Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Technical Analysis

Dobbel Topp & Dobbel bunn i RSI strategi

0 0 Vote
Instructor

Dobbel Topp & Dobbel bunn i RSI strategi

Sekstiførste leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen blir Dobbel Topp & Dobbel Bunn i RSI strategien gjennomgått

Dobbelt Topp og Dobbel Bunn i RSI Oscillator  

RSI verdien kan bli satt til 14, mens 2 nivåer blir justert på 30 og 70. I det øyeblikket prisen krysser nivå 30 mot toppen og nivå 70 mot bunnen etter at Dobbel Topp eller Dobbel Bunn har blitt formet etter hverandre, vil et kjøp- eller salgssignal bli generert.

Symboler man kan handle med                  

Denne strategien kan brukes på alle symboler, spesielt EURUSD, GBPUSD, sølv, gull og olje.

Tidsperiode

Selv om denne strategien kan brukes på alle tidsrammer, så vil de beste resultatene og signalene være i H4, daglig og lengre tidsrammer.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Levels 30 and 70 Overbought and Oversold Regions

Kjøp og selg

Når et Dobbel Bunn mønster formes under nivå 30 i RSI, og så RSI trenden krysser nivå 30 mot toppen på et punkt hvor markedsprisen begynner en opptrend, kanskje av et Bullish candle, så kan traderen legge inn en kjøpsordre.

 Når et Dobbel Topp mønster formes over nivå 70 i RSI og så RSI trenden krysser nivå 70 mot bunnen på et punkt hvor markedsprisen starter en nedtrend, kanskje et Bearish candle, så kan en trader legge inn en salgsordre.

Ta profitt / Stopp tap

Ta profitt (take profit)  kan avgjøres av:

  1. Det tilgjengelige reverserings mønsteret i en markedspris på det punktet hvor RSI linjen krysser nivå 30 mot toppen eller nivå 70 mot bunnen.
  2. De tilgjengelige candle mønstre på det gitte punktet. TP summen er lik lengden på et candle.
  3. Når RSI trenden berører nivå 50.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Bullish and Bearish Trend after Reversal Trading Signals

Stopp tap (Stop Loss)kan spesifiseres av et candle eller et reverseringsmønster på et markedsdiagram.

Denne strategien vil generere et passende og pålitelig signal når den er kombinert med reverserings mønstre, spesielt på H1 og lengre tidsrammer.

Det er flere eksempler på GBPUSD diagrammet på MT plattformen, i H1 tidsrammen. Dobbel Bunn mønsteret har oppstått på både markedsprisen og RSI, så etter hvert som RSI krysser nivå 30 mot toppen, kan en trader legge inn en kjøpsordre med en viss TP og SL prise som kan regnes ut av et Dobbel Bunn mønster av markedsprisen. Et annet eksempel på en Bearish trend, med to Doble Bunn mønstre på både markedstrenden og RSI. Etter at RSI trenden har krysset nivå 30, vil markedstrenden bevege seg mot et utbruddspunkt. På slutten av en Bullish trend har et Dobbelt Topp mønster blitt formet på markedstrenden og RSI samtidig, etterfulgt av en nedadgående trend. En annen Dobbel Topp mønster på en oppadgående trend har også blitt formet på RSI, med et Dobbelt Topp mønster. Etter at RSI trenden har passert nivå 70, ser man en nedadgående trend mot bunnen.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - MetaTrader Price Chart - Relative Strength Index

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates