Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Trendtyper og nivåer

0 0 Vote
Instructor

Trendtyper og nivåer

Profesjonelle Forex tjenester     FOREX profesjonell opplæring

Tjueandre leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen diskuteres Trendtyper og nivåer, opptrend og nedtrend, støtte og motstand og pris kanal, pluss trend gjennombrudd.

Trend

Trend er prisretningen over en tidsperiode som indikerer markedsbevegelsen.

Støtter

Et nivå eller region hvor trenden støttes for videre bevegelse i sin gjeldende retning.

Mostand

Et nivå eller region hvor trenden er tilbøyelig til å endre retning for en revers bevegelse fra sin gjeldende orientering.

Nivå

Nivå er en horisontal linje i et område innhentet fra tekniske analyser slik som Støtte og Motstands nivå (Support and Resistance). For eksempel, et Motstandsnivå kan omgjøres til et Støttenivå hvis dets region krysses av markedsprisen hvis dette vurderes som nødvendig. I et candlestick diagram i en oppadgående trend, hvis en candlestick formes fullstendig over motstandsnivået, må neste candlestick utvikles over den foregående candlestick. Kun under disse forholdene kan Motstand endres til Støtte nivå i dette eksempelet.

Trendtyper

Oppadgående eller Bullish trender

Oppadgående retning kjent som bullish trend er oppkalt etter bevegelsen til en stangende okse. Når en okse ønsker å stange noen så vil den bøye hodet ned etterfulgt av en skarp opp bevegelse, akkurat slik som en oppadgående markedspris.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Støttelinjer i bullish trender formes ved å sammenkoble prisbølge daler med en linje som viser at de nye dalene er høyere enn de gamle. Det er forventet at trenden vil fortsette i den gjeldende retningen.

Motstandslinje i bullish trender formes ved å koble sammen toppene som vil representere en motgående effekt på en oppadgående bevegelse som forårsaker et fall.

Nivåer er horisontale linjer som kobler sammen topper eller daler i en oppadgående eller nedadgående trend.

Å se over noen av eksemplene på MT4 plattformen vil nok være svært nyttig. På AUSUSD symbolet, på tross av prisfallet, en forbigående stignings trend er formet. Ved å koble dalene sammen med en linje så dannes en stigende trend hvor markedsprisen beveger seg. Prisen har nådd motstandslinjen som har endret trend retningen så prisen møter igjen motstands nivået. Hver gang markedsprisen møter motstands linjen så endres trend retningen. Tilslutt vil motstands linjen ha blitt krysset og flere candlesticks har formet under, følgelig så oppstår det en brå kollaps. Markedsprisen flytter seg midlertidig i kanalen mellom motstands og støttelinjene som er formet ved å koble toppene sammen. Det er et nivå 0.93538 som prisen beveger seg nær selv når det flytter seg i kanalen.

På tross av kontinuerlig prisnedgang i AUDUSD symbolet, kan man også finne en oppadgående trend. En støttelinje kan trekkes opp ved å koble dalene sammen. En motstandslinje formes ved å koble sammen toppene.  Prisen har møtt støttelinjer flere ganger langs den motstandslinjen som har en betydelig effekt på trend retningen. Nivåene kan plasseres på visse priser hvor trenden har svingt flere ganger. Traderen må være fleksibel og skarpsindig for å bestemme den mest betydningsfulle og effektive støtte og motstandslinjer og nivåer. Nivåer kan plasseres med tanke på prisregion pendlingen så en trader kan høyre-klikke på den for å åpne Horisontal linje egenskapene for nyttig justeringer. Nivået kan endres til en tykkere linje ved å aktivere en boks for å hake av, for å se nivået som bakgrunn. Den nøyaktige plasseringen av nivået bør avgjøre hvor det har størst konsekvens på markedsprisen, spesielt på de mest nylige tidspunktene istedenfor lengre bak i tid.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Nedover trender eller Bearish trender

Nedover trender eller Bearish trender er oppkalt etter den nedovergående bevegelsen en bjørns hånd gjør når den slår til noe.

Støttelinjen i Bearish trender kan formes ved å koble sammen toppene på prisbølgene som har samme effekt på et pris fall.

Motstands linjene kan trekkes ved å koble sammen daler hvor trader forventer en revers retning på prismarkedet, en oppadgående trend.

Nivåene er horisontale linjer på topper og daler med prisbølger.

Rekkevidde trender (Range Trends)

 Rekkevidde trender er en linje som formes på en linje i et oscillator marked som ikke har en kontinuerlig retning eller en kontinuerlig bevegelse opp eller ned.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

På USDJPY, så er det noen Bearish trender som en trader kan tegne støtte og motstandslinjer på. Det kan være flere irregulære og asymmetriske mønstre figurer. Motstand og støttelinjer kan tegnes på en bratt form, hvor prisene synker skarpt. Traderen kan legge inn støttenivå på topper og motstands nivåer ved å koble sammen daler. Motstandsnivå omdannes til en støttelinje etter at noen candlesticks har passert det. Det vil være flere nedadgående trender med forskjellige hellinger og former. I motsetning til foregående eksempler så vil det være en annen nedadgående med moderat helling som kan analyseres gjennom å tegne opp støtte og motstands linjer. Støttelinjen kobler sammen toppene på prisbølgene og motstandslinjen kobler sammen dalene.

Traderen kan tegne opp støtte og motstandslinjer på rekkevidde trender, men, disse vil være horisontale linjer. Etter å ha tegnet støtte og motstandslinjer på denne trenden, kan traderen se at prisen har beveget seg i en kanal uten skarpe og kontinuerlige bevegelser opp eller ned. Prisen kan øke eller synke med skarpe hellinger. For eksempel, prisen vil svinge i en rekkeviddetrend med forskjellige hellinger.

Oppdateringer

Traderen må alltid oppdatere plasseringen av nivåene og støtte og motstandslinjene på diagrammene for å sikre at denne er mer effektiv.

Kanal

Symmetrisk prisbevegelse mellom støtte og motstands linjer kalles kanal. For eksempel, en trader kan finne en kanal på en oppadgående trend hvor prisen har økt moderat med vekslinger mellom støtte- og motstandslinjer. Støttelinjer kan redefineres ved å gjøre oppdateringer etter de mest nylige prisbevegelsene. I dette eksemplet vil støttelinjen kunne tegnes mellom to daler og etter det neste markedspris skiftet, kan en trader modifisere støttelinjen ved å ta hensyn til den neste dalen. Støttelinjen kan endres flere ganger.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Nivå eller støtte gjennombrudd

Gjennombrudds angivelse er et av de vanskeligste tilfellene. Støtte eller motstandslinjer og nivåer kan krysses flere ganger, men, brudd skjer likevel sjelden.

I en  Bearish trend, hvis en candlestick formes fullstendig over støttelinjen etterfulgt av en annen candlestick over den første candlestick så har det skjedd et brudd. Ta hensyn til at den første candlestick må passeres av maksimalt 3 candlestick. Hvis motstandslinjen er passert fullstendig av en candlestick og den neste candlestick er lavere enn den første candlestick så har motstanden blitt brutt.

I en Bullish trend, hvis en candlestick er fullstendig over en motstandslinje og fulgt av candlesticks med høyere pris, så er motstandslinjen brutt av markedstrenden. Støttelinjen må krysses av en trend og candlestick må utvikles fullstendig under en støttelinje og etterfulgt av lavere verdi candlestick så støttelinjen er brutt.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Det hadde vært mer fordelaktig å forklare gjennombrudd på MT4 plattformen. I det første eksempelet så er det ingen brudd frem til tidsperioden 1st april, når prisen bryter støttelinjen til en Bullish trend og bevegelsen nedover fortsetter. Det andre eksempelet er et knekt nivå. Hvis dette nivået tegnes opp på 101.28, så er dette helt klart at den 27. mars, har en candlestick blitt fullstendig formet over dette nivået og det følges av en annen candlestick over denne. Prisen har fortsatt mot en oppgang. Videre, dette nivået passeres flere ganger mot oppover eller nedover ved å følge retnings candlestick.

Det er essensielt at den første candlestick må passeres av de andre candlestick som viser at pristrenden vil fortsette i samme retning istedenfor å returnere til støtte eller motstandslinjer. Candlestick over dette nivået formes og følges av en annen candlestick, dermed fortsettes markedsretningen. En liten candlestick har formet seg under nivået, men den neste candlestick passerte ikke den første, ergo har prisen returnert til nivået. Så en trader kan legge inn en Kjøp ordre på visse punkter over Candlestick som passerer gjennombruddet i candlestick og i et annet eksempel; Selg ordre kan plasseres under en viss candlestick. På en oppadgående eksempel vil en trader tegne en støtte linje som kobler dalene sammen, den første candlestick har passert støttelinjen, men det er ingen andre candlestick lavere enn den første candlestcik så prisen har returnert. Traderen må oppdatere støttelinjen ettersom markedsprisen har fortsatt sin bevegelse. For støttelinjer må traderen koble hver dal sammen mens man tar hensyn til de siste. Noen ganger kan gjennombrudd mislykkes og tradere bør alltid oppdaterer linjene til å inkludere de mest nylige dalene eller toppene frem til et vellykket gjennombrudd.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates