Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Prishandlings handelsteknikk

0 0 Vote
Instructor

Prishandlings handelsteknikk

Femtiende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil vi diskutere Prishandlings trading teknikk.

De fleste finansinstitusjoner, banker og profesjonelle tradere bruker Prishandlingsmetode for å bestemme de mest passende salgs eller kjøp inngangsprisene til en passende tid.

Kjøpsone

Kjøpsone i en region i en nedadgående trend hvor et oppsving punkt formes og en lang eller kort oppsvings trend antas.

Salgssone

I en opptrend, en salgssone er et område hvor en nedgang formes på bunnen med en lang eller kort tids bevegelsesimpuls.

Vente sonen

Vente sonen er en region uten noen gyldig kjøp eller salgssignaler, ergo, tradere må vente for en passende kjøp eller salgssone å dukke opp etter en betydningsfull nyhet eller hendelse. Tradere må ta hensyn til at de passende salgs eller kjøpssonene ikke alltid er tilgjengelig, så en vellykket avtale krever kunnskap, erfaring og tålmodighet.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Prishandling strategi

Når en markedstrend beveger seg i en retning grunnet et høyt volum og et antall bekreftende ordre, vil de dyktigste traderne  lukke sine ordre fullstendig eller delvis på visse punkter hvor markedstrenden ville endre retning for en kort eller lang tidsperiode. For eksempel, tradere kan legge salgsordre på en nedtrend og, etter noen nedganger, vil de fleste eksperter lukke sine salgsordre akkurat før et korrigerings eller reverseringspunkt. Ergo så kan de legge inn en kjøpsordre på den bestemte prisen. En dyktig trader vil alltid vente på et reverseringspunkt for å legge inn en passende ordre med en logisk profitt basert på forskjellige trendvilkår.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Anvendte verktøy                                                                                 

Anvendte verktøy brukt på prishandling av traderer som følger:

 • Nivåer, støtte og motstandslinjer
 • Mønstre
 • Candlesticks
 • Indikatorer
 • Strategier, slik som Andrew?s Pitchfork

Mønstre bør vurderes nøye ettersom de har nøkkel effekter på en prishandlings strategi.

Traders som handler basert på fundamentale analyser vil utnytte tekniske analyser for å oppdage passende inngang eller avslutningspriser. Selvfølgelig, tradere som handler basert på tekniske analyser bruker de nevnte verktøyene for å finne den mest passende inngang og avslutningsprisen.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Tidsrammer

Tradere må sette en tidsramme til et månedlig format, som bør bli endret til en ønsket tidsramme trinn for tinn. På hver tidsramme, må traderen bestemme de signifikante nivåene, støtte/motstandslinjene, mønstrene, candles, indikatorer og strategier. For eksempel, hvis en trader ønsker å legge inn en ordre på H1 tidsrammen, etter å ha endret tidsrammen til M1, så må han/hun minske tidsrammen trinn for trinn mot H1 vedsiden av å bruke hovedverktøyene til det ønskede punktet. H4 er den mest anvendelige tidsrammen brukt av profesjonelle tradere.

Fordeler med prishandling

Det er flere årsaker til at en trader bør bruke prishandling:

 1. De fleste tradere kan legge inn en ordre på grunnlaget av et mønster signal. Noen ganger kan mønsteret formes delvis eller skape falske og upålitelige signaler grunnet ugyldige punkter eller uforutsigbare trender. En trader kan forutse fremtidige markedstrender ved å analyser markedstrend og mønstre ved å utnytte prishandlinger. For eksempel, en trader kan spekulere i at trenden vil fortsette til TP prisen opprettet av et vist mønster eller trend vil reversere retningen når det når 40% av veien mot TP prisen.
 2. Traderen kan avgjøre den nøyaktige og korrekte plasseringen av TP prisen for å utlede en profitt.
 3. Traderen kan spesifisere den nøyaktige plasseringen av SL prisen. Hvis traderen avgjør at det er en bred SL pris så kan hele kapitalen gå tapt. Hvis en kort SL pris velges, så kan prisen reversere retningen mot den ønskede TP prisen etter at den berører SL prisen så ordren kan lukkes med et tap. SL prisen kan presist oppdages.
 4. Traderen kan utvikle en svært effektiv anvendt strategi hvis start og avslutningspunktene i en trend kan forutsees godt nok.
 5. Traderen kan forsterke sine risiko og pengeadministrasjon ved å bruke prishandling. Ettersom tradere kan utnytte Uvektet kapital som meglerne tilbyr, de kan legge inn flere ordre med høyere risiko for å få en høyere profitt sum, men, feil plassering eller feil valg av ordretidspunkt kan gi et stort kapital tap. Noen ganger kan en trader spekulere at en trend vil endres mot en TP pris når markedsprisen fortsetter mot SL prisen, men dette vil føre til et ?Margin Call?.
 6. Traderen må vurdere grundig begge trend retninger når han/hun ønsker å legge inn en ordre etter å brukt Prishandling. For eksempel, noen tradere anser at Gullprisen vil øke mot 2000 etter at det har nådd 1300, men de tenkte ikke på videre prisnedgang. Gullprisen sank mot 900 og de fleste radere vil tape kapitalen. Traderen kan bestemme noen nivåer på begge sider så hvis en Markedspris bryter hver av disse nivåene så kan traderen vurdere nye ordre i henhold til nylige bevegelser.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Det mest passende tidspunktet

Lørdager og søndager er de beste tidspunktene for å analysere åpne ordre og passende punkter for nye ordre. Hvis en trader ønsker å legge inn en ordre på en kort tidsramme eller en skarp og brå prisbevegelse oppstår må traderen oppdatere hans/hennes informasjon før begynnelsen av London økten.

Utstrakte symboler

Traderen bør velge de mest passende og utbredte parene og råvarene slik som:

 • EURUSD
 • GBPUSD
 • Gull
 • Olje

Traderen må unngå å bruke upopulære symboler i sine analyser slik som de symbolene som har CHF, TRL. Finans, skatt, renter, import og eksport reguleringer som har en vesentlig effekt på markedstrenden og prisen. Ergo, den fundamentale saken har en vesentlig effekt på markedstrenden istedenfor på tekniske emner, så mindre viktige symboler har en liten eller ingen effekt på markedstrenden.

Passende Platform

FXPro tilbyr den mest passende plattformen ettersom den har en fin design med lite prisstøy og en lang, tilgjengelig historikk for hvert symbol. Så tradere har tilgang til historikken til et symbol, som er nødvendig når man skal analysere basisen til prishandling. For eksempel, symbol på FXPro MT4 plattformen viser historikk fra 2002, ergo, en trader kan analysere markedstrender i forskjellige tidsrammer. Det er sterkt anbefalt at en trader har 2 plattformer samtidig, en for å analysere markedstrender og en annen for å legge inn ordre. Traderen kan analysere mer rasjonelt når han/hun ikke blir distrahert av deres åpne ordre. Traderen må alltid overvåke markedstrendene og analyser de mest nylige trendene, men dette betyr ikke at enhver markedssvingning eller bevegelse innebærer at man bør lukke ordren. Stort sett så vil TP prisen nåes etter noen svingninger.

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

Viktigheten av prispunktet

Prisen som brukes i en prishandlingsanalyse har 3 forskjellige viktighets nivåer: Lav, normal og høy. Viktigheten kan spesifiseres av forskjellige faktorer:

 1. Tidsramme: Viktigheten av den analyserte prisen på M5 og M15 er lav, mens prisen i ukentlige og månedlig tidsrammer har en høyere viktighet på prishandlings analysen.
 2. Bekreftelse: Det kan være flere godkjenningssignaler som opprettes av noen mønstre eller candle, ergo har prisen svært vesentlig for en prishandlings analyse. Hvis det er en bekreftelse på den prisen, så kan viktighetsnivået på den prisen være normal.
 3. Overlapping: Hvis en pristrend og retning bekreftes av andre verktøy på forskjellige tidsrammer, så vil viktighets nivået til den prisen øke.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates