Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Pattern

Dobbel topp og Dobbel bunn m├╕nstre

0 0 Vote
Instructor

Dobbel topp og Dobbel bunn m├╕nstre

Sekstiandre leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen gjennomgås Dobbel Topp og Dobbel Bunn mønstre, i tillegg til candlestick mønstre.

Dobbel Topp, Dobbel Bunn og Candlestick

Dobbel Topp og Dobbel Bunn er sterke og pålitelige mønstre, som kan bli kombinert med et stort antall mønstre og strategier. En trader kan få ut mange vellykkede ordre fra Dobbel Topp/Dobbel Bunn mønstre hvis han/hun lærer seg å se svikt tilstandene i disse mønstrene.

Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Patterns on Breakout Point of Neckline

En trader kan bruke RSI for å oppdage divergens pluss kraftige og pålitelige candlesticks ved siden av Dobbel Topp eller Bunn mønstre for å identifisere reverseringspunkter på markedstrenden

Kraftige Bearish candlesticks slik som Shooting Star, Dark Cloud og Bearish Engulfing, eller Bullish candlesticks, som Bullish Engulfing, Hammer og Gjennomboringslinje kan utnyttes, i tillegg til Dobbel Topp/Bunn mønstre for å oppnå solide og bekreftede signaler.

Inngangsprisen kan bli spesifisert av Lav og Høy prisene på candlestick på selg og kjøpsordre, respektivt.

Denne strategien kan brukes på alle symboler, slik som EURUSD, GBPUSD, sølv, gull og olje.

Flere vellykkede og pålitelige signaler kan genereres på H4 eller lengre tidsrammer.

Etter at et Dobbel Bunn mønster har blitt formet, og et kraftig Bearish candle er formet på den andre dalen hvor RSI trenden ligger på rundt nivå 30, så vil et kjøpssignal kunne genereres.

Double Top and Double Bottom Pattern - Bullish and Bearish Candles - Engulfing, Piercing Line and Hammer Pattern

På den andre siden, etter at et Dobbel Topp mønster har blitt formet og et kraftig Bullish candle formes på det andre topp punktet hvor RSI trenden ligger på rundt 70, så bør et salgssignal bli generert.

På et GBPUSD diagram, et Dobbel Topp mønster har blitt formet der hvor RSI viser divergens og en Shooting Star candle. Et Dark Cloud mønster har også blitt formet. Dens topp pris er over det foregående candles høyeste pris og dets åpne pris er over Lukket prisen til det foregående candle, så er dette et svært kraftig Bearish Candle. Det antas at hvis prisen synker lavere enn dens Lavpunkt, så vil prisen synke med 160-170 pips. Antagelig vil prisen falle til 1.6660 ved videre nedgang. På en daglig tidsramme på et GBPUSD diagram, vil en divergens oppstå på et Dobbel Bunn mønster som har en Engulfing candle på sin siste dal, så et kjøpssignal ble produsert med første TP pris som er 200 pips høyere enn inngangsprisen. Når prisen bryter Dobbel Topp utringingen, kan traderen sette en annen TP pris 400 pips høyere enn utbruddspunktet. Mens SL prisen vil være lavere enn den lavste prisen på et gitt candle, så vil det å legge sammen begge TP prisene kunne ende med 600 pips høyere enn inngangsprisen. Et annet Dobbel Bunn mønster etter en Bearish trend, hvor en Bullish Hammer candle formes etter et Bearish hammer candle, vil et knipemønster (tweezer) formes. Traderen kan legge inn en kjøpsordre med en inngangspris over et Bullish hammer candle og den første TP prisen kan være 131 høyere enn inngangsprisen, mens SL prisen var 173 lavere.

Double Top and Double Bottom Pattern - Buy and Sell Signals of Forex Market - RSI Overbought Oversold

Så en trader kan utvikle og finjustere Dobbel Topp/Bunn mønstre ved hjelp av mønstre og strategier slik som RSI, Andrews Pitchfork eller støtte og motstands linjer og nivåer. De beste tidsrammene er H4, daglig og ukentlig.  

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates