Financial Markets and Advantages of Forex - PForex Education

Finansmarkedene og fordelene med Forex

10 5 Votes
Instructor

Finansmarkedene og fordelene med Forex

Profesjonelle Forex tjenester                                     FOREX profesjonell opplæring

Tredje leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen skal vi introdusere finansmarkeder og fordelene med Forex. Den første delen av denne leksjonen er knyttet til historien til finansmarkedene.

Historien til finansmarkedene

Disse markedene ble dannet rett etter at den aller første handelen ble gjennomført. Den raske teknologiske utviklingen og ekspanderende industri resulterte i dramatisk økning i antall varer som ble importert og eksportert mellom landene. Resultatet av dette var etableringen av kjernen innen valutaveksling og finansmarkeds relasjoner. Starten på datamaskinens tidsalder og Internett eksplosjonen førte til stadig raskere handler og disse ble stadig enklere å gjennomføre. Dermed ble dette en større forretningsdrift enn noen gang før.

Bankene og andre finansielle institusjoners store investeringer i denne type forretning har skapt den nødvendige tilliten mellom kjøper og selger som vi kjenner i dag. Dette har muliggjort en fri og enkel handel.

Financial Markets and Advantages of Forex - Banks and Monetary Institutions

I dag så foretrekker mange forhandlere og tradere å jobbe enten gjennom spesialisert programvare eller på de juridiske lovlige nettsidene til banker og finansielle institusjoner. Videre så behøver ikke de involverte partene å møte hverandre personlig eller se produktet personlig, dette systemet er kun mulig takket være den kreditten og forsikringene som bankene og de finansielle institusjonene har etablert.

Forskjellige seksjoner i finansmarkedene

Alle finansmarkedene har forskjellige seksjoner, her har vi brutt disse ned i fem.

Børsen

  1. Den første seksjonen er ?børsen?. Med hjelp av finansielle institusjoner og andre selskaper kan individer og selskaper enten kjøpe eller selge aksjer over hele verden. For eksempel, i London vil London?s Stock Exchange gi individer og selskaper muligheten til å kjøpe eller selge aksjer.

Different Financial Markets and Advantages of Forex - Stock Exchange - Index - Bond - Commodity

Indeks

  1. Den andre seksjonen som folk flest viser interesse for er ?Indeksen?. Her kan en part velge å kjøpe en indeks av en aksje istedenfor å kjøpe en hel aksje. Disse kan bli handlet med internasjonalt. I USA er disse kjent som ?S&P 500? eller  ?Standard & Poor\\'s 500?, og i Tyskland er de kjent som  ?DAX? (Deutscher Aktien index).

Råvarer

  1. Den tredje seksjonen av finansmarkedet som interesserer tradere er ?råvarer?. Det er her folk flest ønsker å kjøpe og selge forskjellige råvarer slik som gull, sølv, olje, hvete og lignende.

Obligasjon

  1. Den fjerde seksjonen er kjent som ?obligasjon?. Dette er obligasjoner ustedet av myndighetene og private aksjer med eller uten en fast sikkerhetsrate som er enkle å kjøpe. For eksempel så tilbyr  finansdepartementet i USA slike obligasjoner på markedet.

Forex (Utenlandsk valutaveksling)

  1. Den femte seksjonen er relatert til utenlandsk valutautveksling. Dette utgjør den største delen av markedet. I denne seksjonen er det juridiske enheter som har som intensjon å kjøpe og selge utenlandske valuta.

Et eksempel: Hvis du tar britiske pund eller amerikanske dollar og ønsker å veksle dem inn i en annen valuta så selger og kjøper du utenlandsk valuta. Denne type transaksjoner utgjør mesteparten av all handel på finansmarkedet.

Financial Markets and Advantages of Forex - Foreign Currency Exchange Market

Forskjellige handler i finansmarkedene

Det er et utvalg forskjellige handler som kan gjøres i finansmarkedet. Vi vil se nærmere på et par her.

Instant eller Spot trade

Den første type handler bruker Instant kontrakter, bedre kjent som spot trade. Med denne type kontrakt handles  råvarene basert på eierens diskresjon. Dette betyr at de ikke er forpliktet til å endre kontrakten eller endre sin posisjon. For eksempel: hvis du ønsker å kjøpe et hus eller en gullmynt så er det opp til deg hvor lenge du beholder disse gjenstandene og du står fritt til å vente på det rette tidspunktet for å selge dem.

Futurehandler

Den andre typen handler er forestående eller fremtidige handler. I slike kontrakter bør de involverte bli enig som en fast, fremtidig dato (som en utløps dato). Disse handlene krever at kjøperen betaler en viss sum som et depositum. Hvis utløpsdatoen nås, må eieren selge det aktuelle produktet, hvis det ikke har blitt solgt før dette.

Financial Markets and Advantages of Forex - Liquidity and Leverage - Future Option and Forward Trade

Opsjonshandel

Den tredje type handler kalles opsjonshandel. Dette er akkurat det samme som future handler som vi akkurat har sett på, med det unntaket at datoen for handelen kan endres. Men dette kan kun gjøres hvis begge partene er enig om endringen av datoen. Konsekvensen av denne økte fleksibiliteten er at disse handlene er mye dyrere.

Terminhandel

Den fjerde type handelen er en egenkontrakt og kalles terminhandel. I denne typer handler så er kjøperen forpliktet til å betale hele summen på forhånd og mottar varene på en fremtidig dato. 

Fordelene ved å bruke Forex sammenlignet med andre markeder

Det neste vi skal se nærmere på i denne leksjonen er fordelene ved å bruke Forex sitt trading marked.

  1. Den første fordelen er at Forex er operativ 24 timer i døgnet. Ettersom Forex er et globalt marked så er tradingen kontinuerlig så lenge det er et marked åpent et sted i verden. Det er et interbank nettverk som er aktivt dag og natt, noe som betyr at alle kan handle når som helst.
  2. Den andre fordelen er at Forex markedet også har den høyeste graden av likviditet. Det er alltid kjøpere og selgere i dette markedet som handler med forskjellige summer når som helst. Handler kan gjøres på to måter i Forex; tradere kan kjøpe valuta før verdien stiger, noe som gir profitt; eller selge valuta før den faller; noe som igjen gir profitt. Dette er en fordel som andre markeder ikke tilbyr; derfor er det mange muligheter for å få et overskudd i dette markedet.
  3. Den tredje fordelen er at Forex lar deg bruke uvektet kapital (leverage). Uvektet kapital tillater tradere å gå inn i markedet i en posisjon som de tror vil gi dem mer profitt, selv om denne posisjonen krever mer midler enn de har kapital på deres trading konto. Dette har også sine bakdeler, ettersom tradere må kunne tåle et høyere tap med mindre bevegelse mot prognosen.

Financial Markets and Advantages of Forex - High Liquidity and Various Leverage plus all Day Trading

Tilslutt, med den nåværende veksten i teknologien så vil enhver part kunne overvåke sine trader via Internett, selv på en smart telefon. Dette viser igjen at dette er et stadig voksende marked.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates