Risk Management and Money Management - Forex Market

Risikoadministrasjon og pengeadministrasjon i Trading

0 0 Vote
Instructor

Risikoadministrasjon og pengeadministrasjon i Trading

Femtifjerde leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil vi diskutere risiko administrasjon og pengeadministrasjon i trading.

Trading prosedyre

Først og fremst må en trader lære seg teknisk og fundamental analyse metoder for å identifisere retningen og markedspris trenden. Etterfulgt av kontinuerlig øvelse over flere år, noe som er helt essensielt for en trader å kunne utvikle evnen til vellykket handling. Treningsperiodene vil variere fra person til person, avhengig av deres bakgrunnskunnskap og entusiasme for å lære mer. Tradere må alltid trene og studere, akkurat som en sportsutøver alltid må opprettholde sin treningsrutine for å kunne nå toppen av deres profesjon.

Etter at en trader har fått nok erfaring og kunnskap, så kan han/hun avgjøre en salgs eller kjøpsinngangspris gjennom prishandlings metoden. Tradere må vurder at i noen regioner så er det ikke mulig å legge inn noen ordre, så det er bedre å overvåke markedstrender og vente på passende punkt som kan oppdages av strategier eller mønstre slik som prishandling, Elliott Waves, Andrew?s Pitchfork og  Harmonic mønstre.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Tradere bør lære seg og bruke strategier som kan bli personalisert for hver trader. Dette vil bli diskutert i mer detaljer i vår neste leksjon ?Opprettelse og skreddersydde strategier?.

Etter hvert, kan traderen velge nøyaktig hvilke salg eller kjøps innganger, TP og SL priser. Traderen kan bruke scenariobasert planlegging for å utvikle hans/hennes trading evner. Basert på antall ordre og antall pips, må traderen utnytte risiko og kapitaladministrasjon for alle sine ordre.

Takket være flere bekreftelser fra forskjellige strategier, mønstre og analyser, en trader kan legge inn en passende ordre.

Pengeadministrasjon

Traderen må vurdere pengeadministrasjon strategier for å oppnå en solid trading prosess og en høyere profitt.

  1. Pengeadministrasjon med innsatte midler i en virkelig konto kan for forskjellige tradere bli klassifisert som følger:

a.Amatør tradere bør åpne en konto med $50-$500 i et år.

b.Midt på treet, uavhengige tradere vil ikke oppnå nok trading evner til å unngå bommerter som unøyaktige ordrevolum, TP eller SL priser. Disse traderne må sette inn mindre enn 3% av sin ekstra budsjett kapital for 3 år.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Profesjonelle tradere med utstrakt ekspertise og kunnskap kan sette inn mindre enn 10% av sitt ekstra budsjett kapital. Men, en uttømmende kunnskap, rasjonelle forutsigelser og analyser garanterer ikke vellykkede trader og profitt.

  1. Pengeadministrasjon av ordre og trader kan være som:

a.Basert på tradingmetode og oppførsel: lang, medium eller kortvarig: traderen kan åpen en ekte tradingkonto. For eksempel, hvis en trader ønsker å legge inn en kortvarig ordre med en TP pris som er 20 pips unna inngangsprisen i tillegg til medium og langvarige ordre på det samme symbolet med 50 pips og 500 pips, respektivt. Kortvarige ordre kan lukkes i løpet av minutter eller timer, mens medium ordre tar noen måneder og langvarige varer i noen måneder. Det er sterkt anbefalt at en trader legger inn ordre separat i forskjellige kontoer basert på disse vilkårene. Denne metoden kan brukes for å gjøre det enklere for traderen å ta gode avgjørelser.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Traderen kan overføre en viss sum fra hver konto til en av de andre. For eksempel, hvis en trader utleder profitt fra sin medium konto og en passende posisjon med flere bekreftelser er oppdaget i kortsikts kontoen, så kan traderen overføre en viss pengesum fra medium kontoen til den kortsiktige kontoen.

c.Traderen må aldri låse alle sine midler til en enkelt konto eller en ordre. Ingen kan garantere at en slik ordre vil være 100% vellykket. Enhver nyhet eller hendelse slik som krig, oversvømmelse eller jordskjelv kan endre trendretningen som en traderen har lagt inn en ordre på selv om det har vært flere kraftige bekreftelser på den første retningen.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Traderen må avgjøre volumet til hver ordre ved å ta hensyn til følgende aspekter:

i.Forholdstallene tap-gevinst er basert på 1 pip prisendring. For eksempel, profitt eller tap i EURUSD i hver pip er $10.

ii.Antall pips som TP eller SL poeng er fra inngangsprisen.

iii.Risiko prosenten spesifisert av risikoadministrasjons metoden

iv.Antall ordre rundt en viss pris

  1. Pengeadministrasjon i uttak av midler er en viktig sak som mange tradere ikke utforsker. Å ha for store midler i en konto øker risikoen for å tape kapitalen. For eksempel, en trader kan utlede en vesentlig profittsum fra handler. Etter noen bekreftelser vil en trader ha lagt inn en ordre hvor volumet er valgt irrasjonelt høyt grunnet den høye pengesummen på kontoen. Etter noen svingninger, har prisen berørt SL punktet og alle midlene til traderen har gått tapt. Hvis bare traderen hadde tatt ut en viss sum etter å ha fått profitt, ville kapitalen vært reddet.

a.Traderen må vurdere å ha en viss grense for hans/hennes midler i hver konto basert på trading metoden.

b.Traderen bør ta ut summen som overstiger den definerte grensen.

c.Hvis en trader kan få $900 i profitt fra en $100 konto, så betyr ikke dette at han/hun kan få $9000 i profitt fra en $1000 konto. En $100 konto har forskjellige vilkår enn en $1000 konto. $100 kan være ubetydelig, mens $1000 er en sum folk flest ikke kan ignorere. En høyere pengesum stresser traderen mer.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Risikoadministrasjon

En av de viktigste sakene som en trader må vurdere når han/hun ønsker å legge inn en ordre er risikoadministrasjon. På samme måte som gasspedalen i en bil, hvis en trader misbruker risikoadministrasjonen, så vil all kapitalen i den kontoen gå tapt.

Gjennom en god risikoadministrasjons metode kan traderen risikere deler av kapitalen basert på anvendte strategier, i tillegg til kraftige signaler og bekreftelser på et vist punkt. For eksempel, ingen kan kjøre i en jevnt fart under alle forhold. En bils fart i en trang gate må være under 50 km/t mens den kan være høyere enn 80 km/t på en motorvei.

For eksempel, traderens strategi har 4 betingelser som hver har en sannsynlighet for å lykkes basert på bekreftelser og signaler:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Så når sjansen for at en ordre blir vellykket er på rundt 65%, kan han/hun risikere 2% av kapitalen på kontoen. Hvis den andre strategien blir avgjort så kan han/hun risikere 3%av kapitalen, mens under de 3dje og 4dje tilstandene så kan traderen risikere 4%og 8%, respektivt. Så basert på tradingstilstandene kan traderen velge en del av kontoens kapital for å utvikle en passende risikoadministrasjon. Traderne kan legge inn flere strategibetingelser for å legge inn flere ordre. For eksempel, 5 typer tradingsstrategier kan utvikle betingelser hvor en trader har mer tid og fokus for å oppdage fordelaktige punkter og trender. Tradere som bruker de flere strategier og venter på bedre betingelser, vil legge inn en ordre under forhold som representerer en høyere sjanse for å lykkes, ergo er sjansen for å tape vesentlig mindre. På tross av færre handler kan disse tradere utlede mer profitt fra sine ordre.

En av de viktigste tingene en trader må lære seg er å forstå og være oppmerksom i dette markedet, og at det som skjer når man handler er risikoadministrasjon. Feil bruk av risikoadministrasjon kan gjøre at en trader taper hele sin saldo.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Risikoadministrasjon eller å involvere deler av investeringen i en handel kan gjøres ved å bruke strategier og bekreftelses faktorer. For eksempel, det er umulig å kjøre i en jevn fart på 100 km/t hele tiden, kontinuerlig. I en gate kan du kjøre i 5 km i timen, i en annen kjører du i 20 km i timen eller på en motorvei så har du muligheten til å gå helt opp til 100 km/t. Så hvilken fart du velger er basert på din risikoadministrasjon og kjennskap til veien, tidspunktet og farten.

Samme eksempelet finner man i finansmarkedet. For eksempel så har du en strategi med fire muligheter og i hver er din profitt prosentsats forskjellig. I den første strategien er din profitt 65%, i den andre med bedre bekreftelse er den 72%, og i den tredje med enda bedre bekreftelser er den 77%, og tilslutt i den fjerde med enda flere bekreftelser er den på 85%. Så en handel basert på antall bekreftelser gjør at man kan regne ut risikoen i den handelen.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Risikoadministrasjons inndelingen for eksempelet over: ved 65% profitt kun ta en risiko på 2%, mens når det er 72% risiker kun 3.5%, når det er 77% risiker kun 4%, og tilslutt når det er 85% kan du ta opptil 8% risiko.

Det er anbefalt å bruke mellom 2 og 5 strategier, hvis du ønsker å gjøre flere handler. Det hjelper deg også å ha en bedre tidsbegrensing for når du gjør dine handler og i spesielle tilfeller ha bedre muligheter når markedet roer seg, noe som lar deg gjøre dine handler. For eksempel, ved å bruke 2 til 5 forskjellige strategier så får du bedre perspektiver så du vil ikke lenger gjøre handler med 65% eller 72% og kun gjøre handler i 77% og 85%. Husk at for å ha bedre risikoadministrasjon så bør du bruke flere strategier og være mer tålmodig. Personer som handler basert på dette prinsippet gjør det bedre i markedet.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates