Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

Grunnleggende fundamental analyse

0 0 Vote
Instructor

Grunnleggende fundamental analyse

Femtiandre leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil vi diskutere grunnleggende fundamental analyse og risikosøk eller risikounnvikelse.

Fundamental analyse

Fundamental analyse er en svært utbredt metode som tradere bruker før de legger inn en ordre. Den er utledet fra en uventet eller gjeldende nyhetsmelding fra pålitelige kilder. Fundamental analyse er basert på viktighetsnivået og konsekvensen nyheten får for markedstrenden. Grunnet nyhetsbildets inkonsekvens, er fundamental analyse relativt kompliserte, ettersom en hendelse eller nyhet kan ha forskjellige begrunnelse og forskjellige konsekvenser i forskjellige regioner. Som et resultat av nyhetenes manglende overenstemmelse, bør ikke tradere legge inn ordre kun basert på fundamental analyse. For eksempel, etter at Liquefied Petroleum Gas (LPG) nådde $15, så har det falt til rundt $3 grunnet flere nye etterforskninger inn i driften.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

Basert på de geopolitiske, politiske, sosiale og økonomiske forholdene i et land, kan nyhetene ha forskjellige innflytelse på finansmarkedet i et gitt land. Til forskjell fra teknisk analyse, har ikke fundamental analyser en definert og betydningsskillende prosedyre. For eksempel, hode og skulder mønstre tilbyr en viss sum av TP prisen av sin H sum, mens fundamental analyse representerer forskjellige forhold på en viss pris. De fleste tradere foretrekker å kun bruke teknisk analyse, men fundamental analyse har en viktig innflytelse på finansmarkedene. Tradere som kombinerer både teknisk og fundamental analyse kan få en rik kunnskap om markedstrendene.

Det er anbefalt på det sterkeste at tradere gransker analysen av nyhetene istedenfor selve nyheten. Tallene og informasjonen inne i nyhetene kan ha forskjellig effekt fra hva den representerer. Traderen bør lese analysen av en viss nyhet hos pålitelige nettsteder eller fra eksperter, som en konsevens av dette vil man etter 3 eller 4 år utvikle sin egen evne til å analysere nyhetene. Selv erfarne tradere kan feiltolke nyhetene.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

Når en trader ønsker å utvikle hans/hennes evne på et vist symbol, bør han/hun analysere denne grundig og studere alle symbolets aspekter slik som den politiske, økonomiske, sosiale og geopolitiske situasjonen i landene som representerer symbolet. For eksempel, Euro er valutaen som brukes i de fleste Europeiske land, ergo så bør traderen sjekke de politiske, økonomiske og sosiale forholdene i disse landene for å utvikle hans/hennes kjennskap til Euroen.

Traderen bør se på kalender nyheter og hendelser vedsiden av normale, daglige nyheter. Noen ganger vil daglige nyhetsmeldinger ha en vesentlig sterke innflytelse på markedsprisen mer enn en kalender nyhetsmelding eller en hendelse.

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

Det er noen obligatoriske emner som en trader virkelig må forstå.

  • Er en sterkere valuta mer fordelaktig enn en svakere valuta

Land med en svakere valuta kan ha mer eksport og en lavere kostnad på importerte materialer, grunnet lavere produksjonskostnader. Det er mer turisme i disse landene ettersom servicen er rimeligere. Ettersom en jobb eller en bedrift trenger mindre kapital, så vil du finne høyere andel med utenlandske investorer. Ergo, en svakere valuta har flere fordeler enn en sterkere valuta. For eksempel, Tyskland foretrekker å beholde det europeiske samholdet i tillegg til en svakere Euro valuta sammenlignet med andre store valutaer for å øke eksporten. Hvis Euro prosjektet mislykkes, vil den nederlandske valutaen, Mark, øke vesentlig noe som vil resultere i et lavere eksport tall i tillegg til mindre turisme. Kina må holde sin valuta så lav som mulig for å opprettholde eller øke sin eksport. Hvis Yuan blir sterkere, så vil det oppstå et budsjettunderskudd tatt i betraktning den høye befolkningsveksten.

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

  • Gir inflasjon noen fordeler i finansmarkedet

Når det er økonomisk fremgang og utvikling, så vil det alltid være noe inflasjon grunnet en høyere etterspørsel en tilbud. Så lenge etterspørselen er høyere enn tilbudet så vil likviditeten øke. Finansiell og økonomisk utvikling er også en konsekvens av likviditet. Selv om likviditet er obligatorisk for å sikre en progressiv økonomi, må likviditeten bli holdt under en viss kurs.

Risikosøking

Forholdet mellom økonomisk vekst og arbeidsledighetstall skaper en risikosøkende tilstand, ergo, personer vil ta ut sin kapital og midler fra bankene for å investere i visse markeder eller forretninger. Sentralbanken bør øke renten for å holde inflasjonen på et rasjonelt nivå. Rentesatsen endrer når inflasjonen endres. I denne tilstanden så vil man se økning i prisen på gull, råvarer, aksjer og valutaer med høyere rente slik AUD og NZD.

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

Risikounngåelse

I en nedadgående tilstand, vil de fleste personer sette inn sine midler og kapital i banker for å få renter ettersom de ikke kan hente ut profitt fra forretningsdriften. Grunnet et høyt likviditets volum i finansmarkedet, vil bankene redusere sine renter for å oppmuntre personer å investere i egen forretning. Under slike forhold så er det en økning i valutaer med lav rente slik som USD og GBP. For eksempel, AUDUSD trenden vil gå mot bunnen etter hvert som interessen i New Zealand synker. Gull, råvarer og aksjer kan synke til et lavere prisnivå. Gull sank fra $1900 til $1200 grunnet en finansiell kollaps. Gull har en oppadgående trend i en risikosøkende tilstand, men, prisen på gull synker i en risikounngåelse situasjon grunnet ufordelaktige markedsforhold, spesielt i India og Kina.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates