RSI and Moving Average Strategy - Exponential and Linear Weighted

RSI og bevegelig gjennomsnitt strategi

0 0 Vote
Instructor

RSI og bevegelig gjennomsnitt strategi

Seksti-niende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil RSI og bevegelig gjennomsnitt strategi bli gjennomgått.

RSI og bevegelig gjennomsnitt strategi

RSI viser de overkjøpte eller oversolgte regionene, hvor en markedspris kan fortsette i sin retning på tross av lite støtte fra tradere, ergo så er et reverseringspunkt svært sannsynlig. Disse regionene kan bli spesifisert av prishandlings strategien hvor en trader kan finne reverseringspunkter med en skarp gradering i M30 eller H1, erog, RSI verdien bør settes til 8. Vedsiden av RSI, en trader må utnytte det bevegelige gjennomsnitt mønsteret, så EMA 3 og SMA 15 kan settes inn. En trader kan benytte seg av andre mønstre slik som Stochastic 3.3.14 eller MACD istedenfor RSI8.

Når RSI eller dets alternative mønstre oppdager en divergens, vil signalet opprettes på punktet hvor de bevegelige gjennomsnitts linjene krysser hverandre.

RSI and Moving Average Strategy - Forex Market Trading Strategy and Trading Signal

Verdipapir symboler

Denne strategien kan utnyttes på alle symbolene, spesielt EURUSD og GBPUSD.

Tidsrammer

Selv om denne strategien kan brukes i alle tidsrammer, vil det beste resultatet utledes fra M30 og H1.

Kjøp eller selg signal

Et kjøp signal vil skapes når EMA3 passerer SMA15 mot toppen etter en divergens.

Et selg signal vil bli produsert når EMA3 krysser SMA15 mot bunnen etter en divergens.

RSI and Moving Average Strategy - Take Profit and Stop Loss of Buy and Sell Signals on Price Trend

TP og SL grense

Den første TP prisen kan gå fra 15 pips til 23 pips, mens den andre TP prisen kan gå fra 27 pips til 30 pips. SL prisen kan være lavere enn den laveste prisen i det benyttede candle mønstre i en kjøpsordre, eller høyere enn høyeste pris i en salgsordre. Ellers kan en trader avgjøre SL verdien 14 til 23 pips fra inngangsprisen.

På et GBPUSD diagram, i H1 tidsrammen, traderen kan oppdage en divergens formet av et RSI mønster, som viser at på tross av en nedadgående trend, så vil de fleste tradere lukke sine salgsordre og små tradere støtter den nedadgående trenden. EMA3 har passert SMA15 mot toppen av dette candle, ergo, en trader vil kunne legge inn en kjøpsordre. I et annet eksempel, en trend vil bevege seg mot toppen, mens RSI viser liten støtte for en oppadgående retning, ergo to divergenser har blitt formet. Etter begge divergenser, EMA3 har krysset SMA15 mot bunnen hvor en trader kan legge inn salgsordre.

RSI and Moving Average Strategy - Moving Average Convergence Divergence Indicator - Reversal Signal

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates