Triple Top and Triple Bottom patterns - Take Profit Stop Loss

Trippel topp og trippel bunn mønstre

0 0 Vote
Instructor

Trippel topp og trippel bunn mønstre

Trettiandre leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Trippel topp og Trippel bunn mønstre vil bli studert i denne leksjonen.

Trippel topp mønstre

På en oppadgående trend, vil et Trippel topp mønster formes fra tre etterfølgende topper med varierende høyde og bredde som indikerer et reverserende mønster. Utringning eller bekreftelseslinjen er en nivåstrek på bunn dalen. Når markedsprisen passerer utringingen, formes utbruddspunktet. Hvis dalen passerer 38.2% nivået til Fibonacci mønsteret, som tegnes på oppadgående trend, vil det gitte Trippel topp mønsteret ikke lenger være gyldig. H er en vertikal linje mellom de to høyeste topp punktene og utringingen. TP vil være H pips fra utbruddspunktet, mens SL vil være ovenfor toppunktet på den høyeste bølgen.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Peaks and Two Valleys-Speculated Downward Trend Bearish

Trippel bunn mønstre

På en nedadgående trend, vil et Trippel bunn mønster formes av tre etterfølgende daler med forskjellig eller samme høyde og bredde. Utringningen eller bekreftelses linjen er en vertikal linje på det høyeste topp punktet som indikerer utbruddspunktet. Hvis topp punktet passerer 38.2% nivået til Fibonacci mønsteret, som tegnes på startpunktet til trenden i den laveste dalen, vil ikke Trippel bunn mønsteret lenger være pålitelig. H er den vertikale avstanden mellom bunnen på den lengste dalen og utringningen. TP prisen er H pip fra utbruddspunktet, mens SL prisen er lavere enn den lavete bunn dalen.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Neckline Slope and Height of Take Profit and Stop Loss Price

Noen nyttige eksempler vil bli studert på MT4. En nedadgående trend, etterfulgt av trippel bølger som former et Trippel bunn mønster. Det er 3 etterfølgende daler med forskjellige høyder hvor utringningen kan tegnes opp på det høyeste punktet og et hjelpenivå kan plasseres på den nederste dalen. Fibonacci mønsteret viser oss at topp punktene ikke passerte 38.2% nivået, så dette er et gyldig Trippel bunn mønster. H og H/2 punktene kan identifiseres av Fibonacci mønsteret.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Valleys and Two Peaks-Speculated Upward Trend Bullish

Et annet Trippel bunn på en nedagående trend kan tegnes opp, hvor utringingen er plassert over det høyeste topp punktet. En trader kan legge inn en kjøpsordre på utbruddspunktet. Fibonacci mønsteret viser at dette mønsteret er pålitelig, i tillegg til at man nådde H/2 og H pips over utbruddspunktet etter noen svingninger. Prisen har sunket til 50% av Fibonacci, men, TP prisen har blitt møtt av markedsprisen. En annen Trippel bunn kan enkelt tegnes opp ved hjelp av en trendlinje. En Trippel topp på en opptrend som består av tre etterfølgende topppunkter. Etter at utbruddspunktet har blitt krysset, vil TP på H og H/2 ha blitt passert av markedsprisen.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Forex Market Price Chart - MetaTrader MT4

Et Trippel topp mønster på en bred trend, med 3 forskjellige toppunkt høyder. Etter at prisen har nådd utbruddspunktet, så har det nådd TP prisene.

Trippel topp og Trippel bunn mønstre formes sjelden, men har en sterk effekt på trendretningen som kan brukes ved siden av spesial candlestick mønstre og R strategi (R strategi vil bli forklart i leksjon 67).

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates