Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Elliott bølger teorier

0 0 Vote
Instructor

Elliott bølger teorier

Førtifemte leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen studeres Elliott bølger teorien.

Elliott bølger

Elliott bølger teorien er ofte brukt i tekniske analyser. Denne teorien er basert på universelle ordre og systemer. Mennesker er en del av Universet, ergo så er menneskelig oppførsel utledet fra universets system. Som en konsekvens; Elliot bølger anvender den universale ordren på finansmarkedene for å forutse fremtidige markedstrender og pris.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Elliott bølger inkluderer 5 hoved og 3 korrigerings dreisepunkter. Tallene 3, 5 og 8 er tilgjengelig på Fibonacci sekvensen. Hoved dreiepunktene er 1, 2, 3, 4, 5 mens A, B og C er korrigerings dreiepunkter hvor B har samme retningen som hovedtrenden. Tallene 1, 3 og 5 er hoved dreiepunkt med samme retning som en hovedtrend, mens tallene 2 og 4 er reverserings hoved dreiepunkt. Dreiepunktene 1, 3, 5, B er i samme retning og dreiepunktene 2, 4, A og C er reverserings. Elliot bølge trenden kan være glatt, bølgete eller en sikksakk. Hvert dreiepunkt kan inkludere en Elliot bølge mønster i sin struktur og. For eksempel, i denne grafen så er det 34 dreiepunkt. 34 er et Fibonacci tall og.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Dreiepunkt kan klassifiseres inn i 9 kategorier basert på størrelsen og tidsrammen.

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Grand Super Cycle: Flere århundre

Super Cycle: Flere tiår

Cycle: et år eller flere år

Primary: Et par måneder eller flere år

Intermediate: Uker til måneder

Minor: Uker

Minute: Dager

Minuette: Timer

Subminuette: Minutter

Betingelsene for hoved Elliot bølgene er som følger:

2de dreiepunkt kan ikke nå startpunktet på 1ste dreiepunkt

4de dreiepunkt kan ikke nå startpunktet til 3dje dreiepunkt

3de dreiepunkt må nå en høyere pris enn 1ste dreiepunkt i Bullish format

3de dreiepunkt må nå en lavre pris enn 1ste dreiepunkt i Bearish format

3rd dreiepunkt kan ikke være kortere enn 1ste og 5te dreiepunkt, men den er ofte det lengste dreiepunktet

4de dreiepunktet kan ikke nå sluttpunktet til 1ste dreiepunktet

Dreiepunkt nummer 1, 3 eller 5 kan utvides av under-dreiepunkter. Det utvidede dreiepunktet har 5 under-dreiepunkter med Elliot bølger mønstre, som er mulig å oppdage på tidsrammen på hoved Elliot bølge dreiepunktene. Ofte så har det 3dje dreiepunktet en utvidelse i sin struktur. Venstre diagram viser at en utvidelse har oppstått på 1ste dreiepunkt. Midt grafen illustrerer utvidelsen på 3dje dreiepunktet, mens den høyre grafen viser utvidelsen på det 5 dreiepunktet.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Selv om en trader ikke kan oppdage utvidelsen og hoved dreiepunktene, kan han/hun vurdere alle 9 dreiepunktene i analysen. Utvidelser kan skje også på under-dreiepunktet.

Noen ganger vil dreiepunkt 5 henge etter et 3dje høye dreiepunket, grunnet en rask helling på det 3dje dreiepunktet. Ero, tradere kan anse 3dje og 5te dreiepunkt som et dobbel topp mønster, som produserer et salgssignal.

Hvis det 5te dreiepunket inkluderer 5 under-dreiepunkt og disse under-dreiepunktene ikke har et Elliot bølger mønster, så kan traderen vurdere dreiepunktene som et triangel mønster. Etter hvert som trenden krysser utbruddspunket, en salgsordre på en Bullish trend og en kjøpsordre på en Bearish trend kan legges inn. Ofte vil hoved dreiepunktene inkludere 3 under-dreiepunkter som former et triangel mønster som noen ganger kan være divergens.

Mesteparten av tiden så vil enten det 2de eller 4de dreiepunktet ha en kompleks form og struktur.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

En trader kan koble sluttpunktene til 1ste dreiepunktet og 3dje dreiepunktet av en trendlinje, så vil en parallell linje kunne bli plassert på startpunktet på det 2de dreiepunktet. Ergo, 4de og 5te dreiepunkt kan bli spekulert i når man tar hensyn til denne kanalen. Hvis det 4dje dreiepunktet ikke formes på en definert linje, enten høyere eller lavere, kan en trader tegne opp en trendlinje fra det 2de dreiepunktets sluttpunkt til 4de dreiepunkts sluttpunkt og så plassere en parallell linje med denne trendlinjen på det 3dje dreiepunktets sluttpunkt for å forutse det 5te dreiepunktets sluttpunkt.

De korrigerende dreiepunkt avgrenser markedsprisen og beveges mot hoveddreiepunktene. Korrigerende dreiepunkter krever at man tar mer hensyn ettersom de er mer komplekse. Det er tre typer korrigerende dreiepunkter:

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Sikksakk

Flat

Triangel

Et sikksakk mønster, 5-3-5, er en nedadgående trend på en opptrend, så det blir et reverserings mønster. På en Bearish trend så vil dette mønsteret ha en oppadgående retning. 2 eller 3 sikksakk mønstre kan oppdages i en trend hvis det er et under-dreiepunkt mønster. Den første trenden er W etterfulgt av X og Y trender.

Flat er et annet type korrektiv dreiepunkt, 3-3-5, hvor dreiepunktene er navnet A, B og C. C har en høyere pris enn A, som viser en mindre tendens til å avgrense hoved dreiepunkter. Ofte ser man dette etter at man har hatt sterke og spreke dreiepunkter, nummer 1, 3 og 5. En spesiell type flat format er formet etter dreiepunkt B er lukket høyere enn det 5te dreiepunktet og dreiepunkt C er lavere enn dreiepunkt A i Bullish trend. Under sjeldne forhold kan B være lukket over 5te dreiepunkt mens C sluttpunkt er høyere enn A sluttpunkt.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Triangel mønster, 3-3-3-3-3, har 5 etterfølgende 3-set med korrektive dreiepunkt men under-dreiepunktet behøver ikke å ha et korrektivt mønster. I likhet med Triangel mønsteret, vil etterfølgende bølger og dreiepunkter formes symmetrisk, Nedadgående, Oppadgående og Reverserings symmetriske triangel formater. Dreiepunktene kalles A, B, C, D og E. Ettersom disse formene er et fortsettelse mønster så er de tilstede på korrigerings mønstre. Bølge B må være større og lengre enn bølge A. Under-dreiepunk kan ha sikksakk eller flatt format. Triangel mønstre kan opprettes etter B eller når den 4de bølgen er formet. Triangel formatet kan ha 9 dreiepunkt, så trenden vil formes etter lengre tid.

Det er et format hvor noen korrektive dreiepunkt typer er kombinert med hverandre. Kombinasjonen kan bestå av sikksakk, flatt og triangel etterfølgende. Mens det kan være flere flatt mønstre, kan kun et Triangel mønster formes og det vil være det siste mønsteret i denne kombinasjonen. Et kort kombinasjons mønster har WXY punkter, mens et lengre format har WXYXZ punkter. Elliott bølger er et kompleks og vanskelig mønster som krever solid kunnskap og erfaring oppnådd over flere år med trening. Spesifiserende punkter må gjøres på lengre tidsrammer, men under-dreiepunkter kan avgjøres med kortere tidsrammer. Det viktigste punktet for å oppdage Elliot bølge mønstre er muligheten til å spesifisere dreiepunkt og punkter. Det er flere nettsider som tilbyr nyttige Elliot bølge instruksjoner slik som Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates