Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Open Close Price

Shooting Star og Hammer Candlestick Mønster

0 0 Vote
Instructor

Shooting Star og Hammer Candlestick Mønster

Tjuefemte leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Shooting Star og Hammer candlestick mønstre vil bli diskutert i denne leksjonen.

Shooting Star Candle

Shooting Star Candle formes etter en oppadgående trend, indikerer en vending trends på en oppadgående bevegelse. Shooting Star kan være enten et svart eller hvit candle som kan ha en svært liten Shadow under hoveddelen. Den øvre Shadow er vesentlig lengre noe som gjør dette til en oppadgående trend, etterfulgt av en vendings bevegelse forårsaket av en signifkant nyhet eller hendelse i markedet. Den nedadgående modellen hvor Close prisen er lavere enn Open prise, nummer 3 & 4, har en vesentlig effekt på prisbevegelsen istedenfor den økende modellen, nummer 1 & 2. Det kraftigere candle har ikke en Lower Shadow. Normalt er Upper Shadow 3 ganger lengre enn hoveddelen, men, det vil anses som mer fordelaktig hvis Upper Shadow er 5 ganger lengre enn hoveddelen. Tradere kan finne flere eksempler på MT4. Etter en oppadgående trend, har en nedadgående Shooting Star formet som indikerer en vendings trend. Det er anbefalt at en trader legger inn en Sell ordre akkurat under Low eller Close prisen til et gitt candle med en TP sum som dekker candle lengden, 16 pips, under inngangsprisen. Shooting Star er et pålitelig mønster som har en betydelig effekt på den tekniske analysen. Et annet eksempel viser en økende Shooting Star som har oppstått etter en økende bevegelse, så har trenden fulgt en nedadgående retning. På en rekkevidde trend så har Shooting Star ingen effekt på markedspris trenden. Derfor indikerer Shooting Star en vendings trend etter at den formes på en oppadgående trend. Den kraftigste Shooting Star er den nedadgående typen som ikke har en Lower Shadow.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Closing and Opening Price - Lower and Higher Shadow

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Reversal Order on Downward Market Trend

Hammer Candles

Hammer candle er som en Shooting Star, men det er formet på en nedadgående trend. Dens vendings mønster har en lang Lower Shadow og en bitte liten eller ingen Upper Shadow. I dette candle, så vil markedsprisen øke raskt etter å ha møtt en viss lav pris. Lower Shadow dannes av viktige nyheter eller hendelser som har reversert den nedadgående retningen. Den har ikke nødvendigvis en Upper Shadow, med en økende eller nedadgående struktur. Den mest kraftige Hammer er den med en økende hoveddel, en Close pris som er høyere enn Open pris, uten en Upper Shadow. Hvis Lower Shadow er 5 ganger lengre enn hoveddelen, så vil det har en vesentlig effekt på trend bevegelsen.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Upward Market Trend - Bullish and Bearish Price

Tradere kan finne svært mange Hammer candles i et diagram. For eksempel, etter en lang reduksjon i prismarkedet så kan en Hammer candle formes og trenden reversers i en oppadgående retning. En annen kraftig Hammer candle har vist at markedet endret retningen mot en økende trend. Tradere må øve intenst for å utvikle en evne til å oppdage effektive candles og mønstre. Hammer og Shooting Star candles er et par av de mest vesentlige mønstrene en trader må ta vurdere.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates