Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Risk Warning

markedsrisikoen og fraskrivingsklausulen

7 8 Votes
Instructor

markedsrisikoen og fraskrivingsklausulen

Andre leksjon i Forex?s opplæringen

Velkommen til Forex?s profesjonelle opplæring i finansmarkedene.

I denne leksjonen begynner vi treningen og vil gi deg mer informasjon om markedsrisikoen og fraskrivingsklausulen.

Høyrisiko finansielle markeder, spesielt Forex

Å trade er høyrisiko, i likhet med alle de forskjellige aspektene ved finansielle markeder. I dette markedet, hvor selskaper tilbyr et stort utvalg forskjellige tjenester, vil de alltid informere klientene som den høye risikoen som det å være involvert i denne type forretningsvirksomhet innebærer. På denne måten kan de ikke holdes ansvarlig for risikoen klientene tar.

 Et individ må kunne føle seg trygg når de jobber i denne bransjen, og unngå å utsette seg for betydelig risiko. Den eneste måten man kan oppnå dette på er ved å tilegne seg den nødvendige kunnskapen og informasjon som kreves for å utføre  jobben,  samt benytte seg av sin personlig ekspertise og evner. Denne kombinasjonen vil gjøre en person i stand til å klarte oppover samtidig som de unngår potensielle og unødvendige risikoer.

I denne bransjen kan et individ tape eller doble hele investeringen på kort tid, i noen tilfeller på under 5 minutter. Derfor, som du sikker forstår, er dette en svært risikofylt. Når en person går inn i denne bransjen vil i all hovedsak banker, finansielle institusjoner og investeringsfond utføre de nødvendige handlingene. Disse bedriftene har betydelig innflytelse, noe som betyr at de kan ta store risikoer i markedet. Dette vil bli beskrevet i mer detalj i senere leksjoner. Med et så stort finansmarkedet må derfor enhver avgjørelse du tar være nøye planlagt og gjennomtenkt.

Real Account - High Risk in Financial - Financial Risk Management - Forex Risk Disclosure and Disclaimer

Etter at en person har tilegnet seg den nødvendige kunnskapen, helt essensiell for å jobbe i markedet, er det på tiden med en trinn-for-trinn tilnærmelse. De må åpne en Virtuell eller Demo konto for å bygge videre på kunnskapen man har tilegnet seg og trene mye for å bli dyktigere. Det er viktig å ikke åpne en Reell konto for tidlig.

Åpne en reell konto med en liten investeringssum

Etter å ha forbedret kunnskapen og fått mer erfaring og man føler man har nådd et akseptabelt kunnskapsnivå, så er det tid for å åpne en reell konto med en minimal sum. Det har blitt foreslått at du ikke overfører mer enn 10% av den avsatte ikke-arbeidende kapitalen inn på denne nye kontoen. Det er ytterst viktig å ikke inkludere store summer som er gjeld, banklån eller penger lånt fra andre kilder. For å kunne gjennomføre en god handel så må individet være avslappet, fokusert og i full kontroll over seg selv.

Hvis en person ikke får gode resultater med den lille handelskontoen, så kan de alltid gå tilbake til den virtuelle kontoen. Herfra kan de fortsette å trene inntil de utvikler de nødvendige ferdighetene som vil la dem gå tilbake til den reelle handelskontoen.

Trader typer

Personer som er involvert i markedet og tradere i markedet, deles inn i tre forskjellige kategorier.

Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Money Management - Demo and Real Account - Trading Skill

Den første kategorien er estimert å gjelde mellom 90-95 prosent av alle tradere. Disse er de eneste som taper investeringene sine grunnet høy risiko, manglende kunnskap og andre grunner.

Den andre kategorien, mellom 2-5 prosent, er personer som jobber med å utvikle kunnskapen sin på området. I denne perioden så får de ingen fortjeneste og risikere å tape penger på de handlene de gjør.

Den tredje kategorien, også mellom 2-5 prosent; er tradere som har oppnådd essensielle og akseptable ferdigheter så de kan gjennomføre vellykkede handler og få profitt.

Knowledge of Trading - Type of Traders - Professional Traders - Trading Skills - Profit and Loss in Trading

Hva slags trader er du

Som du kan forstår så vil de aller fleste ikke klare å skape en profitt i dette markedet. Hvis du ønsker å utvikle dine evner så du kan bli en profesjonell trader så må du ikke se på deg selv som en av de siste 2-5 prosentene. Bare med mye og jevnlig trening vil du kunne utvikle deg fra den første gruppen til den andre gruppen og tilslutt til den siste gruppen.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees neste gang.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates