MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Menu and Timeframes

MetaTrader 4 handelsplattform

4 1 Vote
Instructor

MetaTrader 4 handelsplattform

Nittende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil vi anmelde MetaTrader 4 handels plattform, den mest vanlige plattformen for handling på finansmarkedet. Installasjon og oppsett prosedyren til MT4 har vært gjennomgått før, så i denne leksjonen vil vi se på detaljene i denne plattformen. Etter å ha startet opp MT4, vil en slik figur vises på din skjerm.

Generell informasjon

Det er mye informasjon som vises i grensesnittet, slik som kontonummeret øverst til venstre. Plattformtypen, valgt symbol og dets tid vises nær kontonummeret. Alle funksjonene er plassert i horisontale faner slik som Fil, Vis og Sett inn som er under kontonummeret. Noen funksjoner inne i hver fane vil utføres separat i de lavere seksjonene. Aktuelle alternativer kan samles av brukeren i Hovedmeny baren. Standard baren er fylt med omfattende funksjoner, som kan erstattes eller fjernes av brukeren. På en predefinert Meny bar, vil første knappen på venstre side legge til et nytt diagram på skjermen, mens andre viktige alternativ knapper er plassert på dette båndet nær Legg til diagram knappen. Brukere kan også legge inn en ordre ved å velge Ny ordre knappen på dette båndet. Neste bånd inneholder flere forskjellige diagram former samt tidsjusteringer, maler og indikatorer knapper.

MetaTrader 4 Trading Platform - Symbols, Orders, Account Number and Owner - Chart Menu and Templates

Markeds overvåkning

I Markeds overvåkningsvinduet vises de fleste symboler med deres utrops & bud priser. Brukeren må høyre klikke på det ønskede symbolet for å åpne valgene knyttet til dette. Velger man Diagram vindu fra Alternativer menyen til et hvilket som helst symbol, vil et nytt diagram med det aktuelle symbolet vises på skjermen. Her kan en bruker enkelt fjerne eller endre størrelse på ethvert diagram. Brukere kan også dra & slippe ethvert favoritt markert symbol til et gjeldende diagram for å se markedsprisen. Denne muligheten erstatter det forrige diagrammet uten å nullstille diagramvinduets spesifikasjoner.

MetaTrader 4 Trading Platform - Trading Software Windows Specification - Chart Menu MT4 - Trading Manu

Tick diagram:

Brukeren kan velge Tick diagram muligheten på en symbol alternativ meny for å se prisbevegelsen på hver verdiendring i markedet. Flere endringer kan skje i løpet av bare 10 sekunder.

Skjul/Vis:

På symbol alternativ menyen kan en bruker enten skjule eller vise det valgte symbolet. Å skjule uønskede symboler øker plattformfarten og dataoppfriskings hyppigheten.

Skjul/Vis alle:

?Skjul alle? muligheten fjerner alle symbolene utenom de som har åpne diagrammer på skjermen. ?Vis alle? muligheten hjelper en bruker å finne et symbol de ser etter.

Symbol:

Å velge symbol alternativet hjelper brukeren å finne et foretrukket symbol, som ikke står på symbol listen. Klikk på + (pluss) tegnet for å åpne symbolene i det valgte markedet. Ved å dobbeltklikke på symbolet, vil Skjul/Vis karakteristikkene til det symbolet endres. Egenskapene til det valgte symbolet kan granskes ved å trykke på Egenskaper knappen til høyre i vinduet.

MetaTrader 4 Trading Platform - High and Low, Pup-up Menu - Tick Chart, Hide and Show All Screen Options of MT4

Det er og andre tilgjengelige alternativer, slik som høy/lav, tid, auto sortering og pop-up pris. Ved å klikke på Pop-up pris så vil prisene vises som sifre. Vanligvis, hvis du ser i vekslingsbutikker så vil du se disse som tabeller, ettersom de er enklere for vanlige personer å forstå.

Setts:

Etter å ha samlet de ønskede symbolene og fjernet de som ikke er ønsket, kan brukeren lagre en liste med symboler for å gjøre dette mer praktisk. Brukere kan importere enhver lagret liste ved å klikke på denne fra Setts muligheten. Å fjerne en type symboler er også mulig her.

Programplattform

Kontoer:

Et individ kan ha flere forskjellige kontoer hos forskjellige meglere. Det er irriterende å laste ned plattformene til alle meglerne. Brukere kan enkelt legge hans/hennes konto til i et og samme program ved å legge inn brukernavn, passord, server og andre detaljer. Bekreftede kontoer blir så arrangert i Konto seksjonen i den gitte meglerens mappe. Brukeren kan enkelt endre hans/hennes konto i plattformen ved å dobbeltklikke på den foretrukne mappen.

MetaTrader 4 Trading Platform - Navigator Window - Live and Demo Trading Accounts in Brokers

En reell (live) konto ved siden av to demo kontoer i FXPRO og ICMBroker er lagt opp for å illustrere med praktiske eksempler på hvordan handle med forskjellige kontoer på MT4. MT4 indikerer om en konto er en demo eller reell og klassifiserer dem i mapper i henhold til meglerselskapets navn.

Indikatorer:

Alle de installerte indikatorene vises og kategoriseres basert på sine karakteristikker. En tilpasset eller helt ny indikator kan legges inn ved å laste ned filen. Brukeren må kopiere filen inn i en viss under-mappe i MT4 mappen. Hver megler har en forskjellig destinasjons mappe for å lime indikatorer filen inn i, så en bruker må gjenkjenne destinasjons mappens navn. For eksempel, i FXPRO MT4 mappen så er det en undermappe kalt MQL4. En bruker må lime inn indikatoren inn i denne undermappen. Etterpå vises indikatoren og er tilgjengelig i Indikator menyen.

MetaTrader 4 Trading Platform - MASCD, Alligator, Momentum, Moving Average and Awesome Indicators

Ekspert rådgiver:

Enhver ekspert rådgiver er representert i Expert rådgiver menyen. Som nevnt før, en bruker kan nyttiggjøre seg disse ekspertene som en hjelp for å forutse markeds bevegelsene. Brukere får enkelt tilgang til en foretrukket ekspert gjennom Ekspert rådgiver menyen.

Terminal

Handler:

Terminalvinduet i bunnen av skjermen har forskjellige spesifikasjoner som kan velges via fanene på den nederste delen. Den første fanen er Handel som viser åpne handler med deres funksjoner slik som ordretid og pris, type, lot, størrelse, symbol, margin, kommisjon, valutaswap og summen av oppnådd tap eller gevinst. Den kombinerte balansen for alle de åpne handlene i tillegg til andre spesifikasjoner vises.

MetaTrader 4 Trading Platform - Expert Advisor EA Menu and Terminals - Lot Size - Margin Call - Commission

Konto historikk:

Konto historikk viser alle transaksjoner, sortert per ordretidspunkt, utført av den kontoen i en spesifikk tidsramme som kan modifiseres av brukeren. Ved å høyre klikke på dette vinduet får brukeren opp tidsjusterings menyen i tillegg til noen passende alternativer for videre bruk. ?All Historikk? representerer alle transaksjonene fra oppstarten når brukeren begynte å handle. De siste 3 måneder henter handler som er gjort de siste 3 måneder. Brukeren kan definere en valgfri tidsperiode ved å velge ?Spesiell periode?. Flere tidsperioder er tilgjengelig i ?Spesiell periode.?

Nyheter:

Nyheter fra finansmarkeder inkludert globale hendelser kan bli presentert her av megleren ansvarlig for plattformen.

Varsler:

Via Varslings fanen så kan brukeren sette opp et varsel på MT4 plattformen. Dette kan dekke handlingstype, utløpstid, symbol, ordre type, målpris, varsel lyd og time-out sum og dette settes av brukeren.

MetaTrader 4 Trading Platform - Action Type and Expiration Type with Target Price - Candlestick Chart

Innboks:

Dette er en viktig del av MT4 og en bruker kan sjekke innboksen ofte. Enhver endring for det gitte symbolet, utløpstiden på kontrakter slik som Olje eller andre viktige modifiseringer av en megler vil bli presentert i denne fanen. Det viktigste emnet er utløpsdatoen på visse CFD?er som en bruker bør merke seg hvis han/hun har en åpen handel på dem.

Andre:

I tillegg til disse viktige fanene, tilbyr Terminal vinduet flere funksjoner slik som Signal, Kodebase og Journal som inneholder noe nyttig informasjon.

Terminal vinduet vil være fordelaktig for en bruker for å gå igjennom åpne handler slik som Carry trade, som nevnt i foregående leksjoner, for å hente inn nyttig informasjon slik som valutaswap, profitt/tap og kommisjon. Dette er åpne handler som vi har bestilt via en demokonto. Det var en kort beskrivelse i Terminalvinduet.

La oss se på øverste del av plattformen. En bruker kan fjerne ethvert vindu ved å klikke på Lukke knappen i det vinduet eller bruke verktøylinjen på toppen av skjermen for å vise eller skjule vinduer. Å lukke uønskede vinduer eller sette mindre størrelse vil hjelpe tradere å få økt konsentrasjonen og rette fokuset mot essensielle vinduer.

 Ny ordre seksjonen vil blir diskutert i kommende leksjoner. Som nevnt før, verktøylinjen øverst i skjermbilde kan fjernes eller enkelt erstattet av tradere. Auto Trading delen er sjelden brukt av tradere. Brukeren kan høyre klikke på den ønskede verktøylinjen for å åpne menyvinduet. Etter å ha valgt Spesiell, åpnes et nytt vindu hvor bruken kan sette inn favoritt seksjoner eller fjerne sjelden brukte knapper slik som Strategi tester, Tester, Datavindu eller til og med Auto handel. Ved å ha færre knapper og vinduer på skjermen så kan traderes fokus øke og gi flere vellykkede handler.

MetaTrader 4 Trading Platform - CFD Expiration - Mail Box and Terminal Windows - Experts - Swap Profit

Diagram typer

Market diagrammer kan illustreres på tre forskjellige måter: Bar diagram, Candlestick og Linjediagram. Traderen kan bruke Zoom- inn eller Zoom-Ut knappen for å få flere presise markedspriser og indekser i diagrammet. Å bruke zoom-inn i søylediagram modus er svært fordelaktig, spesielt for amatør tradere.

Auto bla

Auto bla knappen gir traderen muligheten til å aktivere eller ikke-aktivere auto bla muligheten. Ved hver pris-skift i markedet, selv på 1 pip, vil diagrammet fornyes så det alltid viser de siste verdiene. Når en trader går igjennom markedsprisen senere, så kan det være svært mye informasjon ettersom hver eneste prisendring gjør at tidsrammen oppdateres med det aller siste. Ved å klikke på Auto bla knappen kan denne muligheten stenges.

Diagrambytte

Hvis markedsprisens avslutning ikke er tydelig nok, kan en bruker benytte seg av Diagrambytte-knappen for å endre markedsprisen til venstre for å få en mer ønskelig visning og analyse i diagrammet og markedsprisen. For eksempel, hvis en trader ønsker å analysere denne regionen så er det relativt vanskelig. Derfor vil en trader aktivere et Diagrambytte og en grå pil vises på toppen av diagrammet for å modifisere skift frekvensen. Pilen tillater en trader å opprette et ønskelig mellomrom mellom markedsprisen og kanten på diagrammet.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Shift and Type - Bar, Candlestick and Line Chart - Auto Scroll Chart

Indikatorer og oscillators

En trader kan feste indikatorer og oscillators på valgte diagram med Indikatorer ?Legg til? knappen. For eksempel, en trader kan ønske å legge til CCI (Commodity Channel Index) på diagrammet ved å velge den fra Indikator menyen. Etter å ha festet CCI, kan indikator egenskaper menyen vises ved å høyre klikke på den. Størrelsen, farge og alternativ nivå kan modifiseres i Egenskaper menyen. Hvis en trader ønsker å legge til et 0 nivå så kan dette enkelt gjøres her. Ved å velge ?Slett? alternativet fjernes indikatoren enkelt fra diagrammet.

Perioder

Tidsrommet til et gitt diagram kan endres av en trader fra Perioder nedtrekks-menyen. Dens separate tidsrom vises på det nederste nivået på den øverste verktøylinjen.

Maler

Tradere kan lagre ønskede maler med dette alternativet, som vil bli beskrevet i detalj senere.

Forskjellige tidsrom

På det nederste båndet i verktøylinjen vil det vises forskjellige tidsrom. M står for minutt mens T, D og MM står for Time, Dag og måned respektivt. Som akronym står numrene for varigheten på den perioden. For eksempel, M30 viser 30 minutter mens D1 står for 1 dag.

MetaTrader 4 Trading Platform - Indicator and Oscillator CCI, RSI and Moving Average - MT4 Templates and Time Periods

Markør

Hvis en bruker beveger markøren i et diagram, vil viktig informasjon vises på bunnen av skjermen. Den første boksen viser tidsrammen på et diagram hvor markøren er. Tatt i betraktning at brukeren har endret diagram modus til candle stick, vil hver candle stick ha en Åpen pris, forkortet til O, som vises i neste boks. H og L illustrer høy og lav pris på den candle stick.  S (C) står for Slutt pris på det gitte candlestick. Transaksjons-volumet vises i den siste databoksen.

Trådkors

Hvis en bruker endrer markørstilen til trådkors, vil både pris og tid vises på skjermen. Traderen kan finne ut mer detaljer som gjelder for en candlestick i tillegg til mer praktiske markør-handlinger på forskjellige tidsrammer og priser. Hvis en trader trenger å se pip summen, hvis prisen har flyttet seg fra et vist punkt, kan han/hun enkelt venstre klikke på det opprinnelige punktet og dra markøren til destinasjonspunktet. Mer informasjon vises på høyre side av markøren, antall candlestick og pips mellom to punkter, i tillegg til markedsprisen hvor markøren står. For eksempel, antall candler som er krysset er 3 og hvis markøren går videre så øker denne summen. Det andre sifferet viser 100 pips forskjell mellom to punkt og det tredje tallet er markedsprisen.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Cursor with Price Value of Financial Market Trend - Traded Volume Lot Size

Vertikal linje

Vertikal linje kan trekkes på diagrammet ved å velge Vertikal linje knappen. Denne linjen kan enkelt flyttes eller slettes av traderen etter å ha valgt den ved å dobbeltklikke på den.

Horisontal linje

Denne linjen har samme egenskaper og prosedyrer som den vertikale linjen, men den kan bli trukket horisontalt.

Trendlinje

En mer sofistikert linje er Trendlinjen som kan trekkes i en konisk form. Traderen kan klikke på startpunktet for å dra en skrå linje. Hvis en trader ønsker å modifisere denne linjen kan han/hun dobbeltklikke på linjen og 3 firkant punkter vil vises på linjen. Hvis en trader ønsker å flytte start-punktet må han/hun dra i det venstre punktet. Trendlinjen kan flyttes ved å endre posisjonen på midt-punktet, men hellingen vil forbli uendret. Til slutt, det høyre punktet er nyttig når en trader ønsker å modifisere en trendlinjes helling. Hvis en bruker ønsker å fjerne den ubegrensede lengden, bør han/hun dobbeltklikke på linjen så høyreklikke på den. Etter å ha valgt Trendlinje egenskaper, bør traderen fjerne markeringen til Ray bok i Parameter fanen. I denne tilstanden vil den høyre boksen endre hellingen i Trendlinjens lengde, akkurat som det venstre firkant kontroll punktet. Traderen kan også velge Slett for å fjerne Trendlinjen.

MetaTrader 4 Trading Platform - Vertical and Horizontal Line with Start Spot and Slope Trend Line

 Tekst

Trader kan ønske å legge til en tekst til diagrammet ved å trykke på Tekst knappen på verktøylinjen. Plasseringen av en tekst kan enkelt endres.

Piler

Tradere kan plassere former på diagrammet ved å bruke Pil menyen. Fra Egenskaper menyen for den formen så kan en bruker modifisere fargen, størrelsen og enhver tilhørende tekst.

Tilpassing

Ethvert uønsket alternativ og/eller knapp kan fjernes som nevnt før. Verktøylinjen uten uønskede knapper hjelper en trader å utvikle en mer passende omgivelse og miljø.  En kompakt verktøylinje, begrenset til 1 linje, skaper mer plass for et diagram, og dermed også mer passende omgivelser for høyere effektivitet. Tilpassing av verktøylinjen er avhengig av en brukers trading vaner.

Tilkobling

En trader kan sjekke internett tilkoblingen til plattformen, dets fart i Kilobytes nederst på høyre siden av skjermen. Klikker man på internett boksen åpnes server liste til den gitte megleren hvor brukeren har en konto. Her er flere servere indeksert for traderens referanse, i tilfelle han/hun ønsker å endre en av dem. I oppstarten så vil den raskeste og beste tilgjengelige serveren velges, men, en trader kan endre serveren hvis de ønsker det. Noen ganger så vil en trader foretrekker å hente opp en server basert på dets plassering. For eksempel, i denne demo kontoen så kan en trader endre serveren til en av de som står oppført nedenfor.

MetaTrader 4 Trading Platform - MT4 Server Address of Broker - Arrows and Text Field

Vindu

I diagram-seksjonen kan en trader endre vindusvisningen. Flere diagram med visse symboler vises så en bruker kan observere dem alle samtidig eller han/hun kan bruke full-størrelse muligheten til et diagram for å endre størrelsen for å få bedre fokus på et bestemt symbol. Traderen kan gjenopprette den foregående størrelsen ved å trykke på dette alternativet igjen. Plasseringen av et diagram kan modifiseres av traderen basert på de ønskede symbolene. Markedsovervåknings-vinduet er ikke den eneste måten for å åpne et symbol diagram.

Nederst på høyre side på diagrammet, akkurat på tidsperioden, kan brukeren dobbeltklikke for å aktivere et attraktivt alternativ hvor traderen manuelt kan velge et symbol i tillegg til tidsperiode typen. For eksempel, på GBPUSD diagrammet, kan brukeren skrive inn EURUSD og så trykke retur. Så symbolet på diagrammet endres til EURUSD. Tidsperioden kan stilles inn til 4 timer ved å skrive inn H4 etter EURUSD, tatt i betraktning at akronymet til hver tidsramme skal skrives med store bokstaver. Hvis en trader ønsker å kun endre tidsperioden, fører han/hun inn kun den foretrukne tidsperioden etterfulgt av Retur knappen.

MetaTrader 4 Trading Platform - Time-frame and Chart Windows - Symbol Windows and Charts

Diagram menyen:

Hvis en trader høyreklikker på diagrammet, åpnes diagram menyen som består av forskjellige nevneverdige muligheter, slik som salg/kjøp og stopp/grense, som er i handels seksjonen. Ny ordre vinduet er også tilgjengelig i handel seksjonen. Indikatorer festet til diagrammet kan enkelt modifiseres via menyen. Tidsperiode og maler til spesifikke diagrammer er tilgjengelig fra menyen og. Forhåndsdefinerte maler kan brukes via maler seksjoner. Tradere kan lagre den ønskede malen for fremtidig bruk, noe som kan være svært nyttig. For eksempel, en bruker kan feste Alligator og Bollinger Band til et bestemt diagram. Hvis malen er lagret via mal seksjonen til diagram menyen så kan dette enkelt nås for et annet diagram. På et annet diagram går brukeren til mal seksjonen på diagram menyen og trykker på Last inn mal. Ved å velge lagrede maler, vil en favoritt mal bli satt for diagrammet. Traderen kan også overføre mal filene til en annen person.

For å laste inn diagrammet på nytt kan en bruker trykke på Frisk opp alternativet. Grid linjer kan aktiveres via Grid alternativene. Volum alternativene viser eller skjuler volumet for hver candle stick i diagrammet. Diagram menyen inkluderer ett-klikk handling i tillegg til andre diagram alternativer. Det siste alternativet i diagram menyen er Egenskaper.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Properties with Various Colors - Oscillator and Indicator Properties

Fargen på hver diagram funksjon kan justeres i Farge fanen fra Egenskaper. Tradere kan enten velge hver funksjons farge individuelt eller velge Tilpasset standard i farge skjemats nedtrekks meny. Felles fanen til Egenskaper viser detaljerte funksjoner slik som målestokk, diagram modus, auto bla og diagram skift. På MT4 plattformen så er det flere måter å få tilgang til disse funksjonene samtidig. Selv om det er flere forskjellige funksjoner på MT4 plattformen har vi sett nærmere på de mest nødvendige og mest populære funksjonene. Profil er en annen vanlig spesifikasjon hos MT4 som bør tas med i betraktningen. Traderen kan lagre ønskede diagram ordre på skjermen i en profil. Senere kan det være fordelaktig å hente inn igjen den lagrede profilen. For eksempel, en trader kan ha til hensikt å hente inn igjen en profil med EUR eller GBP diagrammer så han/hun kan velge en viss profil fra bunnen av siden. Ethvert diagram arrangement kan lagres via ?Lagre profil som? seksjonen i profil menyen.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates