Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Wedge - Rising Wedge og Falling Wedge

10 1 Vote
Instructor

Wedge - Rising Wedge og Falling Wedge

Trettitredje leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. Wedge - Rising Wedge og Falling Wedge vil bli studert i denne leksjonen.

Wedge

Wedge mønsteret er et fortsettelse og reverserings mønster som har to typer: Rising Wedge og Falling Wedge.

Rising Wedge

Rising Wedge kan formes på et godkjennende eller reverserende punkt basert på trend retningen. Hvis det formes på en nedadgående trend så vil det være et fortsettelse mønster, mens på en oppadgående trend så vil det være et reverserende mønster. Avstanden mellom topp punktet og dalen på den første bølgen vil være vår TP sum under utbruddspunktet. Avstanden mellom topp punktet og dalen på den siste bølgen bør være vår SL sum som er over utbrudds- eller inngangsprisen.

Falling Wedge

Basert på en trend retning så kan Falling Wedge være et godkjennende eller reverseringsmønster. Hvis det formes på en nedadgående trend så vil det være et reverseringsmønster, mens på en oppadgående trend så vil det være et fortsettelsesmønster. Avstanden mellom topp punktet og dalen på den første bølgen vil være der hvor vår TP sum er over utbruddspunktet. Avstanden mellom topp punktet og dalen på den siste bølgen vil være vår SL sum under utbrudd eller inngangsprisen..

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

Det er mange eksempler på MT4 plattformen. En Falling Wedge på en oppadgående trend har en fortsettelses måte. Trendlinjen kan tegnes opp for å klargjøre trendens sikksakk bevegelse. TP summen kan regnes ut på den første bølgen, 434 pips. Etter at prisen har passert utbruddspunktet, kan en kjøpsordre legges inn; 434 pips høyere enn inngangsprisen. Traderen kan tegne en trendlinje for å indikere TP, eller, dette kan vises som et Fibonacci mønster ved å flytte denne til utbruddspunktet. SL er under dalen på den siste bølgen, så TP vil være mye høyere enn SL. Et annet eksempel viser en Rising Wedge på en oppadgående trend. TP summen kan regnes ut ved å tegne opp et Fibonacci mønster. Ved å flytte Fibonacci mønsteret så kan TP prisen enkelt utledes. SL er over topp punktet på den siste bølgen.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

På et EURUSD diagram med en D1 tidsramme, vil en Falling wedge formes etter 178 dager. Trenden har en oppadgående retning etter at prisen har krysset utbruddspunktet. TP på en kjøpsordre vil være 462 pips høyere enn inngangsprisen.

På en W1 tidsramme for AUDUSD, så har markedsprisen økt til en viss verdi etterfulgt av et raskt fall. AUDUSD har normalt en oppadgående trend grunnet en høy rentesats, mens det vil være en skarp nedgang i rentens vekslingssats.

På USDJPY, kan en trader finne en fortsettende Rising Wedge og trenden har fortsatte sin nedadgående retning. TP summen er avstanden til den første bølgen.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

Et annet Wedge mønster kan identifiseres på oljediagrammet. Wedge er en av de viktigste mønstrene en trader burde studere.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates