en lik retning som markedstrenden..

Hvis det er en kort reverserings dreiepunkt på en lang trend, kan konvergens og divergens bli utnyttet for å oppdage punkter for å legge inn ordre i en lik retning med en lang trend.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Reverserings candle kan bekrefte konvergens eller divergens signaler.

Fibonacci mønstre kan utnyttes for å utlede bekreftelse av konvergens eller divergens signaler.

Støtte og motstandslinjer kan utnyttes for å få bekreftelse på konvergens eller divergens signaler.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates