Option CP Options Fundamentals - Strike Price and Premium

Alternativ for binære valgmuligheter

0 0 Vote
Instructor

Alternativ for binære valgmuligheter

Sekstiåttende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil Opsjoner, binære opsjoner og forskjellen mellom dem bli nøye gjennomgått.

Opsjoner, Binære opsjoner og forskjellen mellom dem  

En opsjon er en definert kontrakt mellom en trader og selskapet, som tilbyr aksjehandelstjenester, hvor traderne frivillig kjøper en underliggende aktivum, for å kjøpe eller selge denne aktivum igjen på et vist tidspunkt eller etter en spesifikk tidsperiode. Tatt i betraktning at det ikke er noen forhåndspris på kjøp eller salg for traderen frem til kontraktens utløpsdato så er det ingen definert profitt på denne kontrakten.

Profitt summen går opp hvis aktivum har nådd den ønskede prisen før utløpsdatoen og trenden fortsetter i denne retningen. Kontrakten er definert av strenge vilkår og betingelser.

Option Binary Options Fundamentals - Bullish and Bearish Trend Directions -Purchase and Sell Order

Call og Put opsjoner

Opsjoner kan bli kategorisert inn i to typer: Call og Put. Å kjøpe en Call opsjon viser at en trader forventer at aktivumets pris vil øke før den fastsatte tiden. På den motsatte siden, hvis en trader går utifra at prisen på den spesifikke aktivum vil synke i løpet av en gitt periode, vil han/hun kjøpe en Put mulighet på det aktivum.

Hvis prisen på det kjøpte aktivum krysser ?strike price? (prisen definert i kontrakten) ved utløpsdato, så vil traderen få profitt, hvis ikke vil prisen som traderen har betalt gå tapt.

Sammenlignet med trading i Forex markedet så er det å kjøpe en call lik et kjøp, mens det å kjøpe en Put er det samme som å selge.

Option Binary Options Fundamentals - Buyer and Seller of Call and Put Contracts - Premium Amount

Det er fire typer deltakere tilknyttet markedet, organisert i henhold til posisjonene de holder:

  1. Kjøpere av Calls
  2. Selgere av Calls
  3. Kjøpere av Puts
  4. Selger av Puts

Personer som kjøper Call/Put kalles for Holders og de som selger Call/Put kalles Writers. En Call/Put kjøper eller holder er ikke forpliktet til å kjøpe Call eller Put, men en Call/put selger eller writer må selge Call eller Put og må legge inn et løfte om å kjøpe eller selge.

Til forskjell fra trading med Forex meglere, så er det ingen uvektet kapital som gis til Opsjon og Binær opsjon meglere. Ergo så er risikoen for å tape store deler av dine penger i en Opsjons kontrakt lavere en å handle med et par i et Forex marked.

Binær opsjon

Binær opsjon er en type opsjon, som har samme definisjoner som kjøpspris, strike price og utløpsdato. Forskjellen mellom Opsjon og Binære opsjon er kontraktsbetalingen som velges av traderen i tillegg til en kortere tidsramme for utløpsdatoen.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Expiration and Expiry Date - Strike and Target Prices

Svært mange Binær Opsjons tilbydere er representert via Binær Opsjons seksjonen på vår nettside. Et stort antall anmeldes, inkludert reguleringer, betalingsmetoder og tilgjengelige språk i tillegg til alle fordelene blir alle beskrevet for å gjøre det enklere for deg.

Her er forskjellen mellom Opsjoner og Binære Opsjoner:

Utløpstid

Binære opsjoner har en kort kontraktsperiode, slik som en times utløpsperiode. Tradere kan få rask profitt med flere tilgjengelige tidsrammer og mer fleksible investerings valg. Mens tidsrammen for en opsjon kan være ukentlig, månedlig eller til og med lengre, vil tidsrammen for Binære opsjoner være mindre enn et minutt til et par dager. For eksempel, 24Option er en av de mest berømte tilbydere av Binære Opsjoner, og de gir kontrakter med mindre enn 1 minutts utløpstid. Dette er fordelaktig og ønsket av tradere som liker å handle raskt.

Option Binary Options Fundamentals - Expiration Time - 24Options Websites - Open Real Accounts

Utbetaling

Binære opsjons tilbydere betaler ut en prosentsats av innkjøpsprisen valgt av traderen hvis betingelsene kontrakten blir møtt, aktivumets pris står på eller krysser målprisen ved utløpstiden. Dette indikerer at traderen oppnår en bestemt profitt sum selv om prisen overgår målprisen med god margin.

Kontrakt avslutning

Til forskjell fra opsjonshandler, i en Binær opsjon så må en trader holde på kontrakten frem til utløpstiden, så en Binær opsjon krever nøye vurdering. Noen tilbydere av Binære Opsjoner lar sine tradere utvide utløpstiden, roll over; og andre vil tillate at traderne avslutter sine vinner posisjoner før utløpstidspunktet for å være sikker på at de får profitt.

Nå la oss se på noen eksempler på hvordan Opsjoner og Binære Opsjoner fungerer.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Termination and Extend Roll Over Option after Expiry Time

Opsjons profitt og tapsutregning

Den 21nde februar, så var aksjekursen på et selskap på $115 og innkjøpsprisen var på $8 den 11te april med en strike price på $124. Dette indikerer at utløpsdatoen er 11te april og at den totale prisen på kontrakten er $2*100=$200 (husk at en aksje opsjon kontrakt er å kjøpe 100 aksjer). $124 strike price viser at hvis akseeprisen er mindre enn $124, så er din Call opsjon verdiløs. Tar man hensyn til innkjøpsprisen du har betalt, $200, så har du allerede tapt $200. Frem til den 2dre april, vil aksjepris nå $128.54. Din profitt regnes ut på denne måten:

$128.54 - $124 =$4.54

$4.54 * 100 = $454

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages and Formula for Profit and Loss Calculations

$454 - $200 = $254

Dette viser at frem til den 2dre april så er din profitt $254. På den 11te april så synker aksjekursen til et selskap til $109.99, så kontrakten utløper på slutten en 11te april. Enhver profitt som ble oppnådd frem til den 2dre april er tapt og du taper også innkjøpsprisen som du har betalt på denne kontrakten, $200.

Binære opsjoner profitt og tap utregning

Måten man regner ut profitt med Binære opsjoner er ganske annerledes. For eksempel, hvis du ønsker å handle med et par, USDCHF, som allerede har en kurs på 0.9644. Du forutser at kursen vil gå opp frem til neste uke. Etter å sjekke den Binære opsjons tilbyderens plattform så ser du at utbetalingen på en 1 dags kontrakt for å kjøpe en Call på dette paret med den gjeldende strike price, 0.9644, er 85%. Summen som velges er $200 i innkjøpspris og kontrakten på dette paret med den spesifiserte innkjøpsprisen, utløpstidspunkt og målpris er fullført. Hvis prisen på utløpsdatoen (1 dag) stiger over strike price så vil du få en profitt,  $200 * 85% = $170, i tillegg til å få tilbake innkjøpsprisen, $200. På den andre siden, hvis prisen faller under 0.9644, strike price, vil ditt tap være begrenset til innkjøpsprisen.

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages - Contract Types and their Specifications

Full vs. Zero Profitt

På slutten av kontrakten du har valgt så vil kommisjons seksjonen vise din inntekt.

PROFITT

Hvis markedstrendene og prisbevegelsene møter kontrakt betingelsene du forutså, så vil du få profitten fra tilbyderen vedsiden av å få tilbakebetalt innkjøpsprisen.

TAP

En null volum indikerer at du har tapt og at innkjøpsprisen, som ble tatt ut av din konto, blir tatt som en kompensasjon for tapet.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates