Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Harmonic mønstre

10 1 Vote
Instructor

Harmonic mønstre

Førtifjerde leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen gjennomgås Harmonic mønstre.

Harmonic mønstre

            Harmonic mønstre er basert på et reverseringspunkt utledet fra Fibonacci nivåer som viser potensielle reverseringssoner (Potential Reversal Zones) også kjent som PRZ. Svikt sannsynligheten på et Harmonic mønster er høyt, så traderen må kombinere det med andre bekreftelser hvis han/hun ønsker å legge inn en ordre basert på et Harmonic signal. Bekreftelser kan utledes fra Candlestick mønstre, Indikatorer, Overkjøpt og Oversolgte regioner, Fibonacci nivåer eller sterke støtte og motstandslinjer.

Harmonic mønstre vil ofte produsere ugyldige signaler under forhold som:

Ugyldig signal grunnet prismellomrom som har oppstått under markedets lukketid fra fredag til mandag. Prismellomrommet kan utvikles som et resultat av nøkkel nyheter eller en hendelse i løpet av virkedagene.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

Ugyldig signal grunnet unøyaktig Candlestick analyse. Et candle kan lukke over eller under traderens spekulasjon.

?AB er lik CD? mønsteret er en av de mest populære typene Harmonic mønstre som har en enklere struktur enn andre Harmonic mønstertyper. Som illustrert på grafen, to Fibonacci mønstre må tegnes på tre dreiepunkt. Hvis den første Fibonacci tegnes opp på et AB dreiepunkt, så må trenden returnere til et område mellom 61,8% eller 78,6%. Et reverseringspunkt på denne regionen, kalt C, gjør at trendene endrer retning. En annen Fibonacci bør tegnes opp fra B til C. Trenden må fortsette til et område mellom 127,2% og 161,8% på den andre Fibonacci. Det er mulig for trenden å reversere retningen igjen, fra punkt D. En trader kan legge inn en ordre som er i lik retning fra punkt D. Dette mønsteret har Bullish og Bearish typer og svikts sannsynligheten i dette mønsteret er høyt.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Et eksempel på MT4 har blitt tegnet på en Bearish trend. Markedsprisen har sunket fra punkt A til punkt B, så har det returnert til punkt C som er over 61,8% på den første Fibonacci. Trenden har sunket til punkt D, nær 127% nivå på den andre Fibonacci. Det ble antatt at trenden ville endre retning mot toppen.

Et annet Harmonic mønster kalles Gartley. Det består av 3 forskjellige Fibonacci mønstre med 2 forskjellige TP priser. Både Bullish og Bearish typer har samme prosedyre og relasjoner, men, trend på en Bullish type vil fortsette sin oppadgående trend og på en Bearish modus så vil det synke etter visse svingninger.

Trend beveger seg fra startpunktet X mot punkt A, så reverserer den retningen til den når punkt B. Hvis første Fibonacci tegnes på XA linjen, så bør B være på rundt 61,8% nivået. På et reverseringspunkt B returnerer trenden til retningen og fortsetter til et vist punkt C. Den andre Fibonacci bør tegnes opp på AB og C må være mellom 38,2% and 88,6% på den andre Fibonacci. Etter en annen retningsendring, vil trenden fortsette mot punkt D. Den siste Fibonacci bør tegnes på BC linjen og D må være i en region mellom 127% og 161,8% på den tredje Fibonacci. Punkt D bør være på rundt 78,6% på den første Fibonacci som ble tegnet opp på et XA dreiepunkt. Forholdet mellom punkt B og XA dreiepunktet vises på den stiplede linjen XB. Også, forholdet mellom C og AB linjen er indikert av den stiplede linjen AC. Tilslutt, forholdene mellom D og BC, og D og XA er spesifisert med den stiplede linjen BD og XD, respektivt.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Et eksempel på MT4 plattformen bør klargjøre hvordan man kan utnytte dette mønsteret. På Gull diagrammet så er det en nedadgående trend som har returnert over 61,8% av Fibonacci nivået. Etter at det har møtt dette punktet, synker trenden til et vist punkt som er rundt 61,8%på den andre Fibonacci. Trend retningen har endret mot toppen og frem til den nådde 127% på den tredje Fibonacci. Etter dette punktet så var det tydelig at prisen ville synke.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Butterfly er et annet Harmonic mønster med 3 Fibonacci mønstre hvor trenden begynner fra punkt X. I en Bullish type, når trenden når punkt A så reverserer den retningen mot punkt B. Reverseringspunktet B er på 78, 6% av Fibonacci over XA. Så vil prisen øke mot punkt C som er mellom 38,2% og 88,6% av Fibonacci på AB. Det siste dreiepunktet bør være mot bunnen frem til det berører punkt D. Punkt D må være mellom 161,8%og 261,8% på den tredje Fibonacci, og. D burde være på over 127% og mindre enn 161,8% på den første Fibonacci. Bearish formatet har den samme metoden og prosedyren.

Et eksempel på en Bearish Butterfly på MT4 har allerede blitt tegnet opp. Relasjonen mellom punktene og linjene er spesifisert. To bølger med visse topp-punkt og dal høyder. Tilslutt har trenden sunket fra det siste punktet som var et bra punkt å legge inn en salgsordre.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

A Bat mønster er en annen Harmonic mønster type med 3 Fibonacci mønstre. Prisen begynner sin bevegelse fra X til A, så AB dreiepunktet burde returnere til regionen mellom 38,2% og 50%. Trenden returnerer fra B til punkt C, som er mellom 38,2% og 88,6% av Fibonacci AB. Det endelige dreiepunktet fra C til D har en motstående retning i forhold til BC. Punkt D bør være i området mellom 161,8% og 261,8% av BC, pluss 88,6% til XA. Trenden vil antagelig endre retning fra punkt D.

Et Bat mønster eksempel på MT4 vises for å spesifisere dets form og forhold. To sammenkoblede bølger har formet et gyldig Bat mønster.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

Den siste typen Harmonic mønster studert i denne leksjonen er Crab mønsteret. Første dreiepunkt er fra X til A, etterfulgt av et AB dreiepunkt på regionen mellom 38,2% og 61,8% XA. BC dreiepunktet med den motgående retningen til AB er i området mellom 38,2% og 88,6% av AB. Et annet reverseringsdreiepunkt, CD, som er over 224% og mindre enn 361,8% av BC. Punkt D er rundt 161,8% av Fibonacci over XA.

Det er et eksempel på MT4 som viser et Crab mønster med dets relasjoner og betingelser.

Det er andre Harmonic mønstre, slik som:

5-0 mønster

Shark mønster

3Drives mønster

Alternate Bat mønster

Tradere kan finne fullstendig utdanningsmateriale på nettsiden Harmonictrader.com. Det er anbefalt at tradere utnytter gratis indikatorene som er tilgjengelig på internett som kan tegne Harmonic mønstre automatisk.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates