Technical Analysis of Financial Markets - Trading Strategies

Teknisk analyse av finansmarkedene

10 1 Vote
Instructor

Teknisk analyse av finansmarkedene

En og tjuende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen skal vi snakke om Teknisk analyse av finansmarkedene, klassisk teknisk analyse og moderne teknisk analyse. Dette er i bunn og grunn en måte å forutsi og anslå markedsprisens oppførsel. Dette kan oppnås gjennom en grundig studie av markedsprishistorikken. Prisendringer og variasjoner undersøkes samt at man tar i betraktning transaksjonsvolumet. Teknisk analyse utføres på hvert eneste aktiva som har diagram og prisskift over tid, spesielt  Forex, Børs, eiendomsmarkedet og markedet for elde metaller og da spesielt gull.

Applikasjon

Den mest attraktive analysen for spekulanter er Tekniske analyser ettersom dette benytter seg av matematiske utregninger og relasjoner for å indikere trender og prisavkastninger, pluss lange og korte retninger.

Teknisk analyse

Teknisk analyse kategoriseres i to grupper: Klassisk og Moderne analyse.

Klassisk teknisk analyse ble etablert av Charles Dow som publiserte sin teori om teknisk analyse i avisen Wall Street Journal i 1990. Dette var en analyse som så på grunnlaget for prisendring og variasjon. Han var inspirert av naturlige forutsetninger, tidligere erfaring og markedshistorikk.

Technical Analysis of Financial Markets - Fundamental Analysis of News - Classic and Modern Financial Analyses

Moderne teknisk analyse er etablert basert på prisbevegelse og har 3 hovedprinsipper:

1. Teknisk analyse spesifiserer ikke markedsprisen, men har til hensikt å forutse fremtidig priser og markedstrender.

2. Traderes fokus er på markedsprisen som er produsert basert på tekniske analyser og markedsforventninger.

3. Teknisk analyse er kun basert på en tidligere markedspris.

Moderne teknisk analyse evaluerer og studerer de foregående markedsprisene for å forutse fremtidige markedsbevegelser og pris, så forventede begivenheter ventes å følge forutsigelsen utledet fra den tekniske analysen.

Technical Analysis of Financial Markets - Future Market Price Based on Latest Market Trends

Folk flest går ut fra at Teknisk analyse samhandler med fundamental analyse, mens faktum er at Fundamental analyse er utledet fra Teknisk analyse.

Det følgende innholdet vil bli diskutert senere;

 1. Trend, støtte, motstand, trend gjennombrudd og pris kanal.
 2. Candlestick diagram
 3. Fibonacci i finansmarkedet og Fibonacci Retracement
 4. Indikatorer og oscillators
 5. Divergens, konvergens, skjult divergens
 6. Gjennomsnittlig pris, dets støtte og motstandens rolle på trender
 7. Modell typer ? kontinuerlige og reverserings mønstre  
 8. Pris handling ? den beste måten for reverseringspunkter
 9. Harmonikk modeller
 10. Elliott bølger metode
 11. Andrews pitchfork metode
 12. Risiko og kapital administrasjon
 13. Handels strategier ? hvordan planlegge en handelsstrategi ? flere vellykkede strategier
 14. Annet opplærings materiale vedrørende tekniske analyser

Technical Analysis of Financial Markets - Fibonacci, Indicator and Oscillator - Harmonic and Andrew\\'s Pitchfork

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates