Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Ordretyper og spesifikasjoner

8 1 Vote
Instructor

Ordretyper og spesifikasjoner

Tyvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet.  I denne leksjonen skal vi snakke om ordretyper og spesifikasjoner, profitt- og tapsummer, ventende ordre, endring i ordre og avsluttede ordre.

Øyeblikkeligutførelse

          Ordre kan klassifiseres i to typer, basert på deres utførelsesmetode: Øyeblikkelig- og Markedsutførelse. Hvis en megler tilbyr Øyeblikkelig utførelses ordre, hvis en trader ønsker å bestille en handel på et symbol til en nøyaktig pris så MÅ megleren legge inn en bestilling nøyaktig på den ønskede pris som traderen la inn. Hvis en ordre ikke kan tas imot kan megleren spørre traderen om han/hun ønsker å åpne hans/hennes ordre til en tilgrensende pris. Hvis en megler ikke tilbyr Øyeblikkelig utførelse, kan likevel traderen be om å få åpnet en ordre til en eksakt pris. Hvis ordren ikke kan legges inn på den ønskede prisen så har megleren tillatelse til å åpne ordren til en nærliggende pris. Kjøp og selg i Øyeblikkeligutførelse er akkurat det som det sier, uten endringer, mens i Markedsutførelse så kalles det Kjøp ved marked og Selg ved marked.

Take profitt (ta profitt)

Take profitt eller profitt beløp, forkortet til TP, er en begrensning du setter på en ordre, som du aksepterer hvis markedsprisen møter din målpris. Essensielt; hvis prisen møter din Take profitt grense, så vil ordren automatisk lukkes. Naturlig nok, på en kjøp ordre, må få profitt prisen være høyere enn den gjeldende prisen. På den andre siden, i en selg posisjon må traderen plassere Take profitt prisen som lavere enn gjeldene pris.

Stopp loss (Stopp tap)

Stopp loss eller tap sum, forkortet til SL, er den prisen du velger for å begrense tapet hvis markedet går i motsatt retning av din forutsigelse på en ordre. I en Kjøp ordre er SL lavere enn gjeldende pris, men i en Selg ordre må SL være en høyere pris enn den gjeldende prisen. SL er sterkt anbefalt spesielt i et volatile marked eller i helgene hvor det kan være stor avstand mellom fredag og mandags priser. Avstands volumet kan være alt fra 10 til 200 pips.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Garanti

Noen meglere slik som ICMBrokers kan garantere å utføre SL og TP prisene på markedets virkedager (ikke inkludert mellområdet mellom fredag og mandag), så din ordre lukkes automatisk når SL eller TP møtes av en markedspris. Garanti er ekstremt viktig for parter som handler med gull, olje og aksjer.

Avvik

Når markedsprisen svinger ekstremt, kan ikke en trader åpne eller avslutte en ordre til den nøyaktige ønskede summen. Dette gir prisendringer og nye pristilbud. For å tillate at en megler lukker eller åpner en ordre til tilnærmet ønsket pris, bør en trader aktivere prisantydningen i Ordre vinduet. Denne muligheten er tilgjengelig hos en megler som tilbyr Øyeblikkelig utførelses ordre. Meglere, som representerer Markedsutførelse ordre, har allerede lagt denne muligheten til alle ordre.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Ordrevindu

En trader kan åpne et Ordrevindu på flere forskjellige måter, den enkleste måten er å trykke på Ny ordre knappen på den øverste verktøylinjen eller ved å trykke på F9 som en hurtigtast. Symbol kan velges i første felt, hvor kun aktive symboler som megleren tilbyr står oppført. For eksempel; EURUSD_Ask kan ikke handles hos FXOpen megler ettersom denne megleren representerer både EURUSD og EURUSD-Ask symboler. Hos Market Watch, vises begge symbolene. Hvis en trader holder pekeren stille over et symbol, vises en boks med noen detaljer om dette symbolet. ?Nei? foran Handelsmuligheten betyr at dette ikke er et symbol som det kan handles via denne megleren. Så EURUSD kan handles med hos FXOpen. Etter å ha åpnet et Ny ordre vindu, hvis brukeren endrer diagrammet til GBPUSD og tar opp EURUSD_Ask diagrammet, er GBPUSD symbolet automatisk lagt inn i Symbol boksen. Det er helt nødvendig å velge et symbol som det er mulig å handle med i Ordre vinduet.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

 Volumet som er ønsket av traderen vises i den neste boksen. Kommentarboksen er fordelaktig for en trader som ønsker å ta vare på informasjonen eller begrunnelsen for denne handelen. Ettersom FXOpen ikke har Øyeblikkelig utførelse ordrer så er Salg/kjøp knappene: ?Selg ved marked? og ?Kjøp ved marked?. Dette betyr at en megler ikke kan garantere at din ordre åpnes på din nøyaktig ønskede pris, men til en markedspris som ligger svært nær og som automatisk velges av megleren. For eksempel, en salgsordre velges i tillegg til den foregående Salgs ordren som kan sees hvis en foregående tidsramme velges. En trader kan simpelthen velge Kjøp muligheten ved å trykke ?Kjøp ved marked? knappen.

Tradere kan søke om å få en konto hos en megler som tilbyr Øyeblikkelig utførelse slik som FXPro. Når Ny ordre er valgt, er SL og TP feltene aktive for brukerdefinerte tall. Traderen kan trykk Opp/Ned knappen i disse feltene, så MT4 kan skrive inn den gjeldende prisen automatisk. Ordretype vises i Type feltet. Trader kan velge Selg eller Kjøp knappen basert på hans/hennes forutsigelser. For å fjerne Prisendring eller Nytt Pristilbud situasjonen i et volatilt marked kan brukeren aktivere ?Aktiver maksimalt avvik fra pristilbud? avkryssings boksen. Maksimal avvik viser forholdstallene med pip som en megler kan godta i et volatilt marked: for eksempel; det kan være 4 eller 10 pips basert på en traders tillatelse. For eksempel, en Selg ordre velges på EURUSD symbolet med 0.1 lot. Selv om TP kan skrives inn manuelt, så vil det være mer passende å avgjøre TP sifrene ved Opp/Ned knappen. For en Selg ordre TP så må det være lavere enn den gjeldende prisen så i dette eksemplet må en trader senke TP summen. Det neste steget er å trykke på Selg knappen, så en Selg ordre legges inn på EURUSD med den spesifiserte TP prisen. I de nye MT4 plattformene så kan en trader velge, modifisere og slette TP eller SL prisen; videre så kan disse enkelt lokaliseres i diagrammet.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Tradere må ta hensyn til at det er store forskjeller mellom Demo- og Reelle kontoer som tilbys av samme megler. De fleste meglere presenterer lavere kommisjoner og spredning med raskere plattform responstjenester i Demokontoer enn i Reelle kontoer. Ergo en utmerket tjeneste i en Demokonto, betyr ikke nødvendigvis en tilfredsstillende Reellkonto funksjon.

Ventende ordre

Ventende ordre kan klassifiseres som Limit (Begrens) og Stopp ordre.

Kjøp Limit ordre bør legges inn når en trader spekulerer i at markedstrenden vil øke etter at det når en viss pris (inngangspris) som er lavere enn den gjeldene prisen i en nedadgående trend. Så Buy Stop (kjøp stopp) begrensning bestilles til en pris som er lavere enn den gjeldende pris med hvor prognosen viser en oppadgående trend.

Buy Stopp ordre plasseres på en høyere pris, når traderen forutser at markedsprisen vil gå opp til en viss sum etterfulgt av en videre økning. Derfor, Buy Stopp ordre må legges inn til en pris som er høyere enn gjeldene pris.

Sell Limit ordre bør legges inn når traderen spekulerer i at markedstrenden vil falle etter det når en viss pris (inngangspris) som er høyere enn den gjeldende prisen i en oppadgående trend. Tradere kan bestille Sell Limit på den prisen, så han/hun må legge inn en pris som er høyere enn den aktuelle prisen.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Sell Stop ordre legges inn når videre prisreduksjon forutsees av en trader etter at markedsprisen møter en bestemt lavere pris istedenfor den gjeldene prisen. Derfor, må en trader velge en lavere pris istedenfor den gjeldende prisen for en Sell Stop ordre.

For å konkludere, Limit ordre må legges inn i markeder som kan ha en retningsendring på en spesifikk pris mens Stop ordre indikerer at en trader forutser at det IKKE vil være en retningsendring i markedstrenden selv etter at prisen når et signifikant nivå.

På hver ventende ordre kan en trader bestemme en utløpsdato. På denne datoen vil ordren aktiveres når prisen når den spesifikke prisen. Et eksempel for å klargjøre denne saken. En trader kan åpne Ny ordre vinduet på et EURUSD symbol. Ordretype bør endres til Ventende ordre. En ny valgmulighet vises i Ordre vinduet. I dette eksemplet velges Buy Stop ordre så startprisen må være høyre en den gjeldende prisen. En kommentar vises nederst i Ordre vinduet og viser minimum pips en trader må legge til gjeldene pris for å legge inn en Buy Stop ordre. Det kan være på mellom 2 og 20 pips i Forex markedet, mens i råvare markedet vil antallet pips normalt være høyere. Tar man i betraktning at gjeldende pris i dette eksemplet er 1.37221, kan Buy Stop ordre prisen være på 1.37400. Etter å ha klikket på Legg inn knappen, vil ordren bli lagt inn og den vises i diagrammet i tillegg til de andre detaljene. For eksempel, en trader forventer at prisen vil gå opp, men at den vil falle til en viss verdi før den begynner på en oppadgående bevegelse. Så en Buy Limit ordre på prisen 1.37020 kan legges inn på EURUSD. Basert på traderens forutsigelser, vil markedsprisen falle til et spesifikt nivå etterfulgt av en økningstrend mot en pris som er høyere enn 1.37400.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

På et GBPUSD symbol; hvis en trader forutser en nedover retning så kan han/hun kan legge inn en Sell Stop ordre på en pris som er lavere enn den gjeldene prisen minus 10 pips. Prisen 1.6790 kan settes inn i Pris boksen og trykk på Legg inn knappen. Hvis en trader forutser en mindre oppadgående bevegelse før trenden går nedover så kan han/hun legge inn en Sell Limit ordre på prisen ved 1.6850. Begge ordrene vil vises i det gitte diagrammet. Hvis utløpsdatoen skal festes til en ordre så høyre-klikker traderen på den foretrukne ordren. Velg alternativer i menyen og i Ordre vinduet skal Utløps markeringsboksen være aktivert. Utløpsdatoen kan velges når en trader ønsker å legge inn en ny ordre eller til og med i modifisering vinduet på en tidligere ordre. Utløps datoen kan settes til en viss time, dag, måned eller år. Ordren med utløpsdato er aktiv helt til utløpsdatoen er nådd.

Modifiser

Modifisering av ordre kan gjøres på SL, TP, eller utløpsdatoen på enhver ordre. Ordrene er oppført i Handelsfanen i terminal vinduet. TP feltet for ordre med mindre enn 10 pips til TP pris er grønn, mens SL felt med ordre som har mindre enn 10 pips til SL prisen vil bli rød. Utførte ordre er kategorisert i en seksjon mens ventende ordre kan bli holdt i en annen gruppe. For eksempel en utført salgsordre kan modifiseres gjennom Modifiser eller Slett ordre valget i høyreklikk menyen til den gitte ordren. I dette eksempelet er ikke SL prisen lagt til av en trader. Den kan legges inn manuelt eller en trader kan velge gap summen mellom den gjeldende pris og SL pris fra Nivå feltet. Verdien i Nivået er representert i pipette enheter, så 100 poeng betyr 10 pips gap. Så SL og TP priser kan endres via modifikasjonsvinduet. De kan fjernes ved å velge summen etterfulgt av returtasten på tastaturet og de vil fjernes fra bestemte ordre. En trader kan enkelt legge til SL og TP priser til enhver ordre i Handelsfanen gjennom modifiseringsvinduet. Modifisering av ventende ordre gjøres på samme måte. For eksempel, på en Buy Stop ordre, kan traderen endre Pris, SL, TP og Utløpsdato. Ventende ordre kan slettes via modifikasjons vinduet, ellers så kan en trader bruke slette knappen som er plassert helt til høyre for hver ordre i Handelsfanen i Terminal vinduet.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Trailing Stop/Break Even

I en handel hvor prisen beveger seg mot et TP punkt, kan en trader legge inn et valg at SL prisen skal bli startpris ordren. Dette valget kalles Trailing Stop. Traderen bør velge Trailing Stopp summen så hvis prisen beveger seg mot TP prisen til et høyere forhåndstall, vil SL automatisk legges inn i den nye prisen med Trailing Stop summen fra gjeldende pris. Break Even er et annet valg hvor SL prisen kan flyttes til ordreprisen av en trader manuelt.

Et eksempel for å vise hvordan man skal legge inn Trailing Stop valget på en ordre. I Handelsfanen i terminalvinduet kan traderen høyreklikke på et bestemt symbol og i Trailing Stop valget så kan man velge fritt en sum. I dette eksempelet er Trailing stopp summen satt til 15 pipetter fra den gjeldende prisen. Så hvis markedsprisen går ned mot TP punktet så vil SL bli en ordrepris og med mer bevegelse ned mot TP prisen, vil SL flyttes til den ny prisen 15 pipetter fra den gjeldene prisen. Normalt, vil en liten Trailing Stop verdi lukke en ordre brått ettersom 15 pipette verdi er en liten verdi i et marked hvor normale svingninger kan nå dette i løpet av kort tid. Denne ordren lukkes automatisk med en liten oscillasjon, ny SL pris har blitt møtt. En annen ordre kan legges inn med en spesifikk sum for TP og SL. Hvis en trader ønsker å legge inn et høyere punkt, velg så Tilpass muligheten og enhver foretrukken mulighet kan skrives inn. Det bør tas hensyn til at denne verdien er i pipette så hvis en trader ønsker å velge 40 pips, så legger man inn 400 pipette. 400 punkt Trailing Stop er en anbefalt sum på et marked med normale svingninger.

Lukke posisjoner (Closing position)

Ordre må lukkes helt eller delvis. Alle aktive ordre vises i Terminal vinduet. Noen kan ha 0.1 mens andre har høyere volum. For eksempel kan en trader lukke en ordre via justerings vinduet. Enhver ordre kan lukkes fullstendig ved å trykke på Lukk knappen i justeringsvinduet. Også, en ordre kan delvis lukkes ved å endre volumet i en gitt ordre i justeringsvinduet. I en 1 lot ordre, hvis en trader legger inn 0.2 lot i Volum feltet og klikke på Lukk knappen, kun 0.2 lot vil bli trukket fra denne gitte ordren. Den gjenværende volumen på den ordren er 0.8 lot. Delvis lukking av en ordre er avhengig av kontotypen på kontoen som gis av megleren. For eksempel, volumet som gis av FXPro på hver ordre er 0.1 lot, så kan en trader redusere volumet til mindre enn 0.1 lot, men, ICMBrokers tilbyr ordrevolum på 0.01 lot så ordre på 0.1 lot volum kan delvis lukkes.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Traders bør være oppmerksom på at om en Selg ordre pris møter SL punktet så vil ordren lukkes. Mens hvis prisen når TP nivå vil ordren ikke lukkes med mindre det passerer TP pluss summen i spredningen. I Kjøp ordre, må prisen nå TP prisen før ordren kan lukkes. Hvis prisen beveger seg mot SL prisen, vil ordren lukkes selv om den ikke når SL prisen. SL prisen pluss spredningen vil være nærmere ordreprisen enn den enkle SL prisen. For eksempel, hvis SL prisen i denne ordren er 1.66955 og spredningen på GBPUSD er 2 pips, så vil ordren lukkes på 1.66975. På en Sell Stopp ordre vil plattformen utføre den ventende ordren så fort prisen når en Sell Stop pris, mens Buy Stopp ordren vil bli utført tidligere med spredningsmengden.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates