Special Candlestick Patterns - Reversal and Continuation Signals

Spesielle lysestake mønstre

0 0 Vote
Instructor

Spesielle lysestake mønstre

Sekstitredje leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil spesielle Candlestick mønstre bli studert inngående.

Special Candlestick Patterns - Economic News - Andrew\\'s Pitchfork Median, Pivot and Trigger Lines

Spesielle Candlestick

Traderen kan bruke spesielle Candlesticks når de formes i de følgende situasjonene:

  1. Nær nivåer i H4 tidsrammer
  2. Nær Fibonacci nivåer i H4, daglig og ukentlige tidsrammer
  3. Nær økonomiske nøkkel nyheter eller åpningstiden på New York økten
  4. Nær støtte og motstandslinjer
  5. Nær midtlinjen på Andrew?s Pitchfork
  6. På en skarp nedstigning eller oppstigning

Første metode

Hammer, Piercing Line, Dark Cloud, Hanging Man og Shooting Star er spesielle candlestick mønstre som kan formes i en trend for å avgjøre den fremtidige retningen.

På den venstre grafen, en Bullish Hanging Man har blitt formet på en oppadgående trend rett etter en Bearish Hanging Man. Dette mønsteret bekrefter at opptrenden vil fortsette å gå oppover mot toppen.

På den høyre grafen, et Bullish Triangle mønster hat blitt formet på en opptrend, hvor et Bearish Hanging Man har blitt formet på et utbruddspunkt. Dette Candlestick mønsteret bekrefter et kraftig og passende kjøpssignal som har blitt skapt på utbruddspunktet til et gitt Triangel mønster. Så en trader kan legge inn en kjøpsordre på dette punktet. Disse Candlestick mønstrene skaper fortsettelses signaler og bekrefter den nylige retningen til en trend.

På den venstre grafen, en Inverted Hammer har blitt formet på en nedadgående trend. En annen Inverted Hammer på denne nedtrenden har blitt formet, ergo, kan traderen legge inn en salgsordre på disse punktene.

Special Candlestick Patterns - Piercing Line Higher and Lower Shadow - Inverted Hammer on Trend

På den høyre grafen, har en Inverted Hammer blitt formet på en nedadgående trend som etterfølges av en sammenhengende nedgang.

Så en Inverted Hammer skaper et sammenhengende signal på en nedadgående trend.

Det er flere eksempler på MT4 som kan studeres nærmere. For eksempel, en Inverted Hammer har blitt formet på denne nedadgående trenden etterfulgt av en skarp nedgang. En annen Inverted Hammer på en annen nedadgående trend skaper et salgssignal. Ergo, når en Inverted Hammer formes på en nedadgående trend, så er det mer sannsynlig at trenden fortsetter sin nedadgående retning.

I et annet eksempel, en Hanging Man har blitt formet etter en kraftig Bullish candle, så en trader kan legge inn en kjøpsordre over Topp prisen på Hanging Man candlestick.

Etter Shooting Star, Hanging Man og Hammer candlestick mønstre, så er det antatt at markedsprisen vil fortsette i sin gjeldende trend hvis en annen bekreftelse skapes av andre mønstre eller strategier. I dette eksempelet ser man et Flagg mønster som er blitt formet og på det siste topp punktet så ble et Tweezer mønster formet, så en trader kan legge inn en kjøpsordre over candle mønsteret. To Hanging Man mønstre har blitt formet på utbruddspunktet, ergo kan en annen kjøpsordre legges inn av traderen. Senere vil  en annen Hanging Man eller Hammer bekrefte denne oppadgående trenden.

Hvis traderen oppdager fortsettelse signaler fra noen av mønstrene eller strategiene, så kan det nevnte candlestick mønsteret være svært fordelaktig for å sikre en vellykket handel.

Special Candlestick Patterns - Bullish and Bearish Trend Line - Shooting Star with Hanging Man

Den andre metoden

Tradere kan oppdage kjøp eller selg punkter via nivåer. For eksempel på venstre siden av diagrammet, så kan et nivå tegnes opp som har vesentlige effekter på markedstrenden. Et Fibonacci mønster kan settes inn så prisemarkedet vil reversere retningen på dens nivå på 61.8%. En Bullish Hammer har blitt formet på dette punktet, så 3 kjøpssignaler kan utledes fra disse mønstrene.

På den høyre grafen, har markedsprisen vendt tilbake til sin nedadgående retning etter at det berørte nivå 76.4%. En Dark Cloud formes på utbruddspunktet, så traderen kan legge inn en salgsordre etter at markedsprisen har passer den laveste prisen på et gitt candle mot bunnen.

Reverserings Bullish candles slik som Hammer, Engulfing og Piercing linjen formes på nedadgående trender, så tradere kan utnytte Fibonacci mønstre for å oppdage disse spesielle candlesticks.

Special Candlestick Patterns - Dark Cloud over Fibonacci Levels - Support and Resistance Levels

Reverseringers Bearish candles slik som Shooting Star, Engulfing og Dark Cloud formes på en oppadgående trend, så tradere kan bruke Fibonacci mønstre for å oppdage disse spesielle candlesticks.

For eksempel, traderen kan tegne opp et nivå på denne opptrenden i tillegg til et bevegelig gjennomsnitt mønster. Etter at prisen har passert nivået mot toppen, vil et Bullish Hammer mønster formes på et punkt hvor det bevegelige gjennomsnittet krysser det gitte nivået. Ergo vil traderen kunne legge inn en kjøpsordre over det gitte Hammer candle mønsteret etter at kjøpssignalet ble generert. Nivåer har en vesentlig innflytelse på markedstrender. For eksempel, på H4 GBPUSD diagrammet, har prisen sunket mot bunnen etter at det berørte nivå 61.8% til et Fibonacci mønster. En Bearish Hammer har blitt formet hvor prisen berører 61.8%, ergo kan traderen legge inn en salgsordre. TP priser vil kunne bli avgjort på nivåene M, H/2 og H. Markedsprisen har nådd den første TP prisen og det er antatt at prisen vil synke til H/2 som et minimum. I et annet eksempel, kan traderen tegne opp et nivå som hadde en bemerkelsesverdig effekt på markedsprisen. Etter at prisen reverserer retningen og går mot dette nivået, vil en kraftig og pålitelig Bullish Hammer blitt formet, så en trader kan legge inn en kjøpsordre med en inngangspris over dette candle. TP prisen kan være 68 pips høyere enn inngangsprisen. Et flagg mønster formes også i denne regionen, ergo så kan en trader vurdere en TP pris basert på dette mønsteret.

Special Candlestick Patterns - Buy and Sell Trading Signals - Uptrend and DownTrend

Tredje metode

Når en Shooting Star, Engulfing, Dark Cloud og andre spesielle candlesticks formes på det siste topp punktet eller dalen på en Dobbel eller Trippel Topp/Bunn mønstre, så kan traderen legge inn en ordre basert på mer pålitelige signaler. På det venstre diagrammet så har en Dobbel Topp oppstått på en opptrend. En Dark Cloud har oppstått på den andre toppen, så en trader kan legge in en salgsordre lavere enn det gitte candle. På den høyre grafen, har det oppstått en Trippel Topp hvor et kraftig Bearish candle på toppen skaper et pålitelig salgssignal.

På det venstre diagrammet, har det oppstått en Bullish Hammer på den siste dalen i et Trippel Bunn mønster. En kjøpsordre kan legges inn over det gitte candle, før utbruddspunktet. På den høyre grafen så har man en Piercing Linje candle på den siste dalen på en Trippel Bunn som har sikret et kjøpssignal.

Trippel og Dobbel Topp/Bunn er vanlige mønstre som kan kombineres med andre mønstre og strategier. På et GBPUSD diagram kan traderen oppdage et Dobbel Topp mønster hvor et Bearish Hammer/ Dark Cloud mønster har oppstått på den siste toppen, ergo kan traderen legge inn en salgsordre under det gitte candle. TP prisen kan anses å være 176 pips lavere enn inngangsprisen, på 1.6655. Det er flere Dobbel eller Trippel Topp/Bunn mønstre som en trader kan oppdage på diagrammene.

Special Candlestick Patterns - Pips and Pippet over or Lower than High or Low Prices

Fjerde metode

Trader kan bruke Tweezer candles for å avgjøre omdreiningspunkter. På den venstre grafen, vil to Bullish Hammer candles oppstå på et Tweezer mønster på en nedadgående trend, så en trader kan legge inn en kjøpsordre etter markedsprisen har passert topp prisen på en Tweezer. På den høyre grafen, har en annen Tweezer oppstått, hvor et Bullish candle har oppstått akkurat etter et Bearish candle. Tweezer mønster med 2 Bullish candles har mer kraft enn en Tweezer med et Bullish og et Bearish candle.

Den venstre grafen viser at et Bearish Tweezer mønster formes inne i en oppadgående trend. Dette Tweezer mønsteret inkluderer to Shooting Star candles. Hvis et Bearish mønster inkluderer to Bearish candles, så vil det ha mer kraft.

Det er flere eksempler på MT4 plattformen. For eksempel på slutten av en nedadgående trend, oppstår en Bullish Tweezer med to Bullish Hammers, ergo kan en trader legge inn en kjøpsordre over topp prisen på den siste Bullish Hammer. Det er et kraftig nivå akkurat under Tweezer mønsteret som gjorde at prisen ikke klart å krysse.

"Special

Et annet candle mønster, en Bullish Hammer/Hanging Man mønster som fører til et kjøpssignal. På den siste trenden på markedsprisen, oppstår en Inverted Hammer etter et Hammer candle. Ergo vil dette Inverted Hammer bekrefte at en salgsordre bør legges inn etter at prisen synker lavere enn den laveste prisen på det gitte candle. 1steTP prisen kan være 126 pips lavere enn inngangsprisen. 2ndre TP prisen kan anses å være avstanden mellom den høye prisen til et Hammer candle og inngangsprisen. Det antas at prisen vil 126 og 200 pips under dette, så prisen vil være 1.6588.

Etter en nedadgående retning, vil markedstrenden igjen begynne på en oppadgående retning. Et Hanging Man candle har oppstått på denne opptrenden som bekrefter trend retningen. Igjen, etter at prisen øker etter en nedgang, så har et Hanging Man candle oppstått med en bekreftelse på en oppadgående retning.

Disse candles skaper kraftige og pålitelige signaler som traderen kan bekrefte etter at de har lagt inn en ordre. For eksempel, etter at en nedadgående trend har begynt bevegelsen vil en Inverted Hammer ha bekreftet den kontinuerlige nedadgående retningen. TP prisene kunne 320 og 480 pips lavere enn inngangsprisen. Akkurat etter en forbigående liten opptrend, vil et Shooting Star candle opprette et salgssignal med en TP pris 395 pips lavere enn inngangsprisen. Candles er kraftige bekreftelser som traderen kan utnytte for å finne vellykkede handler.

Special Candlestick Patterns - Hanging Man and Bollinger Bands - Upper and Lower Bands

Et annet eksempel, en Bearish Hammer etterfølges av en Bullish Hammer som bekrefter en oppadgående retning. En Hammer på en oppadgående trend skaper et kjøpssignal. De nevnte spesielle candles kan hjelpe en trader å utlede profitt fra handler. I dette triangel mønsteret, vil candles bekrefte den oppadgående retningen.

I et månedlig diagram på et AUDUSD symbol, kan traderen oppdage en Bullish Hammer etterfulgt av en Bearish Hammer som har skapt et Tweezer Topp mønster som igjen skaper et salgssignal. Så hvis prisen synker under den laveste prisen, så kan en trader legge inn en salgsordre med TP priser på 210 og 170 pips lavere enn inngangsprisen, rundt 0.8891. Sammenkoblede Hammer candles kan påvirke trendretningen vesentlig.

Special Candlestick Patterns - Price Action Trading Strategy and Methods - Triangle Pattern

I en pris aksjon strategi, på gull diagrammer, skulle trenden reagere på denne 1260. Kombinasjonen av noen Hammer candles skaper et signal med en skarp og gradert bevegelse. Her er det et skarpt candle med en verdi på $30 som har blitt formet etter å ha koblet sammen Hammer candles. Tradere kan oppdage andre eksempler, som her, som har koblet Hammer candles sammen etterfulgt av en lang og skarp trend.

Tradere må øve mye for å utvikle evnen til å oppdage spesielle candles, som vil ha en vesentlig innflytelse på trendbevegelsen.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates