R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

R Strategi

0 0 Vote
Instructor

R Strategi

Sekstisyvende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil R strategien bli grundig gjennomgått.

Strategi R

R strategien skaper pålitelige og kraftige signaler på tross av dens enkle struktur og metode. Traderen kan oppdage trend retningene og viktige svingpunkter som formes på slutten av trender ved hjelp av R strategier. Traderen kan enkelt bruke R strategien vedsiden av sterke og viktige støtte og motstands linjer.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Tidsrammer

Traderen kan utnytte R strategien på alle tidsrammer, men de mest pålitelige signalene kan utledes fra H1 og lengre tidsrammer.

Symboler

R strategien passer for alle symboler: Forex, råvarer og aksjer.

Utfyllende verktøy

Traderene kan kombinere R strategien med RSI, Candlesticks, Divergens, Skjult Divergens og Fibonacci mønstre.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Merkbare varslinger

Traderen må vurdere de følgende aspektene:

 1. Markedsprisen må berøre støttelinjen minimum 2 ganger. Støttelinjer med mer enn 4 treff er en ideell støttelinje.
 2. En passende støttelinje har en vinkling på mer enn 15 grader, mens det er ideelt hvis vinklingen er på over 25 grader.
 3. Passende tidsrammer er H4 og lengre perioder.
 4. Hvis markedsprisen returnerer tilbake til motstandslinjen i vesentlig grad etter at den har krysset en gitt motstandslinje, så vil R strategien være ineffektiv.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Salgssignal

Når prisen krysser motstandslinjen mot toppen med fullformede candles over motstandslinjen og så returnerer mot en gitt motstandslinjen; hvis prisen passerer motstandslinjen mot bunnen og Lukket prisen til et candle formes under denne linjen, så vil et salgssignal kunne bli opprettet etter at prisen synker til lavere enn Lav prisen til det candle.

Tre Take Profit priser kan utledes som følger:

 1. Lengden til et Bearish candle som former under en motstandslinje er lik X1, hvor 1ste TP pris kan være X1 pips lavere enn inngangsprisen.
 2. Avstanden mellom Lavpris til et gitt candle og Høy pris til candle på det siste toppunktet er lik X2, ergo kan traderen anse TP prisen som X2 pips lavere enn inngangsprisen.
 3. Hvis et kraftig mønster formes i denne regionen, kan en trader anse dette som den 3dje TP prisen via dette mønsteret.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

SL prisen kan avgjøres avhengig av TP prisen som traderen velger.

På diagrammet, etter at markedsprisen har truffet motstandslinjen 4 ganger, krysser den gitte linjen mot toppen og så returnerer ned mot bunnen. Et candle formes under den gitte motstandslinjen, så traderen kan legge inn en salgsordre. TP prisen kan avgjøre av lengden på det Bearish candle, avstanden mellom lavpris på dette candle og Høy pris på candle på det siste topp punktet og et Flagg mønster kan oppdages i dette området med en kortere tidsrammer. SL prisen varierer basert på den valgte TP prisen.

Viktige varslinger

 1. Når prisen stiger mot motstandslinjen uten å berøre eller krysse noe, hvis et kraftig Bearish candle formes nær motstandslinjen, så vil et kraftig og pålitelig Salgssignal skapes etter at prisen synker lavere enn det Bearish candle. På den venstre grafen, vil prisen ikke krysse den graderte motstandslinjen, og etter at det gikk opp til denne linjen, så ble et Dark Cloud /Engulfing candle formet. Ergo så kunne en trader legge inn en salgsordre under Lav prisen til det gitte candle.
 2. Etter at prisen har passert motstandslinjen og returnerer tilbake til dette, hvis et kraftig Bullish candle formes på motstandslinjeen, så vil dette skape et pålitelig kjøpsignal. På den høyre grafen, har markedsprisen passert motstandslinjen. Markedsprisen kan ikke passere denne linjen mot bunnen etter at prisen har returnert tilbake dit. En Piercing Line/Engulfing candle har blitt formet på denne motstandslinjen, ergo kan traderen legge inn en kjøpsordre. Etter at prisen har krysset motstandslinjen mot bunnen, så kan tradere legge in en salgsordre lavere enn et Bearish candle.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Kjøpssignal

Når prisen passerer motstandslinjen mot bunnen med fullstendige candles over motstandslinjen og så returnerer til den gitte motstandslinjen, hvis prisen krysser motstandslinjen mot toppen og avslutningsprisen til candle som har blitt formet over denne linjen, så vil et kjøpssignal bli opprettet etter at prisen går høyere enn Høy prisen til det aktuelle candle.

Three Take Profitt priser kan  utledes som følger:

 1. Lengden til et Bullish candle som formes over motstandslinjen er lik X1, så den 1ste TP prisen kan være X1 pips høyere enn inngangsprisen.
 2. Avstanden mellom Høy prisen til et gitt candle og Lav prisen til candle på den siste dalen er lik X2, ergo, traderen kan vurdere at TP prisen er X2 pips høyere enn inngangsprisen.
 3. Hvis et kraftig mønster formes i denne regionen, så kan en trader anse den 3dje TP prisen via dette mønsteret.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

SL prisen kan bli avgjort når man tar hensyn til TP prisen som traderen velger.

På denne grafen, etter at markedsprisen har truffet motstandslinjen 5 ganger, den krysset den gitte linjen mot bunnen, og så returnerer mot toppen. Ettersom candle formes over den gitte motstandslinjen, kan traderen legge inn en kjøpsordre. TP prisen kan avgjøres av et Bullish candle lengden, avstanden mellom Høy pris på dette candle og Lav pris på candle på den siste dalen. Men det var ingen gyldige mønstre i denne regionen. SL prisen varierte basert på den valgte TP prisen.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Vesentlige varslinger

 1. Når prisen synker ned mot motstandslinjen uten å krysse noe, hvis et kraftig Bullish candle formes nær en motstandslinje, så vil et sterkt og pålitelig Kjøpssignal skapes etter at prisen stiger høyere enn det Bullish candle. På den venstre grafen, vil prisen ikke krysse den nedadgående motstandslinjen på lenge, og etter at den kommer nær denne linjen så har et Bullish Hammer candle blitt formet. Ergo så kan en trader legge inn en kjøpsordre over Høyprisen til et gitt candle.
 2. Etter at prisen passerer en motstandslinjen og returnerer tilbake til dette, hvis et kraftig Bearish candle formes på motstandslinjen, så vil et pålitelig Salgsignal opprettes. På den høyre grafen, vil markedsprisen ha passert motstandslinjen. Markedsprisen vil ikke kunne passere denne linjen mot toppen etter at prisen har returnert mot denne. Et Engulfing candle har blitt formet på denne motstandslinjen, ergo kan traderen legge inn en Selg ordre.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Med GBPUSD diagrammet på en daglig tidsrammen, så kan traderen oppdage R strategien på en oppadgående trend. Etter at markedsprisen har truffet motstandslinjen 3 ganger, tilslutt så har denne krysset den på vei mot toppen. Så har markedsprisen returnert mot bunnen og et Bearish candle har vellykket blitt formet under motstandslinjen. Traderen kan legge inn en Salgsordre under dette candle. Denne strategien vil vellykket identifisere omdreiningspunktet på slutten av en trend.

Et annet eksempel på en nedadgående trend, markedsprisen har berørt en kraftig motstandslinje, men, denne motstandslinjen kunne ikke bli krysset. Ved et viss punkt nær motstandslinjen, så har et kraftig Engulfing/Piercing Linje blitt formet. Ergo så kan en trader legge inn en kjøpsordre over det gitt candle.

Det er svært mange signaler som skapes av denne strategien, som dette eksempelet. Etter 4 treff av markedsprisen, så knakk motstandslinjen tilslutt mot bunnen. Et Bullish Engulfing candle har lukket seg over motstandslinjen, ergo så kan traderen legge inn en Kjøpsordre over dette candle med en TP pris som er 65 pips høyere enn inngangsprisen. Et kraftig Nivå var også her.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Et annet eksempel på denne strategien på en opptrend. Markedsprisen har berørt denne oppadgående motstandslinjen 4 ganger. Tilslutt, denne gitte motstandslinjen ble krysset av markedstrenden, etterfulgt av en nedadgående trend. Etter at et Bearish candle har blitt formet under motstandslinjen, kan en trader legge inn en salgsordre med en inngangspris under dette candle. TP prisene kunne være 63 og 84 pips lavere enn inngangsprisen. Et annet eksempel, hvor markedsprisen har truffet motstandslinjen 4 ganger og etter et utbrudd så har det returnert mot bunnen. Etter dette Bearish candle kan traderen legge inn en Salgsordre med en TP pris som er 85 pips lavere enn inngangsprisen.

På en nedadgående trend vil markedsprisen kunne krysse motstandslinjen mot bunnen etter 4 mislykkede forsøk. Etter at markedsprisen har krysset motstandslinjen, så kan traderen legge inn en kjøpsordre over dette Bullish candle. Vedsiden av denne strategien, har et spesielt mønster også blitt formet her. TP prisen kan være på 97 eller 155 pips høyere enn inngangsprisen. Markedsprisen vil øke til 220 pips høyere enn inngangsprisen.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Et annet eksempel på R strategien hvor traderen kan legge inn en Salgsordre med en TP pris på 63 pips lavere enn inngangsprisen. Tradere kan bruke denne nyttige strategien på alle typer symboler. For eksempel, på en opptrend på et daglig diagram, prisen har truffet motstandslinjen 4 ganger før det krysser denne linjen mot toppen. Etter at prisen har falt under motstandslinjen, så kan en trader legge inn en salgsordre lavere en dette Bearish Engulfing candle med en TP pris som er 308 pips lavere enn inngangsprisen. En annen R strategi viser at den foregående salgsordren kunne hatt en lengre TP pris, 650 pips lavere enn inngangsprisen. Markedsprisen når den antatte TP prisen: To R strategier vedsiden av hverandre. Traderen kan også legge inn en Kjøpsordre over en lang motstandslinje, når et Bullish Engulfing candle har blitt formet. Den 1ste TP prisen til den foregående Salgsordren kan være 308 lavere enn inngangsprisen og etter den 2dre TP prisen, når man tar andre R strategier med i betraktningen, kna være 650 pips lavere enn inngangsprisen.

Denne strategien kan brukes på alle tidsrammer. I et Gull diagram, kan traderen tegne opp R strategien som skaper et Salgsordre under denne Engulfing candle. TP prisen kan være på 394 pips lavere enn inngangsprisen. Prisen synker til 390 pips lavere, rundt $1171. Dette salgssignalet ble opprettet etter at noen tradere spekulerte i at Gull ville stige i verdi etter at prisen nådde $19000.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Traderen må øve mye for å utvikle evnene til å oppdage passende og pålitelige strategier som identifiserer reverserings og fortsettelses punkter.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates