Introduction to Candlesticks - High and Low, Open and Close Price

Introduksjon til Candlesticks

0 0 Vote
Instructor

Introduksjon til Candlesticks

Tjuetredje leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Denne leksjonen er en introduksjon til candlesticks, altså candlestick, japansk candlesticks, candlesticks detaljer, oppadgående og nedadgående candlesticks pluss at candlesticks startpunkt, profittlinje og tapslinje vil bli diskutert.

Candlestick

Candlestick eller japansk candlestick ble først nevnt og brukt av japanske tradere. Formen på candlesticken beskriver kjøperen og selgerens følelser i tillegg til deres følelser om sine kjøp og selg ordre.

Bruken av candlestick

Teknisk analyse av candlestick er viktigst når det kommer til fremtidig markedstrend, så børs informasjon fra alle land er gitt i en japansk candlestick stil med samme pris og funksjoner, ettersom informasjonen er representert av en enkelt børs organisasjon. På den andre siden, det utenlandske valuta markedet er et interbank nettverk, så stilen på de japanske candlesticks representeres av forskjellige meglere som har forskjellige funksjoner og pris, tatt i betraktning at hver markedstilbyder har forskjellig tidssone. Formen, high, low, åpen og lukkete priser representert av de forskjellige meglerene viser stor variasjon.

Introduction to Candlesticks - Japanese Style - Stock Exchange Market Application - Time Zone Frame MetaTrader

De beste og mest nøyaktige candles tilbys av FXPro med en lang prishistorie som er nyttig for bedre tekniske analyser, spesielt på råvarer slik som Olje og Gull. Noen meglere presenterer kun en begrenset tidsramme for sin prishistorikk og på slike råvarer kan dette være problematisk.

Volumet handlet på børsen er pålitelig ettersom informasjonen er presentert av en enkelt organisasjon, Børsen, men transaksjonsvolumet er ikke gyldig. Hvis en trader ønsker å sjekke transaksjonsvolumet i Forex markedet så vil det vær mer passende å sjekke dette på FXPro, FXCM, IG og OANDA plattformene grunnet deres høye antall kunder. Det er mer enn 140 candlestick typer med forskjellige kredibilitets forholdstall. Candlestick er mer pålitelig i H4 og med en lengre tidsramme. Tekniske analyser som tilbys via candlestick informasjonen er mer troverdig når en trader bruker H4 eller en lengre tidsramme. Candlestick har mindre pålitelig resultat på en kortere tidsramme grunnet skarpe pris variasjoner.

Det er forskjellige candlesticks basert på nummer som brukes i tekniske analyser.

Introduction to Candlesticks - Forex Market and Financial Market - Price Market in Time-frame - Lot Size

Tekniske analyser kan være basert på en candlestick.

Teknisk analyse kan gjøres på mer enn et candle, 2 til 5 candles. Samhandlingen mellom candles har en vesentlig effekt på den tekniske analysen.

Candles kan klassifiseres basert på sin betydning.

  1. Høy betydning
  2. Moderat betydning
  3. Lav betydning

De mest anvendelige candles har en høy betydning på teknisk analyse.

En candlestick sine forskjellige deler:

Candle har en hoveddel, også kalt en reell kropp. Åpen er prisen som former candle. Lukket er prisen når candle er avsluttet. High betyr den høyeste summen candle har møtt. Low er den laveste prisen candle har berørt. Området mellom kroppen og High/low prisene kalles Shadow (skygge). Den øverste skyggen er mellom High og hoveddelen, mens den lavere skyggen er mellom hoveddelen og low. Det bør ikke være en skygge på et candle.

Introduction to Candlesticks - Main Body, High and Low Prices, Opening and Closing Price of Candlstick

Candle typer

Candlestick kan kategoriseres inn i to grupper: Økende eller Bullish og Synkende eller Bearish;

Økende eller Bullish candlestick, hvor den åpne posisjonen er lokalisert under en lukket posisjon er illustrert i bildet til venstre. Prisen begynner fra en åpen posisjon, over en tidsperiode, med noen prisendringer så lukker det på en sum som er høyere enn inngangsprisen.

Synkende eller Bearish candlestick, hvor den åpne posisjonen er lokalisert høyere enn lukket posisjonen, vises i bildet til høyre. Prisen begynner fra åpen posisjonen, etter en tidsperiode, med noen endringer så lukker den på en sum som er  lavere enn inngangsprisen

Hig og Low priser i begge er de samme.

Ordreprisens inngang er forskjellig, avhengig av candlestick typen. I en Bullish candlestick, så skal ordreprisen være mer enn prisen i en gitt candlestick. Buy ordre inngangsprisen må være over candlestick High pris. I en Bearish candlestick så må selg ordren være lavere enn lav pris i en bestemt candlestick.

Det er anbefalt at tradere legger inn sine initiale ordre med 3 pips fra candles i H4 tidsrammen. Mellomrommet for daglig, ukentlig og måndlig vil være 5,7 og 10 pips respektivt. Denne metoden reduserer sjansen for mislykkete teknisk analyser basert på candlestick.

Introduction to Candlesticks - Bullish and Bearish Type - Higher and Lower Shadow Price

TP til en Buy ordre på en Bullish candlestick bør plasseres over High prisen til et gitt candle plus lengden av candle. SL på denne ordre bør plasseres på Low pris i candlestick.

TP til en Sell order på en Bearish candlestick bør plassers på Low pris til det gitte candle minus lengden til candle. SL bør være på Low prisen til den gitte candlestick.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates