Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Moving Average Indikator og dets særpreg

0 0 Vote
Instructor

Moving Average Indikator og dets særpreg

Trettiåttende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Bevegelig gjennomsnitt indikator (Moving Average Indicator) og dets særegenheter vil bli forklart i denne leksjonen.

Bevegelig gjennomsnitts indikatorer

Bevegelig gjennomsnitt er gjennomsnittet til en pris i et vist antall tidsrammer som kan bli skreddersydd av tradere. Bevegelig gjennomsnitt som avgjøres med et lavt antall tidsrammer vil ha en raskere bevegelse, mens flere tidsrammer senke farten på MA (bevegelig gjennomsnittet) sin forskyvningen ettersom det er mer data som vil bli regnet ut i gjennomsnittet.

MA kan klassifiseres inn i 4 typer: Enkel, Eksepsjonell, Glatt (smooth) og Linear-vektet beveget gjennomsnitt.

SMA eller Enkel bevegelig gjennomsnitt kan utledes fra oppsummeringen av prisdata, delt på antall data som legges inn.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

EMA eller Eksepsjonell bevegelig gjennomsnitt kan utregnes av summeringen av hver prisdata multiplisert med dets eksepsjonelle summ og delt på antall data som settes inn. Det kan avklares ved å ta hensyn til hver datas viktighetsgrad basert på dets nyhetsfaktor. De siste nyhetene har vesentlig mye større effekt på markedet sammenlignet med tidligere nyhetsvarsler. Den har raskere bevegelser enn SMA.

SMMA eller Smooth Moving Average er lik EMA, men med en lengre tidsperiode. Grunnet en lengre tidsperiode SMMA ha en mer skånsom bevegelse enn EMA.

LWMA eller Linear Weighted Moving Average (Linear vektet bevegelig gjennomsnitt) kan regnes ut gjennom summen av prisene, som multipliseres av dets bestemte vekt, så deles på antall priser som setes inn. Maksimal vekt, som multipliseres av den mest nylige prisen, er antall priser som settes inn i LWMA. Vekten av hver pris vil bli trukket fra antall tidsrammer borte fra den siste prisen så den tidligste tidsrammen blir multiplisert med 1.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

Forholdet mellom SMA og en markedspris og en annen SMA type vil bli som følger:

  1. Pris og SMA: Hvis en markedspris er under SMA, så vil en pristrend være en oppadgående trend.
  2. Pris med 2 SMAs, SMA2 > SMA1: hvis en pris er under SMA1 og SMA2 er over SMA1, så kan en trader legge inn en Salgs ordre. Hvis prisen er over SMA1 mens SMA1 er høyere enn SMA2, så vil en oppadgående trend være mer sannsynlig.
  3. Pris med 3 SMAs, SMA3>SMA2 > SMA1: hvis prisen er under SMA1 mens SMA3 er den høyeste og SMA2 er over SMA1, så vil trenden fortsette nedover. Hvis prisen er høyere enn alle og SMA3 er indikatoren, mens SMA1 er over SMA2, så vil en opptrend være mer sannsynlig.

På MT4, kan en trader importere MA indikatorer inn i det ønskede diagrammet fra en Trend seksjon til en Indikator liste i den øverste verktøylinjen. Bevegelig gjennomsnitt vinduet vil åpnes, og her kan egenskapene modifiseres. En trader kan spesifisere det foretrukne antall perioder i parameter fanen. Mer tallet av perioder vil senke farten til en MA (bevegelig gjennomsnitt) trenden. En trader kan avgjøre MA modus fra MA metoden. En trader kan definere pris number slutningens punkt med hvert candle ved å bruke ?Apply to? muligheten. For eksempel, en trader kan legge inn en Enkel bevegelig gjennomsitt (Simple Moving Average) med en periodesum på 8 og en rød farge. Hvert punkt på MA er regnet ut som summen av 8 etterfølgende tidligere markedspriser delt på 8. Som nevnt før, hvis prisen er over SMA så kan en trader legge inn en Buy ordre og visa versa. En trader kan legge inn en annen SMA for å få flere pålitelige indikatorer. En annen SMA kan ha 13 perioder med blå farge, så det blir to SMA på dette diagrammet med forskjellige bevegelser. Hvis den røde linjen er høyere enn den blå linjen og prisen er høyere enn den røde linjen, så er en oppadgående trend mer sannsynlig.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

Det et punkt hvor trader kan legge inn en Buy ordre som fortsetter mot 5771 pips høyeste punkt. Hvis prisen går under SMA 8 og SMA8 beveger seg under SMA13, så kan en Sell ordre legges inn. For eksempel, dette var en god mulighet for tradere å legge inn en Sell ordre, men de må vente til alle vilkårene har blitt oppfylt. En annen SMA med 25 perioder og mørk orkide farge kan settes inn for flere pålitelige indikatorer. Basert på prinsippet, hvis SMA med høyere periode er lagt under SMA med lavere periode og prisen beveger seg høyere enn alle SMAer, så vil dette være et godt sted å legge inn en Buy handel. For eksempel, det er en oppadgående trend med Buy signaler fra SMA indikatorer. Senere markedspris og indikator signaler viser ingen muligheter for å legge inn en ordre frem til et annet Buy signal på en opptrend. Moving Average er en Lagging (slepende) indikator så den kan ikke produsere pålitelige og viktige signaler på Range markedet. Spesielle indikatorer som kan anses som støtte og motstandslinjer er som følger:

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

  1. EMA med 50 perioder
  2. SMA med 100 perioder
  3. EMA med200 perioder

Foregående SMA eksempler kan fjernes fra diagrammet for å sette inn nye MA indikatorer. Ved en enkel gjennomgang av markedsprisbevegelsen og EMA50, så kan det konkluderes at EMA50 viser en støttende oppførsel på pristrenden. EMA50 har en støttende effekt på prisbevegelsen selv om tidsrammen er endret til et annet format. Traderen kan importere SMA100 og EMA 200 for flere signaler.

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates