Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

TIlleggsinformasjon om Andrew\\'s Pitchfork indikator

0 0 Vote
Instructor

TIlleggsinformasjon om Andrew\\'s Pitchfork indikator

Førtiåttende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Tilleggs informasjon om Andrew?s Pitchfork indikator; Andrew?s Pitchfork svikt, respons og advarselslinjer vil bli studert i denne leksjonen.

Andrew?s Pitchfork svikt

I et Andrew?s Pitchfork mønster, hvis prisen krysser den 3dje omdreiningslinjen etter at det har berørt den 1ste omdreiningslinjen, så vil ethvert kjøpssignal være ugyldig i et Bullish mønster. På den andre siden, hvis prisen passerer 3dje omdreiningslinjen etter at det har berørt 1ste omdreiningslinjen så vil ethvert salgssignal være upålitelig.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

En annen svikt tilstand, i et Bullish format, hvis en pris berører den 3dje omdreiningslinjen etter at den har møtt den 1ste omdreiningslinjen, etterfulgt av en annen bølge over den 3dje omdreiningslinjen, så vil det å krysse den 3dje omdreiningslinjen ikke produsere salgssignaler. I et Bearish format, hvis prisen går nær den 3dje omdreiningslinjen etter at det har møtt den 1ste omdreiningslinjen, etterfulgt av en annen bølge som er lavere enn 3dje omdreiningspunkt, så vil det å krysse den 3dje omdreiningslinjen ikke produsere noen kjøpssignaler.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Et Bearish eksempel på MT4 illustrerer det første sviktformatet. Etter at prisen har krysset det 3dje omdreiningspunktet, så vil det ikke være noen salgssignaler på dette mønsteret. I et annet eksempel på en oppadgående trend, vil et mønster ikke kunne opprette et kjøpssignal etter at prisen har krysset den 3dje omdreiningslinjen mot bunnen.

Det 3dje svikt formatet formes når prisen veklser mellom den 3dje og den 1ste omdreiningslinjene, etterfulgt av en bevegelse mot utløsningslinjen. I en Bullish trend, hvis prisen ikke krysser utløsningslinjen og returnerer mot toppen og berører den 3dje omdreiningslinjen, selv om den eventuelle prisen krysser utløsningslinjen mot bunnen, et salgssignal vil ikke være gyldig eller pålitelig. I et Bearish format, hvis en pris ikke passerer utløserlinjen og returnerer mot bunnen og berører den 3dje omdreiningslinjen, selv om prisen passerer utløserlinjen mot toppen, vil et kjøpssignal ikke være sann eller troverdig.

Et Bullish eksempel viser at den 3dje svikttypen ikke formes, så et salgssignal ble produsert etter at prisen hadde krysset utløserlinjen.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Den 4dje svikten i Andrew?s Pitchfork mønstre formes når prisen krysser en utløserlinjen, så returnerer til denne. I en Bullish trend, hvis prisen passerer utløserlinjen mot bunnen og reverserer dens retning fra toppen, etter å ha krysset utløserlinjen etterfulgt av en reverseringstrend, selv om prisen synker lavere enn utløser linjen, så vil salgssignalet ikke være gyldig lenger. I en Bearish trend, hvis en pris passerer utløserlinjen mot toppen og reverserer dens retning mot bunnen, etter å ha krysset utløserlinjen etterfulgt av en reverseringstrend, selv om prisen stiger høyere enn utløserlinjen, så vil et kjøpssignal ikke lenger være troverdig. I det foregående eksempelet, candles kan formes over utløserlinjen, så et salgssignal er gyldig.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Liten Andrew?s Pitchfork inne i hovedmønsteret

Hvis et mindre Andrew?s Pitchfork mønster formes inne i et annet Andrew?s Pitchfork mønster, så vil det være noen fordeler slik som:

  • SL vil synke
  • TP vil øke
  • Enda en bekreftelse på et definert signal

Et mindre Bearish mønster formes inne i hoved Bearish mønsteret, mens et mindre Bullish mønster vil kunne skjule seg blant større Bullish mønstre. Mindre mønstre kan oppdages i løpet av kortere tidsperioder.

Et eksempel viser hvordan du kan finne et mindre mønster. På en nedadgående trend, et kjøpssignal blir produsert. Hvis en trader velger en kortere tidsramme, så vil det være et mindre Andrew?s Pitchfork mønster med et nedagående trend. Etter at utløserlinjen ble krysset mot toppen, et kjøpssignal ble generert og traderen kan legge inn en kjøpsordre med SL prisen under den siste dalen. Etter at mindre svingninger har nådd den ønskede TP prisen, fortsetter dens opptrend mot TP prisen i hovedmønsteret.

Varslingslinjen

I et Andrew?s Pitchfork mønster, kan en trader måle avstanden mellom 3dje og 1ste omdreiningspunkt, kalt ?R?. I en Bullish type, 3 parallelle linjer kan tegnes opp under den 3dje omdreiningslinjen. I en Bearish type, 3 parallelle linjer kan legge opp over det 3dje omdreiningslinjen. Mellomrommet mellom hver linje er lik R. Hver linjen kan ha en vesentlig innvirkning på markedspris bevegelsen.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

Responslinje

Hvis det 2dre og det 3dje omdreiningspunktet sammenkobles av en linje, så vil den direkte avstanden mellom denne linjen og det 1 omdreiningspunktet kan bli målt, kjent som L. 3 parallelle linjer med en linje mellom 2dre og 3dje omdreiningspunkter kan plassers vediden av mønsteret med L avstand fra hverandre. Det antas at en markedspris vil endre sin trend nær disse linjene. I et eksempel, et mønster ble tegnet på en nedadgående trend.

I MT4 plattformen, et nedadgående mønster ble tegnet opp og traderen kan spesifisere varslings signaler ved å legge en kopi format over det. Den 1ste linjen i det kopierte mønsteret på den 3dje linjen i hovedmønsteret. Etter hvert som prisen øker, vil den 2dje linjen ikke ha en vesentlig effekt, mens prisen svinger frem til det møter den 3dje linjen.

I et annet eksempel, en trader kan trekke en Trendlinje for å sammenkoble det 2dje og 3dje omdreiningspunkter, så vil en direkte trendlinje kunne legge inn mellom denne linjen og 1ste omdreiningspunkt, kjent som ?L?. 4 dupliserte ?L? linjer kan legges inn på den 1ste omdreiningslinjen etter å ha koblet sammen det 2dje og det 3dje omdreiningspunktet. Markedspris trender har en tendens til å ikke vise vesentlige endringer på L1 og L3, mens pris økningen over den 2dre omdreiningslinjen og returnere til den 1ste omdreiningslinjen linjen på L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Advarsler- og svarlinjer kan ikke garantere at vil være en trend melding, mens tradere må ta anse dem som effektive punkter for en markedspris strend.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates