Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Indikatorer og Oscillatorer

0 0 Vote
Instructor

Indikatorer og Oscillatorer

Trettisyvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne seksjonen studeres Indikatorer og Oscillators.

Indikatorer

Indikatorer er svært mye brukt i tekniske analyser gjort av tradere. Indikatorer regnes ut ved hjelp av markedsinformasjon i visse formler. Denne informasjonen kan utledes fra forskjellige kilder slik som Åpen, Lukket, Høy og Lav priser, i tillegg til transaksjonsvolumer. Traderen kan ikke forutse bevegelsen og målprisen ved å kun analysere trenden i diagrammet, så han/hun må utnytte indikatorer som et instrument for å se fremtidige trender i markedet. På tross av den store bruken av indikatorer slik som Bevegelig Gjennomsnitt (Moving Average), foretrekker noen tradere fremdeles å utnytte kompliserte indikatorer slik som Stochastic.

Indikatorer kan anvendes på tre forskjellige måter:

  1.  Varsling: De advarer tradere om ønsket eller utbruddspunkt for å legge inn en ordre.
  2. Bekreftelse: de advarer tradere at et mønster eller en trend formes og at prisen er på vei mot målprisen.
  3. Forutsigelse: De advarer tradere om et fremtidig mønster eller en trend mot en viss pris.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Det vil være fordelaktig å bruke 2 eller 3 indikatorer samtidig, mens det å bruke mer enn 5 indikatorer er nytteløst.

Indikatorer kan klassifiseres inn i to typer: Ledende og Slepende (Leading and Lagging) indikatorer.

Ledende indikatorer slik som RSI og CCI kan forutse fremtidige trender og et mål.

Slepende indikatorer kan brukes på gjeldende trend og når de bekrefter den gjeldende retningen, er de svært nyttige på kraftige trender. Disse indikatorene, slik som Bevegelig gjennomsnitt, er ineffektive på Range eller Sideway markeder.

Oscillators

Oscillators er indikatorer som har en vekslende måte som er bundet mellom 2 grenser som vil endres med tiden. De kan kategoriseres inn i to typer: Centred og Banded Oscillators.

Centred Oscillatorer som svinger på et vist nivå kan brukes for å bestemme retningen på en markedstrend.

Banded Oscillators svinger mellom Overbought (overkjøpt) og  Oversold (oversolgt)regioner, slik som RSI.

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

Det er mer enn 18,000 indikatorer og oscillators. På tross av at noen forhåndsdefinerte indikatorer er tilgjengelig på MT4 plattformen så kan tradere fremdeles opprette skreddersydde indikatorer for å utvikle bedre indikatorer for deres handler. Det er noen utbredte indikatorer som er som følger:

MA eller Bevegelig gjennomsnitt (Moving Average)

CCI eller Commodity Channel Index

RSI eller Relative Strength Index (Relativ styrke indeks)

MACD eller Moving Average Convergence/ Divergence

Bollinger Band

Ichimoku

Stochastic

Disse er alle tilgjengelig på både MT4 og MT5 plattformer.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates