Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Bruk av prishandling ved Gull trend analyser

0 0 Vote
Instructor

Bruk av prishandling ved Gull trend analyser

Femti-første leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil anvendt Gull trend analyse bli studert.

Gull trend analyse av prishandling

En trader kan legge inn 3 gulldiagrammer ved siden av hverandre med en månedlig tidsramme. På det første diagrammet så kan man feste et bevegelig gjennomsnitt til markedsprisen. På det andre diagrammet, en annen mal kan brukes så det er satt til å oppdage Andrew?s Pitchfork mønstre. På det tredje diagrammet er en mal brukt som inkluderer indikatorer som RSI, CCI og AO . På det første diagrammet kan støtte og motstandslinjer legges inn. En støttelinje kan legges inn på denne trenden. Tynnere linjer er fordelaktig når en trader ønsker å legge til flere linjer på et diagram. Denne støtten tegnes opp på en månedlig tidsramme, så dette har betydelig makt over trendbevegelser. Grunnet en skarp helling så er det ingen andre støttelinjer. En motstandslinje kan legges på en nedadgående helling. Traderen bør ikke legge inn uvesentlige mønstre eller linjer i diagrammet. Det er anbefalt at traderne legger inn en beskrivelse å hver linje de legger inn på diagrammet så de enkelt kan se linje informasjonen og formålet med å trekke opp visse linjer. For eksempel kan ?S M? skrives inn i beskrivelse feltet, som står for ?Støtte/månedelig?. ?M M? kan legges inn i beskrivelse feltet i motstandslinjen. Når musen beveges over hver linje, vil beskrivelsen dukke opp. Det er en annen linje som har støtte/motstands egenskaper avhengig av den valgte tidsrammen, så den kan beskrives som ?M M? på denne tidsrammen. Neste steg, nivåer som har en sterk innflytelse på markedstrenden kan bli avgjort. På dette nivået, trenden har nådd dette nivået fire ganger. De mest nylige markedsreaksjonene er viktigere enn tidligere reaksjoner. I dette beskrivelsesfeltet, kan en trader skrive inn ?L M?. Traderen kan holde CTRL knappen på tastaturet samtidig som de dobbel klikker på nivået for å kopiere nivået. Det kopierte nivået kan flyttes til en annen pris svingning. For det neste nivået og det neste nivået etter, så er det bedre å tegne opp de nivåene som er nærmest de siste markedsprisene. Antallet oscillasjoner på det nivået har en betydning. Prisen har nådd dette nivået fem ganger. Trenden har reagert på denne linjen fire ganger.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

På det neste trinnet,  så kan traderen tegne opp de mest vesentlige mønstrene slik som Fibonacci. Etter å ha festet på dette mønsteret, kan traderen fjerne unødvendige nivåer. På denne regionen, et Pennant mønster har blitt formet som viser TP prisen på nivå H. Ergo vil dette mønsteret vise et gyldig kjøpssignal. Ved å flytte Fibonacci mønsteret, kan et annet mønster som har det rette kjøpssignalet sees. Det er ikke andre Bullish mønstre på opptrenden, så Fibonacci kan modifiseres til å forstå om det er et reverseringspunkt. En region kan markeres på 61.8% ved å legge inn en boks. Traderen kan skrive inn ?61.8 F M?, hvor F står for Flagg i et Fibonacci mønster. M står for månedlig tidsramme. Hvis prisen formes i boksen så vil et Fibonacci flagg har sviktet og en Bullish trend vil være svekket for en viss tidsperiode. I denne regionen er det et kraftig nivå i tillegg til en sterk støttelinje. Ergo vil området rundt prisen 1172 ha en vesentlig innflytelse på markedstrenden. En annen region på nivået 76.4% av en månedlig sving eller flagg i tillegg til et månedlig nivå. Fibonacci nivået er ledsaget av et viktig nivå. Prisen har passert nivå 50% så de gjenstående nivåene må vurderes nøye. Traderen kan legge inn et annet Fibonacci på en større trend. Disse regionene med flere bekreftelser krever mer oppmerksomhet. For eksempel,  nivå 38.2% på den større Fibonacci har overlappet med nivå 50%på en mindre Fibonacci, ergo så er dette nivået en viktig region som tradere må ha fokus på. Å tegne opp mønstre på de mest nylige trendene vil være mer fordelaktig istedenfor å se på de tidligere trender. De bevegelige gjennomsnitt verdiene er 50, 100 og 200. Prisen kan ikke krysse linje 50 helt mot toppen, og den neste regionen har et 61.8% Fibonacci  nivå i tillegg til et kraftig nivå og en bevegelig gjennomsnitt linje 100. Det neste sannsynlige nivået har et bevegelig gjennomsnitt linje 200 pluss et annet sterkt nivå og 76.4% av et Fibonacci mønster.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Nå en nedadgående trend kan bli analysert så Fibonacci mønsteret kan flyttes i et Bearish format. Det er en dobbelt topp med en utringing på nivå 0% av Fibonacci. Trenden har sunket til H/2 etter det krysset utbruddspunktet. Det antas at prisen vil berøre H i fremtiden. Så en annen bekreftelse kan skrives inn i beskrivelsesfeltet i den første boksen. H står for høyde, mens DT står for dobbel topp. Denne regionen blir enda sterkere. Et annet mønster på denne trenden er Pennant. Det er bedre å legge inn en boks på 61.8% av Fibonacci som vil vise en kraftig innflytelse på markedstrenden når prisen fortsetter mot dette nivået. Så ?61.8 F M? og ?N M? kan skrives inn i beskrivelsesfeltet. F betyr Fibonacci flagg og N stå for nivå.  Prisen kan ikke krysse 38.2% av Fibonacci. Hvis prisen returnerer til 0% nivået uten å passere 38.2%, så vil prisen nå nivå H/2. En utbruddslinje i Pennant mønsteret kan tegnes opp på dalene, men, dette kan ha 6 omdreiningspunkter så det er flere svingninger. Hvis linje 1181 krysses, så vil prisen synke ned mot H/2. Hvis prisen stiger mot 61.8% av Fibonacci, så vil det returnere ned til bunnen inntil M prisen når 1018. TP prisen kan legges inn på H/2 Fibonacci, ergo, traderen kan skrive inn ?H/2 P M?. P står for Pennant mønster. Kanskje gull ikke kan nå denne prisen, men diagrammet viser oss 1018 kan bli nådd via teknisk analyse. På samme måte som med oljeprisen som treffer 32 etter at det har berørt 147, så kan gullprisen bli redusert til denne verdien og. Mønstrene og nivåer langt fra dette nivået kan ignoreres.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

En anen nedadgående trend kan sjekkes av Fibonacci mønsteret hvor et Triangel mønster har blitt formet. Hvis nivå l 0% av Fibonacci antas å være utbruddslinjen på denne Bearish triangelet, så vil TP være på nivå H/2 på den nylige Fibonacci eller nivå H som er nær en viktig region. Traderen kan legge til ?H T M? i beskrivelsesfeltet, hvor T står for triangel mønster. Nære, viktige punkter kan settes som et punkt. Alle viktige mønstre, nivåer og punkter må tas med i vurderingen. En dobbel bunn kan forenes i denne regionen, ergo overlapper nivå H/2  den viktige regions boksen. ?H/2 D B M ? kan legges til i beskrivelsen, hvor ?? viser at dette mønsteret ikke er formet enda. En annen beskrivelse av fremtidige mønstre kan modifiseres ved å legge til ??. Hvis mønsteret svikter, kan traderen fjerne dets data fra beskrivelse feltene. Så begge retninger vurderes og avsløres for mer pålitelige analyser. Den siste trenden kan sjekkes, men, traderen kan ikke finne mønstre grunnet manglende bølger og svingninger. Derfor kan dette sjekkes med en kortere tidsramme.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Også candlestick kan oppdages i diagrammet. En Dark cloud formes i denne regionen. Høyt over den foregående Høy og Åpen prisen over Lukket prisen i det foregående candle. En salgsordre kan legges inn med 1000 pips lavere enn lukket prisen i Dark cloud candle. Hvis en trader allerede har lagt inn en salgsordre, så vil TP prisen være rundt støttelinjen og i en viktig region. Traderen bør oppdage de siste candles.  Dark Cloud viser at prisen vil synke til 1157 og at dette er en god mulighet for disse tradere som spekulerer i en nedadgående trend. I dette diagrammet alle viktige mønstre, støtter, motstand og candles på begge sider blir studert grundig.

Andrew?s Pitchfork kan brukes for å analysere markedstrenden. 3 omdreiningspunkter kan velges. Utløserlinjen kan tegnes opp via en trendlinje. Utløserlinjen er en dynamisk støtte motstand. Denne linjen har motstand mot pris veksten i dette punktet. Etter at utløserlinjen har blitt krysset, så blir dette til en støttelinje for en opptrend. Kanskje prisen berører denne linjen igjen, så det kan påvirke trenden som en støtte eller som en motstand. For en mer nøyaktig plassering av Andrew?s Pitchfork punkter, må en trader velge en kortere tidsramme. Vi har allerede diskutert Andrew?s Pitchfork i tidligere leksjoner. Det er anbefalt å endre dets visualiserings egenskaper for å se dette mønsteret kun i en månedlig eller ukentlig tidsramme. Det er ingen flere Andrew?s Pitchfork mønstre enda. Fibonacci mønsteret viser at prisen fremdeles ligger under nivå 38.2%, ergo vil dette punktet være det ønskede 3dje omdreiningspunktet. På et indikator diagram, viser AO at en skjult Divergence har blitt formet. CCI er nær ? 100, den første berøring på -100 har vært på dette punktet etterfulgt av en nedadgående trend. Oversolgt tilstander har ikke inntruffet enda, akkurat som i denne regionen, ergo er en videre økning fremdeles sannsynlig. RSI viser ingen vesentlige signaler.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Nå kan traderen analysere i en ukentlig tidsramme. På det første diagrammet, må traderen ta hensyn til alle de mulige mønstrene, nivåene, candles, støtte og motstandslinjer i de siste tidsrammene. Foregående trendbevegelser er ikke så viktige som de siste trendene. Nivåer og støtte og motstandslinjer som er nær markedsprisen bør tegnes opp. Er det et nivå med flere treff, så kan visualiseringen av dette justeres til å vise daglige og kortere tidsrammer frem til H1. Det er en støttelinje på disse bølgene, som er ansett som en støttelinje i henhold til den viktigste oppadgående trenden, så beskrivelsesfeltet ?S W? kan skrives inn. Nivået 1182 er bekreftet på denne tidsrammen og. Et triangel mønster har allerede blitt tegnet opp på en måndelig tidsramme. De siste trendene kan analyseres via Fibonacci mønsteret. Et Engulfing candlestick formes på den siste toppen, med en lenge på 755 pips. Trader kan legge inn en salgsordre under dette candle med en SL pris 755 pips lavere enn inngangsprisen, rundt nivå 76.4% av Fibonacci. Prisen har allerede sunket til 1269, ergo så kan man gå utifra at prisen vil synke mot 1231. Prisen berører ikke nivå 61.8%, men, en annen skarp helling er sannsynlig grunnet svinginger på nivå 50%. Traderen kan legge inn en boks under nivå 61.8% med beskrivelsen ?61.8 F W? tilgjengelig på W1, D1 og H4 tidsrammer. På tross av dette nivået, så er det mest sannsynlig at prisen vil falle til et nivå 76.4%. En boks under dette nivået med beskrivelsen ?76.4 F M + H CANDLE W? aktiv på W1, D1 og H4. Hvis prisen går oppover vil den nå 1447, hvor det er en vesentlig region mellom 1447 og 1431. En boks kan plasseres på M så dets beskrivelse kan være ?M F W? som betyr nivå M av et  Fibonacci Flagg i en ukentlig tidsramme. Det kan være synlig på i ukentlig, daglig og H1 tidsramme. Antagelsen kan bli ugyldig så traderen kan skrive inn noen spørsmålstegn i beskrivelsesfeltet. Etter å ha vurdert den siste bølgen, kan traderen flytte Fibonacci på den siste trenden. Det er et Pennant mønster med en stang i tillegg til et triangel mønster på slutten. Den øvre trendlinjen kobler sammen toppene. Traderen må koble sammen dalene med en trendlinje for å identifisere utbruddspunktet.. Fibonacci mønsteret kan flyttes for å spesifisere TP prisen. Nivå H/2 av Fibonacci avgjør at den første TP prisen overlapper på boksen, ergo kan ?H/2 P W? legges til i beskrivelsen. Neste TP pris med H pips er nær en annen boks. Så ?H P W?kan skrives inn i beskrivelsesfeltet. Bekreftelsessignaler øker, så en trader bør henvise til alle dataene i beskrivelse boksen. Hvis en trader kun vurderer triangel mønsteret, så vil man oppdage TP og SL priser. Annen data kan festes til beskrivelsen av boksene som overlapper TP prisene. ?H/2 T W?  i den første boksen og ?H T W? i den andre boksen. Bokser med flere bekreftelser signaler kan markeres ved å endre fargene deres for å spesifisere et høyere viktighetsnivå. Det er ingen andre mønstre på denne siste trenden.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

Det er Engulfing og Dark Cloud candles som viser et sannsynlig prisfall til 1233. Rekkevidden og hevdelsesmarkedet viser at tradere venter for store nyheter eller for en stor hendelse. TP prisen i triangel mønsteret vil være 640 pips lavere enn utbruddspunktet.

Nå, ukentlige tidsrammer i det andre diagrammet. Det er en Bearish Andrew?s Pitchfork på den mest nylige trenden. Prisen har ikke beveget seg vesentlig i de siste ukene, men hvis en trader vurderer den siste bølgen vil han/hun forstå at prisen har vendt tilbake til nivå 38.2% av Fibonacci mønsteret, ergo en videre nedgang er sannsynlig. Utløser linjer kan tegnes opp på dette mønsteret. Denne linjen kan anses som en mektig, dynamisk støtte/motstandslinje.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

På det 3dje diagrammet som har indikatorer, så kan det observeres at CCI er nær nivå -100 så hvis denne linjen blir berørt, vil markedsprisen synke. Trendlinjer kan legges inn under dalene til den siste trenden i RSI. Det er ingen brudd på RSI, ergo, en trader kan ikke utlede noen signaler fra denne indikatoren. AO viser ingen Divergens eller skjult divergens på de siste trendene.

De daglige tidsrammen på det første diagrammet viser de avbildede mønstrene og linjene. Alle mønstre og linjer til de siste bølgene er tilgjengelige. Triangel mønstre er mer innlysende på denne tidsrammen. Rekkeviddemarkedet viser at tradere venter på en nøkkel nyhetsmelding eller en hendelse før de legger inn en ordre i den ønskede retningen. Det eneste gjenstående på denne trenden kan spesifiseres ved å tegne opp en Fibonacci på den. Ergo, en boks kan legges inn på nivå 61.8% med ?61.8 F D? i beskrivelsen. Denne fargen bør endres til en vanlig grønn. Et dynamisk støtte/motstandsnivå kan tegnes opp på denne viktige prisen, en beskrivelse bør også legges til:  ?L D?. Et annet nivå kan legges inn på denne prisen og. Grunnet rekkeviddemarkedet, så er det ingen vesentlige støtte eller motstandslinjer eller nivåer på den mest nylige trenden. Det vil ikke være noen bestemte candlestick på en rekkevidde marked, som den siste trenden i dette diagrammet.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

Andrew?s Pitchfork på det andre diagrammet kan flyttes til en mer presis daglig tidsramme. Det er en Bullish Andrew?s Pitchfork på den siste trenden, dets synlighetsegenskaper bør modifiseres. Ettersom prisen har krysset den 3dje omdreiningslinjen, er kun et salgssignal gyldig.

Trendlinjen legges inn for å avgjøre Trigger punktet som ikke er krysset av prisen enda. Hvis prisen passerer Trigger linjen så bør det fortsette mot TP punktene på det 3dje og 1ste omdreiningspunktene.

På en daglig tidsramme på det 3dje diagrammet, vise de siste trendene at prisen er et Bollinger Band og at bevegelig gjennomsnitt linjer flyttes til sine korrekte posisjoner. Hvis prisen krysser linje 50 mot bunnen, og linje 50 faller lavere enn linje 100, så kan en Bearish trend fortsette mot bunnen. CCI er nær nivå -100 og RSI er nær brudd i sin trendlinje.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

På en H4 tidsramme på det 1ste diagrammet så indikerer dette de nevnte mønstrene og linje grunnet rekkevidde markedet mellom 1300 og 1288 så er det ingen viktige candlestick, mønstre eller linjer. På det 2dje diagrammet så er det den samme tilstanden. Kun et Bullish Andrew?s Pitchfork kan legges inn, hvor det 3dje omdreiningspunktet ikke har blitt formet enda. Trigger linjen vil være på denne trendlinjen. Dets synlighet kan stilles inn på H4. Så prisen brytes 1283 mot bunnen, så kan en rader legge inn en salgsordre. På det 3dje diagrammet, med H4 tidsrammen, CCI og AO viser ingen signal.

Etter alle analysene, kan en trader lagre diagrammene med et bestemt navn for fremtidig referanse. Denne profilen inkluderer 3 diagrammer og alle deres egenskaper.

For å oppsummere, på det 1ste diagrammet med en månedlig tidsramme så er det kjøp inngangspriser på 1154, 1054 og 977, mens inngangsprisene på en salgsordre vil være på 1557. På en ukentlig tidsramme, kan inngangsprisen på andre kjøp og salgsordre avgjøres. Ved å bruke 3 diagrammer kan traderen analysere nøye ethvert symbol. Det er sterkt anbefalt at tradere begynner analysen med en månedlig tidsramme og jobber seg mot en kortere tidsramme.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates