MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - Forex

MACD indikator

0 0 Vote
Instructor

MACD indikator

Førtiførste leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil MACD indikatoren bli studert inngående.

MACD

MACD, Moving Average Convergence Divergence, består av tre bevegelige gjennomsnitt (Moving Average) indikatorer med forskjellige mellomrom. MACD hjelper tradere å:

Oppdage trendretning

Bullish trend: Når MACD barene er høyere enn nivå 0.

Bearish trend: Når MACD barene er lavere enn nivå 0.

På en MT4 plattform så kan en trader sette inn en MACD indikator fra Oscillators muligheten på indikator menyen. På MACD vinduet så er det 3 felt hvor en trader kan avgjøre verdien til hver MA. MACD vil bli plassert i bunndiagrammet. Traderen kan sette inn en linje på nivå 0 fra Nivåfanen på MACD egenskapene. Når barene er høyere enn nivå 0, viser markedsprisen en oppadgående retning. Når barene er lavere enn nivå 0, synker markedsprisen. Ergo, MACD vise retningen til markedsprisen.

MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - SMA , EMA and Periods Properties

Smale Kjøp og Selg signaler

Bullish signal: Når barene er høyere enn nivå 0 og krysser signal linjen mot toppen.

Bearish signal: Når barene er lavere enn nivå 0 og krysser signal linjen mot bunnen.

For eksempel, det er et punkt hvor en rød signal linje er høyere enn barene, samtidig som ingen av dem er lavere enn nivå 0. Traderen kunne legge inn en salgsordre ettersom dette salgssignalet ble produsert. Det er et annet punkt som produserer salgssignalet igjen. Dette er et eksempel på et kjøpsignal. Selv om barene allerede har passert nivå 0 mot toppen, har fremdeles ikke den røde signallinjen gått over nivå 0. Erg, traderen må vente til signallinjen harp passert nivå 0 før de legger innen kjøpsordre. Ettersom MACD består bevegelige gjennomsnitt (Moving Average)indikatorer, er MACD basert på trendbevegelser og retning. Det er flere kjøpssignaler på en oppadgående trend, ergo, traderen kan legge inn en kjøpsordre på noen priser.

MACD Indicator - Buy and Sell Signals - Technical Analysis of Forex Market on MetaTrader MT 4

Konvergens og divergens mellom markedspris og en oscillator vil bli diskutert i den neste leksjonen.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates