Flag pattern and its Types -Continuation Market Analysis Strategy

Flaggmønstre og deres typer

0 0 Vote
Instructor

Flaggmønstre og deres typer

Trettifemte leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil flaggmønstre og deres typer og detaljer bli diskutert.

Flagg mønstre

Flagg er et fortsettelses mønster, som et ekte flagg, som har en rektangulær form som formes på et skaft. Den horisontale rektangelet formes av flere bølger med moderat skråning eller flate topper og daler.

Et Bullish flaggmønster kan formes på en oppadgående trend, hvor bølgene kan ha en flat form eller en myk nedadgående skråning. Flagg med flat og stødig sikksakk dreiepunkt vil ha mer effekt og kraft en flagg med en moderat skråning mot bunnen. Høyde, H, kan måles ved å regne ut avstanden mellom startpunktet på skaftet toppen på den første bølgen. TP prisen vil være H og H/2 pips over utbruddspunktet eller dalen til den siste bølgen, mens SL kan være mellom den siste bølgen og 61.8% nivå Fibonacci som tegnes opp på H.

Flag pattern and its Types - Continuation Pattern to Confirm Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Et Bearish flagg kan formes på en nedadgående trend, hvor bølgene kan ha en flat form eller en svak nedadgående skråning. Flagg med en flat og stødig sikksakk dreiepunkt vil ha mer effekt og kraft enn flagg med en moderat skråning mot toppen. Høyden H, kan måles ved å regne ut avstanden mellom stangens startpunkt og dalen på den første bølgen, mens SL kan være mellom topp punktet til den siste bølgen og 61.8% nivået på Fibonacci som tegnes på H.

Det er viktige varslinger:

  1. Stangen kan være enten en svært lang candle eller bestå av flere sammenkoblede, små candle med samme retning.
  2. Hvis en trader tegner opp et Fibonacci mønster på stangen, må flagget ikke nå 61.8% nivået på Fibonacci mønsteret, ellers vil dette flagg mønsteret ikke lenger være gyldig.
  3. Hvis et flagg når regionen mellom 50% og 61.8% på Fibonacci, vil TP være 27% av et skaft fra 0% Fibonacci. Dette betyr at en trader som går inn i -0.27% nivå i Fibonacci Retracement, TP vil være på dette nivået, en godkjennende orientering  til den gjeldende retningen som flagget formes på.
  4. I et Bearish flagg mønster, må en trader koble sammen den 1st dalen til den 2nd dalen for å tegne opp utringningen. Et topp punkt bør formes mellom 1st og 2nd daler. Etter den 2de dalen, bør markedsprisen økes for å forme flere bølger. Når en markedspris krysser utringingen, så opprettes et utbruddspunkt.

Flag pattern and its Types - Fibonacci Levels - Candlestick Closing Price - Take Profit Stop Loss

Noen eksempler som vil klargjøre hvordan man kan utnytte dette trader mønsteret. Det er et Bearish flagg på en nedadgående trend med en moderat oppadgående flagg. TP kan spesifiseres ved å bruke trendlinjen, som tegnes på H, og ved å flytte den gitte trendlinjen til et topp punkt på den siste bølgen eller utbruddspunktet. Traderen kan utlede profitt fra denne handelen ved å legge inn en salgsordre med en inngangspris på et utbruddspunkt, SL over topp punktet på den siste bølgen til 61.8% av Fibonacci, i tillegg til en spesifisert TP pris,  1183 pips lavere enn utbruddspunktet.

Flag pattern and its Types - H and H/2 Take Profit Prices on MetaTrader Market Price Chart

Bare et annet Bearish Flag etter det foregående mønsteret. Ved å tegne opp Fibonacci på et nytt skaft, kan H og H/2 regnes ut. Fibonacci bør erstattes med et utbruddspunkt eller et topp punkt på den siste bølgen for å spesifisere den nøyaktige plasseringen til TP prisen. Prisen har møtt 50% av Fibonacci, så den kan fortsette til -0.27% Fibonacci nivået. Traderen kan legge inn et nytt nivå via Fibo nivåene i Fibo egenskaps vinduet. Traderen kan føre inn M i et beskrivelse felt. Hvis en trader ikke endrer plasseringen til Fibonacci, vil prisen falle til M nivået. Et annet sammenhengende Flagg mønster kan oppdages. På en oppadgående trend kan traderen finne et Bullish flaggmønster. Trendlinjen spesifiserer stangen og rektangelet på det gitte flagg mønsteret. Det forutsettes at prisen vil nå TP prisen. Det vil være mer passende å se på TP prisen ved å legge H trendlinjen på den siste dalen istedenfor på utbruddspunktet. Flaggmønsteret vil ha rikelig med tilfredsstillende effektivitet i volatile markeder. Det vil være et kort og smalt flaggmønster på en trend som traderen må oppdage for å utvikle hans/hennes trading evne.

Flag pattern and its Types - Shaft and Main Body - Forex MetaTrader Market Price Chart

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates