Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Bullish Bearish

Mønster - reversering og forsettelse mønster

8 1 Vote
Instructor

Mønster - reversering og forsettelse mønster

Tjueniende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen så diskuteres det Mønstre ? reverserings- og fortsettelse mønstre.

Mønstre

Mønstre er de mest utbredte verktøyene brukt i tekniske analyser. Retningen og summen for hver trend kan analyseres ved hjelp av mønstre, kan en trader spekulere om fremtidige trendretninger pluss målprisen. Grunnet deres geometriske former så kan en trader enkelt tegne dem og analysere.

Det er forskjellige mønstertyper:

Reverseringsmønstre

Reverseringsmønstre formes på returpunktet på trender, hvor nyheter, hendelser og finansielle saker kan endre trend retningen.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Rising and Falling Wedge, Flag, Pennant, and Triangle

Her er noen eksempler på slike mønstre:

  1. Reverserings hode og skulder
  2. Dobbel topp og dobbel bunn
  3. Trippel topp og trippel bunn
  4. Stigende kile og fallende kile

Stigende og fallende kile er svært nyttige og kraftige mønstre som en trader kan bruke.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Head and Shoulder-Double and Triple Top-Bottom

Fortsettelse mønstre

En annen type mønster er fortsettelse mønstre, som indikerer den bekreftende retningen med den gjeldende trendretningen. Noen fortsettelse mønstre er som følger:

  1. Fortsettelse hode og skulder
  2. Triangel
  3. Flagg
  4. Vimpel

Traders må ta hensyn til forskjellene mellom fortsettelse hode og skulder med reverserings hode og skulder. Hvert mønster vil bli grundig diskutert i fremtidige leksjoner.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates