Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

Grunnleggende analyse og finansiell årsrapport

0 0 Vote
Instructor

Grunnleggende analyse og finansiell årsrapport

Femtitredje leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen skal den økonomiske kalenderen i tillegg til nøkkel nyheter i fundamental analyse studeres

Rentesats

Nyheter om rentesats er det mest betydningsfulle kunngjøringen i finansmarkedene. Rentesatser endres midlertidigs sjelden, men, informasjonen som tilbys på pressekonferanser avgjør retningen og trenden i den valutaen. Endring i rentesats blir diskutert i pressekonferansen uansett om rentesatsen vil forbli stabil i fremtiden eller endres. Nyheter om økning i rentesatsen har en positiv effekt på finansmarkedene, mens enhver nedgang i rentesatsen vil føre til en nedgang i finansmarkedet.

De økonomiske utsiktene er et annet emne, diskutert på en slik pressekonferanse, som avgjør nylige finansielle og økonomiske tilstander i tillegg til økonomisk politikk og målsetninger. For eksempel, en talsmann uttaler at ?økonomien er i en stabil tilstand, og prospektene for de økonomiske objektivene er fastsatt?. Konsekvensen av denne uttalelsen vil ha en fordelaktig effekt på finansmarkedet.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

Inflasjon og deflasjon data blir også presentert på en slik konferanse. Inflasjon gir økonomisk vekst, mens deflasjon skaper konjunktur.

Kvantitative lettelser, kjent som QE i USA, er en pengepolicy som sentralbanken bruker for å lette en sviktende økonomi. Den kalles en Asset Purchase Facility, APF, i Storbritannia. Enhver endring i denne policyen vil ha en vesentlig innvirkning på finansmarkedet. Det er snakk om tre nyhetsfaser som bør analyseres:foregående, forutsigelse og uttalelse. For eksempel, hvis den foregående APF i Storbritannia har vært på £200 billioner og forutsigelsen før pressekonferansen har blitt lagt på £200 billioner, så i pressekonferansen så erklærte man at APF for de neste år vil være på £200 billioner. APF nyhetene hadde ingen innflytelse på finansmarkedet. Hvis det ble annonsert på en pressekonferanse at APF er satt på £180 billioner, så viser det en vesentlig bedring i den økonomiske tilstanden. På den andre siden, hvis APF blir satt til totalt £220 billioner, så kan det utledes at den økonomiske tilstanden har blitt svekket.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

Sentralbanken i USA er kjent som FOMC.

Sentralbanken i Storbritannia er kjent som BOG.

Sentralbanken i EU er kjent som ECB.

Sentralbanken i Japan er kjent som BOJ.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

Sentralbanken i Australia er kjent som RBA.

Sentralbanken i New Zealand er kjent som RBNZ.

BNP (Bruttonasjonalprodukt)

En annen viktig nyhet som blir annonsert på en pressekonferanse er BNP, Bruttonasjonalprodukt, som viser eksportsummen. En høy BNP verdi indikerer forbedrede økonomiske forhold. 3 forskjellige BNP verdier blir presentert i Storbritannia: foreløpig, endelig og revidert. Pressekonferanse i EU spesifiserer 2 typer; foreløpig og endelig; men i USA er det 3 typer: Endelig, foreløpig og bevegelse fremover. I den Europeiske unionen og i Storbritannia er det den foreløpige verdien og i USA så er det verdien på bevegelsen fremover; som er de viktigste verdiene.

Tyskland står ansvarlig for 28% av BNP i EU, mens Frankrike, Italia, Spania og Portugal bidrar en mindre BNP sum. En høyere BNP sum resulterer i en sterkere valuta.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

Arbeidsledighetsprosent og sysselsatt endring

Arbeidsledighetsprosent og sysselsatt endrings forholdstall blir oppgitt på pressekonferansen. Mens de fleste konsentrerer seg om arbeidsledighetsprosenten, som er summen av arbeidsløshets forholdstallet delt på antall perioder, så har sysselsatt endringen en mer dyptgripende effekt på markedstrenden. Arbeidsledighets forholdstall, slik som bevegelig gjennomsnitt, har mindre innflytelse på markedet grunnet forsinkelse i rapportering. Men, endringer i sysselsatt er den siste verdien  for oversikten over arbeidsløse i landet.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

PMI (Innkjøpssjefenes forretningsindex)

PMI, innkjøpssfjefenes forretningsindex, er en helt annen verdi som vil bli annonsert på en presse konferanse som vil øke når rentesatsen går opp og inflasjonen går ned, ergo så viser dette en bedring i den økonomiske tilstanden. Den indikerer summen av ordre, produksjoner og kjøps aksjer delt av administratoer. Hvis denne verdien er over 50, er økonomien i en god tilstand, mens en sats på mindre enn 50 viser at økonomien har blitt svekket. PMI har to typer:

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

  • I USA, fabrikkproduksjon og ikke-fabrikkproduksjon
  • I andre land, tjenester og fabrikkproduksjon

Selvsagt vil fabrikkproduksjon vise PMI verdien i fabrikkproduksjon og produksjonfelt, mens PMI av fabrikkproduksjon vil ha en større effekt på markedstrenden sammenlignet med ikke-fabrikkproduksjon og tjeneste verdi.

Detaljhandel

Detaljhandel er en annen verdi spesifisert på pressekonferansen som viser kundens kjøpekraft, tall fra de selskapene som sender varer til sluttbrukeren.

PPI (Produsentprisindeks)

PPI eller produsentprisindeks, annonsert på pressekonferansen, viser produksjons forholdstallene. Høyere PPI verdi viser en bedre økonomisk tilstand. PPI er utgiftene til fabrikkproduksjon og vareproduksjon.

CPI (konsumprisindeks)

Konsumprisindeks, CPI, vil også bli annonsert på en pressekonferanse. Denne verdien viser endringer i hovedutgiftene i en familie. Høyere verdier indikerer høyere inflasjon, som en konsekvens av dette; økonomisk vekst og høyere inntekt. I sjeldne tilfeller, hvor det inntreffer en katastrofe som krig eller jordskjelv, vil viktige krav som mat og energibehov tas ut av denne verdien, som kalles kjerne CPI, grunnet en økning i markedsprisen for disse produktene.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

Traders har tilgang til svært mye informasjon hos Forexfactory.com. Rentesats og GDP avgjør retningen og trenden i et land, mens andre rentesatser skaper daglige, ukentlige eller månedlige svingninger.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates