Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Introduksjon til Fibonacci Retracement og Expansion

0 0 Vote
Instructor

Introduksjon til Fibonacci Retracement og Expansion

Tjuesyvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen gis en introduksjon til Fibonacci Retracement og Expansion, Fibonacci regler og detaljer.

Fibonacci teori

Leonardo Pisano Bigollo, også kjent som Leonardo Fibonacci, en italiensk matematiker, la frem sin teori om befolkningsvekst forholdstall i en formel. Tall sekvensen som ble regnet ut av Fibonacci formelen er hentet ut fra naturlige ordre, slik som avstanden mellom stjerner eller til og med posisjonen til menneskelige organer. Tallene regnes ut ved å legge til de siste to tallene på denne måten:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55?

Resultatet til et gitt Fibonacci tall deles med et annet Fibonacci tall , og dette brukes svært mye i finansmarkedet. Sekvensen er:

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

0 - 23.6% - 38.2% - 50% - 61.8% - 76.4% - 88.6% - 1 ? 1.27 - ??

Tallene mellom 0 og 1 kan representeres i prosentsatser som har utviklet støttenivåer, mens tallene over 1 skaper motstandsnivåer. Støttenivåene brukes i Retracement Fibonacci, mens motstandsnivåer brukes i Expansion Fibonacci.

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement kan tegnes opp mellom to dreiepunkt, som viser sannsynlige støttenivåer. Effekten på hvert nivå kan være anvendelig med mindre den krysses av markedsprisen. Hvis markedsprisen når høyere nivåer, har trenden en høyere tilbøyelighet til å endre retning. Tatt i betraktning at Fibonacci regnes mellom to reverspunkter; nivåene er støttende når en trader ser hele trendretningen. Ellers hvis en trader avgjør retningen av trenden etter at den når 0 nivået så vil Fibonacci nivåene fungere som motstand..

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

 Eksempler på MT4 kan gjennomgås for å få en større forståelse for dette. Tradere kan finne Fibonacci knappene i verktøylinjen. Hvis de ikke vises i verktøylinjen så kan en trader høyre-klikke på verktøylinjen, gjennom tilpassingsmuligheten i menyen kan en trader sette inn ethvert valg fra Tilgjengelig listen til Valgte listen. Et dreiepunkt kan velges for å tegne en Fibonacci Retracement på. Dreiepunktets høyt og lavt punkt er koblet sammen. Etter å ha plassert Fibonacci, kan en trader høyre-klikke på den røde linjen for å åpne egenskaper vinduet. 76.4%nivå kan legges til Fibo nivåfanen, en trader må føre inn 0.764 i nivåfeltet, pluss i beskrivelsesfeltet så kan en trader skrive inn 76.4. Hovedtrenden er oppadgående så en trader bør ta Fibonacci effekten i betraktning på retningen etter at det treffer 0 nivået. Prisen har nådd 23.6 støttelinjen som har hatt liten effekt på trenden mens 38.2 og 50 nivået ikke hadde en signifikant effekt. Retningen har endret fra oppadgående når prisen nådde 61.8. Noen Fibonacci nivåer er ikke viktig, så nivåer kan ha en sannsynlig innflytelse på trenden. På 61.8 så er det et annet nivå så den antatte prisen ville endre retningen mot en oppadgående. Et annet eksempel kan tegnes inn på et annet dreiepunkt. På en nedadgående trend, en Fibonacci Retracement  kan legges inn på prisen hvor trendretningen har endres på 23.6, 50, 76.4 og 88.6 mens 38.2 og 61.8 ikke har hatt en effekt på prisbevegelsen. Jo lengre dreiepunkt som velges jo kraftigere effekt kan Fibonacci ha på pristrenden. Tatt i betraktning nivået som vil være effektivt, med mindre det krysses av markedsprisen,  23.6 var ikke effektiv mer etter at det passerte prisen akkurat som nivå 50. Traderen kan dele opp Fibonacci inn i fire hoveddeler, første seksjon fra 0 til 38.2, andre del fra 38.2 til 61.8, tredje fra 61.8 til 88.6, og den siste fra 88. 6 til 100. Når prisen svinger i den første regionen, så vil den bekreftede retningen være svært sannsynlig hvis markedets prisen passerer 0 nivået. Trendens styrke mot å gå bekreftende retning synker etter hvert som markedsprisen når et høyere området i Fibonacci. Hvis prisen når den andre seksjonen, fortsetter det dens foregående trend mot 0; etter å ha krysset 0 nivået, er sannsynligheten for en bekreftende retning normal. Hvis prisen møter 3dje og 4dje regioner, så vil den bekreftende retningen mot 0 nivået ikke være sannsynlig.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Hvis markedsprisen passerer 0 nivået, så må en trader oppdatere Fibonacci 0 punktet. For eksempel, en trader vil plassere 0 nivået på enden av dreiepunktet, som er endret til et lavere punkt etter at markedsprisen fortsetter til et nytt nivå og igjen så kan den oppdateres til en ny stats. På det siste 0 nivået, viser Fibonacci signifikante nivåer på 38.2, 50 og 61.8.

Fibonacci Expansions

Fibonacci Expansions indikerer sannsynlig motstand mot den gjeldende markedstrenden. Det vil være nyttig ved siden av noen mønstre slik som Flag eller Head og Shoulder. Nivå satser kan defineres basert på strategiene som en trader velger.

På MT4, kan en trader trekke Fibonacci Expansions på en oppadgående trend, som har et midt og sluttpunkt. Gjennom høyre-klikk menyen, utvidelse egenskapene, så kan Fibo nivåene modifiseres av traderen. De interne og eksterne nivåene er tilgjengelig i denne fanen så en trader kan modifisere eller legge inn et annet nivå hvor nivåsatsen vil anses å være høyere enn 1. Sluttpunktet kan enkelt flyttes av en trader. Hvis lengden på den røde linjen fra start til midtpunktet anses å være 100%, så vil 61.8 bety at nivået er 61.8% av dreiepunkt lengden som er høyere enn midten av Fibonacci. Mellomrommet mellom midtpunktet og 100 nivået er lik lengden på dreiepunktet. Dette kan enkelt sjekkes i MT4 ved å plassere den samme Fibonacci over det foregående mønsteret.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Traderen kan bruke Fibonacci Retracement på en trend og skrive inn noen nivåer for å vise Fibonacci Expansions. Via høyre-klikk menyen, i Fibo nivåene på Fibo egenskaper så kan en trader legge til nye nivåer; -0.5 i nivåfeltet og h/2 i beskrivelse feltet, -1 i nivåfeltet og h i beskrivelsesfeltet. h/2 og h nivåene legger til Fibonacci Expansions funksjonene til en gitt Fibonacci Retracement for å ta hensyn til fremtidige TP priser og målpriser.

Det er flere Fibonacci typer på PForex.com som tradere kan studere når det passer, men de mest vanlige typene er Retracement og Expansions.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates