Triangle Pattern and its Types - Symmetrical Ascending Descending

Triangelmønstre og deres typer

0 0 Vote
Instructor

Triangelmønstre og deres typer

Trettifjerde leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet.  I denne leksjonen vil triangel mønstre og deres typer: Oppadgående (Bullish), Nedadgående (Bearish) og symmetriske triangler bli studert.

Triangel

Triangel er et fortsettelses mønster som viser en godtagende retning med den gjeldende trend retning. På en oppadgående trend så bekrefter den gjeldende trend, mens på en nedadgående trend så bekrefter den en nedadgående retning. Triangel klassifiseres inn i to grupper: Bullish og Bearish triangler.

En Bearish triangel er et fortsettelse mønster som formes på en nedadgående trend, som består av 2 til 3 bølger, 4 til 6 dreiepunkter. Normalt er 6. dreiepunkts triangelmønster bredere enn 4. dreiepunkts triangelmønster. Bølger kan bli omgitt av to linjer, den øverste linjen er støtte og den lavere linjen er motstand. I en symmetrisk triangel, er både støtte og motstands linjene graderte med motstående vinkler. Nedadgående triangel har motstands nivå, mens støttelinje er en nedadgående trendlinje. Nedadgående triangel har mer kraft og effekt enn et symmetrisk triangel, fordi bølgenes topper i en nedadgående triangel har en nedadgående trend mens dalene har like nivåer. H, bølgehøyde, kan avgjøres ved å regne ut avstanden mellom topp punktet og dalen til den første bølgen. Tallet på hver dal og topp punkt kan være fordelaktig, derfor er H dreiepunktet mellom tall 1 og 2. Utbruddspunktet vil formes etter 5 til 7 dreiepunkt, hvor prisene krysser motstandslinjen. En selg ordre vil legges inn på utbruddspunktet hvor TP prisen er H eller H/2 pips lavere enn utbruddspunktet, mens SL er høyere enn det siste topp punktet.

Triangle Pattern and its Types - Support and Resistance Lines and Levels - Ascending, Descending and Symmetrical

Triangle Pattern and its Types - Continuation Pattern Confirms Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Et Bullish triangel, som en Bearish type, er et fortsettelse mønster med 4 til 6 dreiepunkter, 2 til 4 bølger, formet på en opptrend. Dreiepunkt er omgitt av støtte- og motstandslinjer. Den øverste linjen er motstand mens den lavere linjen er støtte. I et symmetrisk triangel, vil både støtte og mostandslinjene være gradert med motstående vinkler. Et nedadgående triangel har et motstandsnivå, mens en støttelinje har en oppadgående trendlinje. En nedadgående triangel har mer kraft og effekt enn en symmetrisk triangel ettersom dalene i en nedadgående triangel har en oppadgående trend mens topp punktene har like nivåer. H, bølgehøyde, kan avgjøres ved å regne ut avstanden mellom topp punktet og den første bølgens dal, dreiepunkt mellom 1 og 2. Utbruddspunkt vil formes etter 5 eller 7 dreiepunkt, hvor prisen krysser motstandslinjen. En kjøpsordre skal plasseres på utbruddspunktet TP prisen er H eller H/2 pips høyere enn utbruddspunktet, mens SL er lavere enn den siste dalen.

Triangle Pattern and its Types - H and H/2 on Chart Take Profit and Stop Loss Prices - Trading Signals

Traderen kan finne flere eksempler på diagrammet i MT4 plattformen. På et gull symbol, har et symmetrisk Bullish triangel formes med 4 dreiepunkt. Dreiepunkt mellom nummer 1 og 2 spesifiserer H summen, hvor en trendlinje kan tegnes over. Traderen kan flytte trendlinjen til utbruddspunktet. Trenden har passert TP prisen. Selv når man bruker en Fibonacci så er det fordelaktig å avgjøre H og H/2. En annen Bullish triangel har formet på en nedadgående format grunnet deres nivå topper og oppadgående trend daler. H på denne triangelen er 3460 pips, som en konsekvens er TP prisen 3460 pips over utbruddspunktet som til slutt har blitt nådd av markedsprisen. På de mest nylige trendene, formes et Bearish symmetrisk triangel mønster. Traderen kan legge inn en selg ordre på et utbruddspunkt, da vil TP være på 2554 pips, H summen er lavere enn utbrudd og SL vil være høyere enn den siste toppen. Disse bølgene kan forme et Dobbel bunn mønster også, så en trader må vente til et mønster er fullstendig formet. På en annen tidsrammen, kan en trader finne flere Triangel mønstre. Flere triangel mønstre har blitt formet på en oppadgående trend. På et annet symbol diagram, som USDJPY, kan en trader oppdage et symmetrisk triangel på en nedadgående trend.

Triangle Pattern and its Types - Breakout Point and Market Entry and Exit Price - Upward and Downward

Triangel mønstre kan kombineres med spesielle candlestick mønstre for å skape mer pålitelige og solide mønstre.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates