Fundamental Definitions in Financial Market - Currency and Metal

Fundamentale definisjoner i finansmarkedene

10 2 Votes
Instructor

Fundamentale definisjoner i finansmarkedene

Fjerde leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedene.

I denne leksjonen vil vi forklare finansmarkedets grunnleggende definisjoner og uttrykk. Dette er definisjoner du vil møte når du begynner å handle i finansmarkedet. Vi begynner med symbolene.

Et valutasymbol består av tre bokstaver, hvor de to første står for landets navn og den tredje bokstaven står for  landets valuta.

Symboler

Her er topp 8 listen over de globalt mest anerkjente valutaene og deres symboler.

Fundamental Definitions in Financial Market - Major Currencies and Instruments - Direct and Indirect

●USD ? Amerikanske dollar

●CAD ? Kanadiske dollar

●JPY ? Japanske Yen

●NZD ? New Zealand dollar

●GBP ? British pund

●AUD ? Australske dollar

●EUR ? Europeiske Euro

●CHF ? Sveitiske Franc

I et finansmarked, når vi snakker om symboler, så prøver vi vanligvis å finne ut verdien av en valuta målt mot en annen valuta.

Det er alltid et forholdstall mellom valutaene i finansmarkedene. Valuta basert på dollar (uansett hvilke) kalles for hovedvaluta. De kan skrives på to måter: med en nevner, for eksempel Euro og US dollar ? EURUSD: den andre måten er indirekte for eksempel US dollar og den japanske Yen ? USDJPY. Alle andre valutaer, som EURGBP, refereres til som et kryss og blir vanligvis lest som X delt på Y, hvor X representerer hovedvalutaen mens Y spesifiserer motvaluta.

Edle metaller

Edle metaller er litt annerledes. Spotgull refereres til som XAU eller  XAUUSD (mot US dollar) og fremtidig gull kalles for GCXX. Men, fremtidig gull kan også vises som XAU, men dette vil vises i sin egen fremtidig gull seksjon på Meta trader nettsiden.

Fundamental Definitions in Financial Market - Precious Metal, Gold and Silver Forex MetaTrader 4 Trading Platform

Når man handler med energikilder, hvor den vanligste er olje, så vises dette som CLXX, hvor XX vil forandre seg fra kontrakt til kontrakt. Dette vil alltid vises i fremtidig/future-seksjonen på Meta trader nettsiden..

Ser man på Meta trader plattformen så ser vi mange forskjellige typer symboler. Igjen, for eksempel, USDCHF er US dollar mot Sveitsiske franc. Du vil også kunne se spot gull og olje symboler slik som XAU og CLXX, som alltid blir kalkulert som future-instrumenter.

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Minimale enheter

Nå er det på tide å snakke om PIP. Dette er den minste mulige endringsmålingen i et valutapar. For eksempel, hvis prisen for EURUSD er 1.3800 og den øker til 1.3801 eller faller til 1.3799, så endres den med en PIP. Hvis du deler en PIP med ti, så har du 10 Pipettes, som vil legge et ekstra desimal tegn til valutapar verdien. For eksempel hvis EURUSD vises som 1.38500 og det øker til 1.38501 eller faller til 1.38499, så har det henholdsvis fått eller tapt 1 Pipette. Et tall med 5 desimal plasser er mer nøyaktig enn et med 4 desimal plasser ettersom det lar deg observere enhver liten prisendring, noe som gir deg større innsikt og en høyere sjanse til å få profitt.

Fundamental Definitions in Financial Market - Pip and Pipette - Decimal Digits of Symbols

Når man skriver valuta som et symbol så må dette gjøres med et tall med opptil 4 desimal figurer som representerer PIP verdien, eller et tall med 5 desimal figurer som representerer Pipette verdien.

Alle andre symboler med JPY eller mot gull og sølv er representer med enten 2 desimal plasser som et format for PIP eller med 3 desimal plasser som et format for pipette, eller mot gull som er 1 desimal format som representerer verdien i PIP og 2 desimal format i en pipette.

Hvis du skulle slå opp dette på plattformen så vil du her se at GBPUSD vises med i et format med fem desimaler og USDJPY er i pipette verdier ettersom det har tre desimal tall. Det er også enkelt å se hva som er gullpriser, målt i pipette med to desimal plasser og igjen olje som er representert med to desimal plasser men i PIP format.

Spread/spredning

Det neste emnet kalles Spread, som betyr forskjellen mellom en kjøpspris og en etterspørsel pris, i tillegg til en salgs og budgivnings pris. For eksempel, hvis prisen for EURUSD er 1.3820 og dette endres til 1.3822, er to-pip inkrementet spread. For å kunne beskrive størrelsen på transaksjonene bruker vi uttrykket ?lot?. En lot er lik 100,000 enheter. Dette betyr at hvis du handler med en lot ved å bruke hovedvaluta så vil du tape eller vinne 10 dollar, og når du har handlet med en tiendedel av en lot så handler du med 10,000 enheter eller 1 dollar.

Fundamental Definitions in Financial Market - Symbol, Price, Commission, Swap and Profit amount in MT4

Hvis du handler med en hundredel av en lot, som er lik 1,000 enheter, så vil du tape eller vinne en tiendedel av en dollar. Vanligvis er den laveste summen man kan handle med i standard kontoer 0.1, mens i mini-kontoer så er det 0.01 og i Nano-kontoer er det 0.001. Midlertidig så er det et svært begrenset antall meglere som vil tilby en handel for en så lav sum.

Det er en formel for å regne ut dine gevinster og tap som er:

 Verdiforskjellen, multiplisert med størrelsen på transaksjonen, multiplisert med trading verdiens nettofortjeneste. Eller, (verdiene av forskjellen ) x (størrelsen på transaksjonen)x (handelens nettofortjeneste).

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

For å få en bedre forståelse for dette la oss se på disse eksemplene hvor vår base-enhet vil være 50.

Eksempel 1

Vi handler med 1 lot, vår verdiforskjell er 50 og vår transaksjonsstørrelse er en enhet. Derfor, for hver en lot vil vi få en profitt eller et tap på 10 dollar. Hvis vi setter tallene inn i formelen så ser det slik ut: 50 x 1 x 10 = 500.

Eksempel 2

Vi handler med en 0.2 lot, vår verdiforskjell er fremdeles 50.

            Etter å ha brukt formelen så ser det slik ut: 50 x 0.2 x 10 = 100.

Eksempel 3

Vi handler med en 0.03 lot, vår verdiforskjell forblir 50. Bruker man formelen igjen så blir det: 50 x 0.03 x 10 = 15

Spread - Profit and Loss Calculation - Fundamental Definitions in Financial Market - Lot Size

Dollar var grunnvalutaen i alle eksemplene ovenfor.

Det er annerledes for alle andre indirekte valutaer. For eksempel hvis USDJPY velslingsraten er 102.57, så betyr dette at hver 100 yen er verdt 102 dollar. Så da må vi dele 2 på 102 for å få 0.02, som vi legger til. Vi må så dele 10 med 1.0257 (en hundredel av vekslingsraten) for å gi oss 9.749 som er profitten eller tapet veklingen av disse to valutaene resulterer i.

Uvektet kapital (leverage)

Det neste som hører med når individer og mindre selskaper går inn i markedet er uvektet kapital. Dette er en risiko for den involverte parten, ettersom de kan låne flere ganger den opprinnelige kapitalen fra megleren når de handler. Størrelsen på et slikt lån mellom meglere vil variere. For eksempel noen meglere kan gå opp til 1000-2000 i uvektet kapital, men du bør merke deg at standard summen er mellom 100 og 500. Du bør også ta hensyn til at jo større uvektet kapital, jo høyere risiko.

Fundamental Definitions in Financial Market - Leverage amount with higher risk of losing Money

Marginer

Det neste steget er marginene. En margin er sikkerheten som den som holder finansinstrumentet må sette inn som depositum for å dekke noe eller all kredittrisikoen til deres motpart  (ofte megleren eller børsen). Vår investering er 50 000 dollar og dette er en demokonto. Marginen som ble etterspurt, posisjoner her er på 252.98 dollars og for øyeblikket så taper vi 33.90 dollars. Nå hvis vi legger til vår profitt eller tap til marginsummen vil vi ha en fri margin. Derfor, i det øyeblikket vi lukker en posisjon, vil en fri margin sum bli belastet kontoen. Husk at jo større transaksjon, jo større margin vil den skape. Når en part feilbedømmer kontoen sin og kontoen synker nesten til null, så blir dette referert til som en margin call. 

Leverage and Margin Call - Fundamental Definitions in Financial Market - MetaTrader Account History

Valutaswap

Neste er valutaswap, som er relatert til rentesatsen. Denne rentesatsen vil alltid bli regnet ut nøyaktig ved midnatt. Som du kan se er FXPRO server tiden nå 18:25 og ved midnatt vil alle valutaswap bli lagt til kontoen. Som du kan se, for øyeblikket så har vi noen posisjoner. Et positivt valutaswap, som er forskjellen mellom rentesatsen og meglerens andel, blir vanligvis lagt til den åpne posisjonen når den er positiv. Det negative valutaswap, som er forskjellen mellom rentesatsen pluss meglerens andel, blir trukket fra hver natt på grunn av dine åpne posisjoner. Du må være oppmerksom på at begge disse tallene er negative. Onsdager  - er den mest aktive dagen for valutaswap. Dette fordi at onsdag, lørdag og søndag er feriedager. Dette betyr at alle valutaswap fra disse dagene blir behandlet onsdag natt og tidlig torsdag morgen.

Fundamental Definitions in Financial Market - Swap Interest Rate on Wednesdays, Saturdays and Sundays

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates